Plan wydarzeń na rok 2021

Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2021

Z powodu walki z pandemią  koronawirusa, wydarzenia zaplanowane na styczeń, luty, marzec, kwiecień mogą być niezrealizowane w zaplanowanym czasie. Po ustabilizowaniu się sytuacji terminarz wydarzeń zostanie ustalony na nowo.

Lp. Tematyka Termin / Miejsce Odpowiedzialny
1. Organizacja konferencji:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`21” online na platformie Zoom 11 marca Beata Toporska
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w  miastach i aglomeracjach PTZ’20” online na platformie Zoom (przełożona z 26-27 marca 2020) 22 kwietnia Grzegorz Dyrkacz
III Konferencja Naukowo -Techniczna „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w  miastach i aglomeracjach PTZ’21” wrzesień / październik Grzegorz Dyrkacz
Małopolskie Dni Technika online 6 października Anna Reszczyk
XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL’21” 01 – 03 grudnia Zakopane Józefa Majerczak
2. Seminaria:
Dzień Drogowca i Transportowca 26 kwietnia
online
Anna Reszczyk
Wykonanie spawów termitowych metodą SoWos szyn 60 na terenie IZ Kraków 30 kwietnia Barbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Seminarium transportowe 18 maja
online
Sabina Puławska – Obiedowska
Seminarium transportowe wrzesień Sabina Puławska – Obiedowska
Nawierzchnie dróg 29 września Anna Reszczyk
Seminarium drogowe jesień Beata Toporska
Seminarium transportowe październik Sabina Puławska – Obiedowska
Pokaz pracy podbijarki i zgarniarki na terenie IZ Kraków październik / listopad Barbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Pokaz pracy pociągu sieciowego do montażu sieci trakcyjnej październik Barbara Bysiewicz,
Piotr Boniecki
3. Prelekcje, wystawy techniczne:
Prelekcje nt.: Po kolei o kolei (cyklicznie) pierwszy wtorek miesiąca Jerzy Hydzik
Kontynuacja wystawy fotograficznej „Czar wąskotorówek” we współpracy z Bibliotecznym Ośrodkiem Informacji PKP PLK S.A. I półrocze Andrzej Mutka
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie: Prezentacja multimedialna dotycząca problematyki postępu technicznego eksploatacji pojazdów maj Ryszard Wróbel
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie: Prezentacja multimedialna dotycząca problematyki nieznanych faktów historii komunikacji w Krakowie maj Ryszard Wróbel
Spotkanie członków Koła SITK przy MPK S.A. w Krakowie połączone z prezentacją multimedialną wraz z pokazem pojazdów historycznych i zabytkowych wrzesień Ryszard Wróbel
Druga część wystawy fotograficznej „Czar wąskotorówek” grudzień Andrzej Mutka
4. Wycieczki techniczne:
Wyjazd techniczny na budowę S7 połączony z przywitaniem wiosny w Tatrach „Wiosenne krokusy – V” 24 kwietnia Beata Toporska
Wyjazd na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 12 maja Beata Toporska
Wycieczka techniczna 16 czerwca Beata Toporska
Wycieczka techniczna: Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz. 1 19 czerwca Anna Reszczyk
Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz. 2 24 lipca Anna Reszczyk
Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz. 3 28 sierpnia Anna Reszczyk
Wyjazd techniczny na wybraną kolej wąskotorową lipiec/sierpień Andrzej Mutka
Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz. 4 11 września Anna Reszczyk
Zapoznanie się z systemem podziemnego transportu kolejowego wykorzystywanego w Kopalni Soli Wieliczka wrzesień Barbara Bysiewicz, Janusz Alberski
Szlakiem budowy dróg i polskich zamków cz. 5 19 listopada Anna Reszczyk
Wyjazd zainteresowanych członków Koła MPK S.A. w Krakowie na Targi Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA w Sosnowcu 14-15 kwietnia Ryszard Wróbel
Wyjazd zainteresowanych członków Koła MPK S.A. na Targi Komunikacji Miejskiej TRANSEXPO w Kielcach 08-10 października Ryszard Wróbel
5. Spotkania integracyjne i inne wydarzenia:
Spotkanie sprawozdawcze Koła w Mota-Engil za rok 2020 styczeń Beata Toporska
Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2020 29 marca Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Wyjście do Muzeum Podziemna Nowa Huta 22 maja Beata Toporska
Spotkanie na spektaklu teatralnym maj Anna Reszczyk
Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych maj / czerwiec Józefa Majerczak
Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału na stadionie sportowym „Tramwaj” 26 czerwca Sabina Puławska – Obiedowska
Wyjazd integracyjny dla Członków Koła w PNUIK maj / czerwiec Barbara Bysiewicz
Wyjazd integracyjny do Szczawnicy dla członków Koła w Mota-Engil lipiec Beata Toporska
Spotkanie w kinie lipiec Anna Reszczyk
Górska wycieczka integracyjna – Beskid Mały/Beskid Średni lipiec / sierpień Andrzej Mutka
Wyjazd jednodniowy w góry lipiec – wrzesień Beata Toporska
III Wyprawa Transportowców – pn. „Kopalnia srebra” sierpień Beata Toporska
„Pożegnanie Lata 2021” – wyjazd techniczno – integracyjny sierpień /wrzesień Krzysztof Francuz
Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie wrzesień/październik Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Wspólne wyjście zainteresowanych członków Koła na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – EXPO KRAKÓW 14 – 17 października Ryszard Wróbel
Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z Jubilatami listopad Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Konkurs fotograficzny dla Członków Koła w Mota-Engil listopad Beata Toporska
Spotkanie „gwiazdkowe” członków Oddziału grudzień Józefa Majerczak
Akcja świątecznej pomocy charytatywnej grudzień Sabina Puławska – Obiedowska
Spotkanie Bożonarodzeniowe Koła w Mota-Engil grudzień Beata Toporska

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2021 prosimy zgłaszać do Sekretarza Oddziału lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.

Powiazane tresci