„Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej” – sprawozdanie z seminarium | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

„Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej” – sprawozdanie z seminarium

Seminarium odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej  GDDKiA Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25. Uczestniczyły w nim osoby z różnych instytucji, w tym pracownicy Oddziału GDDKiA w Krakowie i członkowie Koła SITK, zgodnie z listą obecności. Uczestników spotkania przywitała kol. Anna Reszczyk – przewodnicząca Koła SITK przy Oddziale GDDKIA w Krakowie, które było głównym organizatorem seminarium.

W pierwszej sesji  seminarium pan dr Jerzy Rzeźniczak przedstawił referat pt. „Proste rozwiązania złożonych i bardzo skomplikowanych problemów geotechnicznych w budownictwie drogowym”. W referacie przedstawiono możliwości zastosowania  keramzytu w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów geotechnicznych.

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne wytwarzane ze specjalnego rodzaju glin pęczniejących. Granulki gliniane maja małą nasiąkliwość i nie wchodzą w reakcję ze związkami chemicznymi, materiał nie traci swoich właściwości z upływem czasu. Wytwórnia keramzytu znajduje się w Gniewie – woj. pomorskie.

Keramzyt może być zastosowany przy budowie dróg na podłożu o niejednorodnym uwarstwieniu lub  na gruntach słabonośnych głównie na gruntach organicznych takich jak torfy, namuły i inne. Keramzyt może być pomocny przy odciążaniu konstrukcji tuneli, ścian oporowych, stropów budowli w gruncie. Ma również zastosowanie jako warstwa filtrująca w różnego rodzaju drenażach oraz w innych zastosowaniach w trudnych warunkach posadowienia.

Typowe zastosowania keramzytu to:

  • wypełnienia przy murach oporowych,
  • redukcja obciążeń na słabym podłożu gruntowym – zamiast kosztownej wymiany grubej warstwy gruntów organicznych,
  • przy budowie nasypów drogowych na podłożu o słabej nośności, można zastąpić część słabego gruntu keramzytem,
  • przy poszerzeniu nadbrzeży,
  • przy izolacji rurociągów,
  • przy budowie  różnego rodzaju drenaży w tym drenaży dla obiektów liniowych (drogi).

Dr Jerzy Rzeźniczak przedstawił kilka przykładów z zastosowania keramzytu na różnych inwestycjach drogowych i mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich głównie w północnej części Polski, gdzie słabe podłoże organiczne występuje częściej niż w innych częściach kraju. Wykładowca podkreślił fakt, że jeżeli posadowienie korpusu drogi lub obiektów drogowych (mosty, przepusty, inne) następuje na gruntach organicznych i projektant ma zamiar wykorzystać keramzyt w celu wzmocnienia podłoża to powinien otrzymać badania geotechniczne ze szczegółowym określeniem parametrów gruntów organicznych a nie podanie tylko granicznych wartości dla tych gruntów. Pozwoli to na prawidłowe zaprojektowanie obiektu z uwzględnieniem keramzytu. Po przerwie nastąpiła dyskusja na temat związany z keramzytem i jego zastosowaniami, wykładowca wraz z przedstawicielami firmy „Leca KERAMZYT” interesująco odpowiadali  na pytania uczestników seminarium.

Drugą sesję seminarium wypełniła prezentacja przedstawiciela firmy PAM pana Sławomira Syski. Wygłosił on referat pt. „Uzbrojenie drogowe z żeliwa sferoidalnego PAM”. W referacie  podał następujące zagadnienia:

  • przedstawił ofertę produktów firmy  
  • omówił materiały i cechy konstrukcyjne włazów PAM
  • podał ofertę PREMIUM
  • omówił zalety włazu pływającego (samopoziomującego) o nazwie PAM VIATOP NIVEAU

Po wygłoszeniu referatu nastąpiła przerwa na kawę, następnie dalszy ciąg dyskusji na poruszane w prezentacjach tematy.

Na zakończenie kol. Anna Reszczyk – przewodnicząca Koła SITK przy Oddziale GDDKIA w Krakowie, podziękowała wykładowcom za interesujące prezentacje, następnie podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w seminarium, wszystkich serdecznie pożegnała zapraszając jednocześnie na kolejne seminaria.

 

Opracowała:

Alicja Bazarnik
Sekretarz Koła SITK
przy Oddziale GDDKiA w Krakowie

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.