Profesor Wiesław Starowicz Prezesem Honorowym Oddziału SITK w Krakowie


Prezes Honorowy Oddziału SITK - Prof. Wiesław Starowicz

Miło nam donieść, że Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie ma nowego Prezesa Honorowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbyło się w dniu 14 marca 2016 roku, nadało Godność Honorowego Prezesa Oddziału Profesorowi Wiesławowi Starowiczowi.


Profesor Wiesław Starowicz jest członkiem Stowarzyszenia od 1 marca 1973 roku, w latach 1981 – 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału, a w latach 1994 – 2004 sprawował funkcję Prezesa Oddziału. Działał również bardzo aktywnie w Zarządzie Głównym SITK (obecnie Zarządzie Krajowym). W latach 1984 – 1987 pełnił funkcję członka Zarządu Głównego, w latach 1987 -1990 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego. W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa SITK, a w okresie 1994 – 2006 był Prezesem Stowarzyszenia. Od roku 2006 jest Prezesem Honorowym SITK.

Czytaj dalej