Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

p1100904 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2016 obchodzi 70-lecie istnienia i działania. Zarząd Krajowy SITK RP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Jubileuszowym, obchodzonym pod hasłem „Dla transportu od 70 lat”.

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji zostało powołane w dniu 24 maja 1946 roku przez delegatów większych ośrodków techniki komunikacyjnej, skupionych w powstałej pół roku wcześniej Naczelnej Organizacji Technicznej, jako wspólnej reprezentacji świata technicznego. Historia integracji branżowej inżynierów i techników komunikacji sięga roku 1919, kiedy utworzono Związek Polskich Inżynierów Kolejowych i roku 1921, gdy powstał Związek Inżynierów Drogowych RP. Od 1946 roku Stowarzyszenie działa nieprzerwanie na polu rozwijania nauki i techniki w dziedzinie  transportu.

Czytaj dalej

Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN)

dsc_1209-1024x576 Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP działające przy Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na:

 Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN).

W ramach pokazu będzie możliwość zobaczenia pracy PUN-a, zapoznania się z jego budową i działaniem oraz wykonania zdjęć i filmów.  

Data pokazu: 24 czerwca 2016 r. (piątek, godziny przedpołudniowe), Lokalizacja: linia kolejowa nr 138, odcinek: Nowy Bieruń – Mysłowice Brzezinka, rejon stacji Imielin, Transport uczestników z Krakowa na miejsce pokazu i z powrotem: po stronie organizatorów. 

Czytaj dalej

Sprawozdanie z wyjazdu „Obiekty na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pozostałości Pustyni Błędowskiej”

dsc_0356 W dniu 21 maja 2016 roku Klub Seniora zorganizował wyjazd techniczno – turystyczny “Obiekty na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pozostałości Pustyni Błędowskiej”. W wyjeździe udział wzięło 16 osób, w tym kol. Dorota Przybyła  – Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP.

Uczestnicy wyruszyli na wyprawę minibusem z końcowego przystanku MPK  Krowodrza Górka o godz. 7.30, a pogodny, piękny dzień sprzyjał wycieczce do samego końca. Trasę i program wycieczki opracował kol. Kazimierz Żurowski, był on również wspaniałym pilotem animatorem, przekazywał uczestnikom wiele ciekawych informacji o terenie i historii zwiedzanych obiektów.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z Jubileuszu Seniorów

img_0063 W Klubie Seniora przy naszym Oddziale działają członkowie, którzy z racji wieku  powoli kończą aktywną działalność zawodową, a znajdują satysfakcję w aktywności na niwie społecznej i towarzyskiej.  Dzięki temu Klub Seniora i Oddział ma okazje do świętowania kolejnych jubileuszy naszych Seniorów.

W dniu 25 kwietnia 2016r. Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie z koleżanką Anną Janowską – Ciońcką i kolegą Kazimierzem Żurowskim, którzy obchodzili w tym roku 80 rocznicę urodzin. Pogoda spłatała figla i zamiast świętować pod wiatą przy grillu, Seniorzy „ścisnęli się” w Sali Kominkowej w siedzibie Oddziału.

 Podążających na uroczystość już z oddali dochodziły odgłosy zorganizowanej przez niezawodnego kolegę Marka Błeszyńskiego trzyosobowej „kapeli” złożonej z profesjonalnych muzyków, która zapewniła oprawę muzyczną.

 Prezes Oddziału kol. prof. Lidia Żakowska przywitała przybyłych Jubilatów, Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza, członków Zarządu w osobach: Anna Reszczyk, Zbigniew Marzec, Mariusz Szałkowski, Marek Błeszyńki. W spotkaniu uczestniczyła również kol. Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału i Danuta Schwertner – Redaktor Informatora, które wraz z kol. Anną Bujak z zapałem „grillowały” w kuchni przygotowane na spotkanie smakołyki (wykorzystując wszystkie dostępne patelnie i palniki).

Czytaj dalej