„Założenia do remarszrutyzacji układu linii transportu zbiorowego w Krakowie” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

„Założenia do remarszrutyzacji układu linii transportu zbiorowego w Krakowie”

XXI Forum Mobilności 29.09.2011 r.

W dniu 29 września 2011 roku o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się XXI Forum Mobilności organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Tematem spotkania były „Założenia do remarszrutyzacji układu linii transportu zbiorowego w Krakowie”.

Spotkanie rozpoczął prezes SITK RP Oddziału w Krakowie Mariusz Szałkowski. Powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że tematem spotkania są założenia i zasady jakimi kierował się zespół pracujący nad remaszrutyzacją układu linii transportu zbiorowego w Krakowie, a nie gotowe wyniki badań i dokładne trasy czy częstotliwości poszczególnych linii.

Następnie swoją prezentację przedstawił dr inż. Marek Bauer z Politechniki Krakowskiej – przedstawiciel zespołu opracowującego projekt remarszrutyzacji układu linii transportu zbiorowego w Krakowie. Przypomniał, że ostatnia korekta tras linii autobusowych i tramwajowych na taką wielką skalę miała miejsce w 1999 roku. Podkreślił, że wprowadzanie zmian w układzie tras jest bardzo istotne z punktu widzenia dobrego funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście. Przyjmuje się, że takie zmiany w dużych miastach powinno się przeprowadzać co ok. 10 lat.

Celem nadrzędnym planowanych zmian jest zwiększenie liczby (oraz udziału) podróży odbywanych transportem zbiorowym, a co za tym idzie zwiększenie liczby pasażerów korzystających z autobusów i tramwajów w Krakowie. Zespół opracowujący nową siatkę połączeń przyjął kilka zasad kształtowania układu linii. Należy dopasować układ linii transportu zbiorowego do przemieszczania się pasażerów oraz minimalizować liczbę przesiadek. Jednak należy pamiętać, że możliwość bezpośredniej podróży powinna być zapewniona na głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie występują największe potoki pasażerskie, a nie w każdym miejscu w mieście. Kolejną przyjętą zasadą jest minimalizowanie całkowitego czasu

podróży – układ powinien umożliwiać jak najszybsze połączenie celów podróży. Dąży się więc do jak najlepszego łączenia obszarów o odpowiadających sobie potencjałach, a w szczególności relacje dom – praca – dom oraz dom – nauka – dom. Należy zapewnić połączenia i synchronizację linii miejskich i podmiejskich, aby przesiadki pomiędzy nimi były jak najmniej uciążliwe oraz ograniczać pokrywania się tras linii tramwajowych z autobusowymi.

Pod uwagę powinno się także wziąć różnorakie warunki ograniczające. Przy planowaniu nowych tras istotna jest liczba i struktura taboru jakim przewoźnicy mogą obsługiwać poszczególne linie. Konieczne jest zapewnienie minimalnej częstotliwości kursowania, koordynacja rozkładów jazdy (eliminacja kursowania pojazdów w tzw. „stadach”), sensowna lokalizacja węzłów przesiadkowych (nie każdy przystanek nadaje się do przesiadek). Należy także pamiętać o przepustowości przystanków i skrzyżowań, aby nie doprowadzić do zatorów spowodowanych skierowaniem większej ilości pojazdów niż mogą one obsłużyć.

Opracowując nową siatkę połączeń należy pamiętać o uwarunkowaniach jakie posiada każde miasto, w tym o stanie i jakości infrastruktury drogowej i tramwajowej. Trzeba opracować kierunki rozwoju sieci transportu zbiorowego (planowane duże osiedla, centra handlowe, które w przyszłości będzie trzeba obsłużyć komunikacją miejską). Istotnymi uwarunkowaniami jest także zakres faktycznego funkcjonowania usprawnień dla transportu zbiorowego w mieście, żądania mieszkańców i naciski polityczne.

Po bardzo ciekawej prezentacji dr Marka Bauera padło kilka pytań zainteresowanych mieszkańców. Pytali m. in. czy optymalizacja układu linii dotyczyć będzie także linii aglomeracyjnych, czy zostały określone warunki brzegowe przez Zamawiającego np. wielkość pracy przewozowej, czy nowy układ obejmuje obszar Ruczaju i nowopowstającej linii tramwajowej do Kampusu UJ, czy zespół opracowujący nowy układ nie posiada zbyt mało danych o napełnieniach pojazdów transportu zbiorowego i czy na ostateczny kształt nowej siatki połączeń będą mieli zwykli mieszkańcy miasta.

Na pytania odpowiadali: prowadzący spotkanie Mariusz Szałkowski oraz prelegent dr Marek Bauer. Optymalizacja dotyczyć będzie tylko linii miejskich, Zamawiający nie określił żadnych warunków brzegowych, jednak nałożył obowiązek zdefiniowania kryteriów jakie zostały przyjęte podczas opracowywania nowego układu. Remarszrutyzacja obejmuje rejon Ruczaju i nowej linii tramwajowej do Kampusu UJ, a wyniki pomiarów frekwencji pasażerskiej w pojazdach pochodzą z lat 2009-2011 i są one zupełnie wystarczające. Przewidywane są konsultacje społeczne, na których przedstawione będą proponowane warianty zmian w układzie linii transportu zbiorowego w Krakowie.

Po odpowiedziach na pytania Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył XXI Forum Mobilności. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób.

 

Opracował:

Krzysztof Francuz

Koło SITK RP przy Politechnice Krakowskiej

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.