43 Edycja – Konkurs SITK RP prac dyplomowych dla szkół wyższych rozstrzygnięty | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

43 Edycja – Konkurs SITK RP prac dyplomowych dla szkół wyższych rozstrzygnięty

sprawozdanie-2012 Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 43. już edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2011.

Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

 

Przewodniczący:

Andrzej Kollbek

Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP

Z-ca Dyr. GDDKiA O/Kraków

Członkowie :

Mariusz Szałkowski

Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ,

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów MPK S.A. w Krakowie

Zofia Schumacher

Emerytowany Dyrektor ZDW w Krakowie – Członek Oddziału Krakowskiego SITK RP

Ryszard Wróbel

Kierownik Sekcji Autobusowej MPK S.A. w Krakowie

Grzegorz Sapoń

Z-ca Dyr. Ds. Komunikacji w ZIKiT w Krakowie, Członek Zarządu O/SITK w Krakowie

Stanisława Gola

Naczelnik Wydz. Nieruchomości w GDDKiA

Grzegorz Dyrda

Naczelnik Wydz. Utrzymania Dróg GDDKiA

Agnieszka Wachowska

Z-ca Dyr. Ds. Utrzymania GDDKiA O/Kraków

Tadeusz Kopta

Biuro Studiów GDDKiA

Marek Błeszyński

Naczelnik Działu Infrastruktury PKP Intercity, Członek Zarządu O/SITK w Krakowie

Marcin Hałuszczak

Wydz. Inżynierii Ruchu GDDKiA

Bartłomiej Lustofin

Biuro Studiów GDDKiA

Krzysztof Lange

Koordynator Budowy Autostrady A4 w GDDKiA

Roman Kamiński

Wydział Mostów GDDKiA

 

Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z dwóch krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej. Jedna praca z uwagi na niespełnienie warunków konkursu nie została dopuszczona do oceny przez sędziów sądu konkursowego.

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu w kolejności zgłoszeń:

 

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Michał Wachacki

Urządzenie do manualnego pomiaru natężenia pojazdów

dr hab. inż. Ryszard Sroka

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

2

Joanna Olchawska

Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie

dr inż. Marek Bogacki

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

3

Tomasz Bąbski

Analiza możliwości rozwiązania konstrukcji nośnej mostu łukowego w nawiązaniu do warunków lokalnych

dr inż. Wojciech Średniawa

Politechnika Krakowska

4

1. Mariusz Banaś 2. Tomasz Szarkowicz

Koncepcja budowy wiaduktu drogowego nad projektowaną autostradą A4 Kraków – Tranów w ciągu drogi wojewódzkiej 973 Żabno – Tarnów

dr inż. Wojciech Średniawa

Politechnika Krakowska

5

1. Michał Marek 2. Tomasz Majkusiak

Zastosowanie pakietu Bentley InRoads w projektowaniu i geodezyjnej obsłudze budowy węzła komunikacyjnego "Nowy Kleparz"

dr inż. Michał Strach

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

6

Kamil Lembas

Tomografia elektronowa monokrystalicznego nadstopu niklu lV generacji na łopatki turbin silników lotniczych

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska – Filemonowicz

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

7

Patryk Kasperczyk

Projekt uchwytu do transportu rowerów na kolejach krzesełkowych

dr inż. Tomasz Rokita

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

8

Paweł Pyzioł

Analiza wielkości ruchu pojazdów na drogach wlotowych do miasta Krakowa

dr hab. Inż. Wiesław Starowicz

Politechnika Krakowska

9

Agata Cyganek – Tokarz

Analiza obsługi komunikacyjnej gminy Zabierzów w zakresie przewozu osób

dr inż. Andrzej Chyba

Politechnika Krakowska

10

1. Elżbieta Król 2. Jakub Marszałek

Badania dostępności do obwodnic zbudowanych po 2000 roku i w studium projektowania

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Politechnika Krakowska

11

1. Tomasz Bator 2. Krystian Gałuszka

Modelowanie zdarzeń drogowych w porze nocy

dr inż. Mariusz Kieć

Politechnika Krakowska

12

Rafał Niedrygas

Rewaloryzacja nawierzchni kamiennych w obszarach zabytkowych Krakowa

dr inż. Wanda Grzybowska

Politechnika Krakowska

13

1. Anna Gondek 2. Ewa Wójtowicz

Studium koncepcyjne rozwiązań skrzyżowania Al. Gen. Andersa z ul. M. Dąbrowskiej i W. Broniewskiego w Krakowie

dr hab. inż. Janusz Chodur Prof. PK

Politechnika Krakowska

14

Leszek Ziemnik

Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania H. Pachońskiego i K. Wyki w Krakowie

dr hab. inż. Janusz Chodur Prof. PK

Politechnika Krakowska

15

Piotr Kwit

Analiza porównawcza wskaźników punktualności pojazdów publicznego transportu zbiorowego na wybranym ciągu komunikacyjnym w Krakowie

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

16

Piotr Malinowski

Analiza porównawcza wskaźników komfortu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego na wybranym ciągu komunikacyjnym w Krakowie

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

17

Anna Winiarska

Analiza przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie międzynarodowym na przykładzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w latach 2005-2009

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

18

Mateusz Farbaniec

Analiza bezpieczeństwa drogowego przewozu towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podkarpackiego

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

19

Bartosz Kubica

Analiza procedur inwestycyjnych z zakresu infrastruktury rowerowej

dr inż. Waldemar Parkitny

Politechnika Krakowska

20

Artur Dziuba

Analiza jakości przewozów kolejowych realizowanych przez PKP Intercity na trasie Raków – Częstochowa

dr inż. Waldemar Parkitny

Politechnika Krakowska

21

Tomasz Gut

Ocena funkcjonalności infrastruktury rowerowej w centrum Krakowa

dr inż. Wiesław Dźwigoń

Politechnika Krakowska

22

Adrian Szostak

Zastosowanie schodów ruchomych w komunikacji miejskiej

dr inż. Wiesław Dźwigoń

Politechnika Krakowska

23

Tomasz Nykiel

Poprawa właściwości dynamicznych kładki pieszo-rowerowej w Rzeszowie

dr inż. Bogusław Jarek

Politechnika Krakowska

24

Mariusz Matlak

Koncepcja przejścia dla pieszych przez drogę E40 w Kosinie. Projekt wykonawczy przejścia podziemnego w technologii przecisku hydraulicznego

dr inż. Bogusław Jarek

Politechnika Krakowska

25

1. Wojciech Krzyś 2. Agnieszka Stachnik

Projekt koncepcyjny przejścia podziemnego dla pieszych pod rondem w Gorlicach

dr inż. Bogusław Jarek

Politechnika Krakowska

Komisja postanowiła nie zakwalifikować do oceny następującej pracy:

1

Kamil Lembas

Tomografia elektronowa monokrystalicznego nadstopu niklu lV generacji na łopatki turbin silników lotniczych

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska – Filemonowicz

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Powodem dyskwalifikacji pracy nr 6 było to, że praca ta nie spełniała kryterium żadnej z tematycznych grup konkursowych, gdyż jest z dziedziny technologii materiałowej, a nie z zakresu transportu.

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy. Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 18 i 22 maja 2012 r. oraz po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w dniu 11 czerwca br. w Sali Konferencyjnej siedziby PKP PLK, Plac Matejki 12. Na spotkanie przybyło 28 osób: laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Zarządu Oddziału. Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Andrzej Kollbek Przewodniczący Sądu Konkursowego (Wiceprezes Oddziału), przypominając zasady konkursu oraz podkreślając jego wagę i znaczenie. Następnie ogłosił werdykt, i zaprezentował wszystkie zgłoszone prace, podkreślając ich bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną. Różnorodność tematyki zawartej w poszczególnych pracach spowodowała, że wybór tych najlepszych nie był łatwym zadaniem. W swej dziedzinie każda z prac jest bardzo cenna i wnosi wiele nowego.

A oto nagrodzone prace:

I miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:

 • Agnieszka Gondek oraz Ewa Wójtowicz za pracę pt. „Studium koncepcyjne rozwiązań skrzyżowania Al. Gen. Andersa z ul. M. Dąbrowskiej i W. Broniewskiego w Krakowie”, promotor – dr hab. inż. Janusz Chodur prof. PK (PK)

 • Michał Marek oraz Tomasz Majkusiak za pracę pt. „Zastosowanie pakietu Bentley InRoads w projektowaniu i geodezyjnej obsłudze budowy węzła komunikacyjnego "Nowy Kleparz", promotor – dr inż. Michał Strach (AGH)

II miejsce

 • Elżbieta Król oraz Jakub Marszałek za pracę pt. „Badania dostępności do obwodnic zbudowanych po 2000 roku i w studium projektowania”, promotor – Prof. dr hab. inż. Marian Tracz (PK)

III miejsce przyznano równorzędnie trzem pracom:

 • Tomasz Bator oraz Krystian Gałuszka za pracę pt. „Modelowanie zdarzeń drogowych w porze nocy”, promotor – dr inż. Mariusz Kieć (PK)

 • Tomasz Gut za pracę pt. „Ocena funkcjonalności infrastruktury rowerowej w centrum Krakowa”, promotor – dr inż. Wiesław Dźwigoń (PK)

 • Joanna Olchawska za pracę pt.Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie”, promotordr inż. Marek Bogacki (AGH)

Doceniając wysoki poziom prac przyznano aż pięć wyróżnień dla następujących prac:

 • Piotr Kwit za pracę pt.Analiza porównawcza wskaźników punktualności pojazdów publicznego transportu zbiorowego na wybranym ciągu komunikacyjnym w Krakowie”, promotor – dr inż. Zofia Bryniarska (PK)

 • Piotr Malinowski za pracę pt.Analiza porównawcza wskaźników komfortu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego na wybranym ciągu komunikacyjnym w Krakowie” promotor – dr inż. Zofia Bryniarska (PK)

 • Patryk Kasperczyk za pracę pt. „Projekt uchwytu do transportu rowerów na kolejach krzesełkowych”, promotor – dr inż. Tomasz Rokita (AGH)

 • Leszek Ziemnik za pracę pt. „Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania H. Pachońskiego i K. Wyki w Krakowie”, promotor - dr hab. inż. Janusz Chodur prof. PK (PK)

 • Rafał Niedrygas za pracę pt. „Rewaloryzacja nawierzchni kamiennych w obszarach zabytkowych Krakowa”, promotor - dr inż. Wanda Grzybowska (PK)

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe: elektroniczne urządzenia pamięci zewnętrznej do komputera, wieże stereo, boomboxy oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec. Prezes Oddziału M. Szałkowski zachęcał wszystkich laureatów, by rozważyli opublikowanie efektów swoich prac w czasopiśmie branżowym wydawanym przez SITK: Transport Miejski i Regionalny.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczył je w Jego imieniu Wiceprezes Oddziału Andrzej Kollbek.

Przebieg spotkania podsumował Prezes Oddziału kol. Mariusz Szałkowski, który stwierdził, że konkurs nadal jest i pozostanie ważny w działalności statutowej Oddziału. Na koniec złożył życzenia absolwentom uczelni sukcesów w pracy zawodowej oraz pozyskania pracy zgodnej z przygotowaniem zawodowym.

Na zakończenie uroczystości zrobiono sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

Opracowanie i zdjęcia:
Joanna Mitis
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.