Plan wydarzeń na rok 2022

Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2022

Lp.TematykaTermin/MiejsceOdpowiedzialny
1.Organizacja konferencji:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`22”21-22 kwietnia 2022 NiepołomiceBeata Toporska
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu – Modelling 2022”09-10 czerwca 2022

Kraków

Janina Mrowińska
Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach – PTZ 2022”08-09 września 2022 KrakówGrzegorz Dyrkacz
Konferencja Naukowo-Techniczna 175 lat kolei w Krakowie13 października 2022 KrakówMarek Błeszyński
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL’22”30 listopada-02 grudnia  2022 ZakopaneJózefa Majerczak
2.Seminaria:
Seminarium BRD – nowe przepisy w Prawie o ruchu drogowym29 marca 2022Krzysztof Francuz
Dzień Drogowca i Transportowca26 kwietnia 2022

online

Anna Reszczyk
Seminarium „Jak planować i prowadzić duże roboty drogowe, aby nie wywoływać  dramatycznych sytuacji powodziowych  jakie wystąpiły  nieoczekiwanie w Krakowie, skutkując ogromnymi stratami materialnymi dla części  mieszkańców”II kwartał 2022Wiesława Rudnicka
Seminarium BRD cz. II27 września 2022Krzysztof Francuz
Seminarium „Pokaz pracy podbijarki i zgarniarki na terenie IZ Kraków”październik 2022Barbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Seminarium dot. geodezji, materiałów budowlanych, asfaltówpaździernik 2022Beata Toporska, Anna Reszczyk
Seminarium transportowepaździernik 2022Sabina Puławska-Obiedowska
Zorganizowanie cyklu seminariów dotyczących  prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do  systemów  zrównoważonego transportu ( mobilności), z uwzględnieniem  uwarunkowań przestrzennych,  inżynierskich, społecznych i prawnych. Efektem tych seminariów winno być przedstawienie naszego stanowiska  (SITK) i sformułowanie  stosownych propozycji  dla Decydentówterminy zostaną ustaloneWiesława Rudnicka
3.Prelekcje, warsztaty, wystawy techniczne:
Prelekcje nt.: „O mostach po kolei” (cyklicznie)pierwszy wtorek miesiącaJerzy Hydzik
Warsztaty : „Kobieta inżynier w domu i w pracy” cz.221 lipca 2022Anna Reszczyk
Warsztaty : „Kobieta inżynier w domu i w pracy” cz.315 września 2022Anna Reszczyk
4.Wycieczki techniczne:
Wyjazd techniczny na budowę S7, połączony z przywitaniem wiosny w Tatrach „wiosenne krokusy – V”23 kwietnia 2022Beata Toporska
Þ     Wycieczka techniczno-integracyjna na budowę S7 Szczepanowice-Widoma20 maja 2022Halina Rogowska
Wycieczka techniczna  Budowa linii KST odc. Pętla Krowodrza – Pętla Górka Narodowa04 czerwca 2022Wiesława Rudnicka
Wycieczka techniczna Budowa Trasy Łagiewnickiej09 czerwca 2022Beata Toporska
Wyjazd techniczno-integracyjny Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) w Targowisku oraz Pałac Żeleńskich w Grodkowicach28 lipca 2022Anna Reszczyk
Wycieczka techniczna „Po obiektach inwestycyjnych PKP S.A. na terenie miasta Krakowa”04 sierpnia 2022Marek Bleszyński
Wycieczka techniczno-integracyjna Szlakiem budowy dróg i polskich zamków20 sierpnia 2022Anna Reszczyk
Wyjazd techniczno – integracyjny Pożegnanie Latasierpień/wrzesień 2022Krzysztof Francuz, Sabina Puławska-Obiedowska
IV Wyprawa Transportowa – pn. „Kolej na Solinę”17-18 września 2022Beata Toporska
Wycieczka techniczno-integracyjna do Łodzi25-27 września 2022Wiesława Rudnicka
5.Spotkania integracyjne i inne wydarzenia:
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału21 marca 2022Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Wyjazd integracyjny dla Członków Koła SITK przy PNUIK o Kopalni Guido – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu21 maja 2022Barbara Bysiewicz
Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych20 czerwca 2022Józefa Majerczak
Wycieczka integracyjna do Doliny Tomanowej23 lipiec 2022Beata Toporska
Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału10 września 2022Grzegorz Dyrkacz, Sabina Puławska-Obiedowska, Krzysztof Francuz
Wyjście techniczne do Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu PK na symulator jazdy tramwaju NGT6październik 2022Krzysztof Francuz
Wyjście do Teatru Bagatela na sztukę „Mayday od nowa” lub „Szalone Nożyczki” w zależności od  dostępności biletówlistopada 2022Krzysztof Francuz
Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z Jubilatamilistopad 2022Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Akcja charytatywna Paczka na Gwiazdkęgrudzień 2022Krzysztof Francuz
Spotkanie „gwiazdkowe” członków Oddziaługrudzień 2022Józefa Majerczak
Wyjazd jedno dniowy w góryterminy ustalone na bieżącoBeata Toporska

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2022 prosimy zgłaszać do Sekretarza Oddziału lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.

Powiązane treści / related