„Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej w Krakowie – stan obecny i plany na przyszłość”

XV Forum Mobilności 30.11.2009 r.

Kolejne Forum odbyło się w dniu 30 listopada br. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK Mariusz Szałkowski. Władze miasta reprezentowali: zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek. Forum zgromadziło także wielu pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, m.in. Zastępcę Dyrektora ds. Dróg i Zarządzania Ruchem Andrzeja Olewicza. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Prezentacji tematu dokonał dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych na Politechnice Krakowskiej.

Czytaj dalej

„Mobilność ludzi starszych”

XIV Forum Mobilności 18.09.2009 r.

 

Kolejne Forum Mobilności zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Mobilności. Tematem spotkania była Mobilność ludzi starszych.. Wprowadzenie do dyskusji zostało przygotowane przez dr inż. Lidię Żakowską z Politechniki Krakowskiej, która od dłuższego czasu zajmuje się problematyką mobilności osób starszych. W swoim wystąpieniu omówiła ona założenia i przebieg projektu SIZE. Kolejno głos zabrał Dariusz Niewitała i Tomasz Zwoliński z Urzędu Miasta Krakowa, którzy omówili działania realizowane przez miasto w ramach unijnego projektu AENEAS.

Czytaj dalej

„Czarne punkty na drogach Krakowa i zasady podejmowania decyzji w zakresie budowy sygnalizacji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego”

XIII Forum Mobilności  2.07.2009 r.

 

XIII Forum odbyło się 2 lipca br. Władze Miasta reprezentowała Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek, a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Andrzej Olewicz oraz Henryk Kamski. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski. W forum uczestniczyło 30 osób.

Problem będący tematem spotkania został zaprezentowany w dwóch prezentacjach przygotowanych przez Sebastiana Woźniaka oraz Michała Wojtaszka z ZIKiT.

Czytaj dalej

Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych

sprawozdanie-2009 Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych organizowany corocznie przez Oddział SITK w Krakowie. Do tej edycji konkursu zgłoszono 17 prac z Politechniki Krakowskiej, które zostały podzielone na poszczególne kategorie zgodnie z ich tematyką. Oceny prac dokonał Sąd Konkursowy pracujący pod przewodnictwem Wiceprezes Oddziału Józefy Majerczak. Członkowie Sądu oceniali każdą pracę indywidualnie, a następnie na wspólnym posiedzeniu dokonano wyboru najlepszych prac i przyznano im poszczególne miejsca w konkursie.

Czytaj dalej

„Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”

XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa już po raz dwunasty zaprosili wszystkich zainteresowanych na Forum Mobilności. 23 kwietnia tematem spotkania były „Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”.

Czytaj dalej