Plan wydarzeń na rok 2022

Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2022

Lp. Tematyka Termin/Miejsce Odpowiedzialny
1. Organizacja konferencji:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`22” 21-22 kwietnia 2022 Niepołomice Beata Toporska
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu – Modelling 2022” 09-10 czerwca 2022

Kraków

Janina Mrowińska
Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach – PTZ 2022” 08-09 września 2022 Kraków Grzegorz Dyrkacz
Konferencja Naukowo-Techniczna 175 lat kolei w Krakowie 13 października 2022 Kraków Marek Błeszyński
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL’22” 30 listopada-02 grudnia  2022 Zakopane Józefa Majerczak
2. Seminaria:
Seminarium BRD – nowe przepisy w Prawie o ruchu drogowym 29 marca 2022 Krzysztof Francuz
Dzień Drogowca i Transportowca 26 kwietnia 2022

online

Anna Reszczyk
Seminarium „Jak planować i prowadzić duże roboty drogowe, aby nie wywoływać  dramatycznych sytuacji powodziowych  jakie wystąpiły  nieoczekiwanie w Krakowie, skutkując ogromnymi stratami materialnymi dla części  mieszkańców” II kwartał 2022 Wiesława Rudnicka
Seminarium BRD cz. II 27 września 2022 Krzysztof Francuz
Seminarium „Pokaz pracy podbijarki i zgarniarki na terenie IZ Kraków” październik 2022 Barbara Bysiewicz, Maciej Szeliga
Seminarium dot. geodezji, materiałów budowlanych, asfaltów październik 2022 Beata Toporska, Anna Reszczyk
Seminarium transportowe październik 2022 Sabina Puławska-Obiedowska
Zorganizowanie cyklu seminariów dotyczących  prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do  systemów  zrównoważonego transportu ( mobilności), z uwzględnieniem  uwarunkowań przestrzennych,  inżynierskich, społecznych i prawnych. Efektem tych seminariów winno być przedstawienie naszego stanowiska  (SITK) i sformułowanie  stosownych propozycji  dla Decydentów terminy zostaną ustalone Wiesława Rudnicka
3. Prelekcje, warsztaty, wystawy techniczne:
Prelekcje nt.: „O mostach po kolei” (cyklicznie) pierwszy wtorek miesiąca Jerzy Hydzik
Warsztaty : „Kobieta inżynier w domu i w pracy” cz.2 21 lipca 2022 Anna Reszczyk
Warsztaty : „Kobieta inżynier w domu i w pracy” cz.3 15 września 2022 Anna Reszczyk
4. Wycieczki techniczne:
Wyjazd techniczny na budowę S7, połączony z przywitaniem wiosny w Tatrach „wiosenne krokusy – V” 23 kwietnia 2022 Beata Toporska
Þ     Wycieczka techniczno-integracyjna na budowę S7 Szczepanowice-Widoma 20 maja 2022 Halina Rogowska
Wycieczka techniczna  Budowa linii KST odc. Pętla Krowodrza – Pętla Górka Narodowa 04 czerwca 2022 Wiesława Rudnicka
Wycieczka techniczna Budowa Trasy Łagiewnickiej 09 czerwca 2022 Beata Toporska
Wyjazd techniczno-integracyjny Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) w Targowisku oraz Pałac Żeleńskich w Grodkowicach 28 lipca 2022 Anna Reszczyk
Wycieczka techniczna „Po obiektach inwestycyjnych PKP S.A. na terenie miasta Krakowa” 04 sierpnia 2022 Marek Bleszyński
Wycieczka techniczno-integracyjna Szlakiem budowy dróg i polskich zamków 20 sierpnia 2022 Anna Reszczyk
Wyjazd techniczno – integracyjny Pożegnanie Lata sierpień/wrzesień 2022 Krzysztof Francuz, Sabina Puławska-Obiedowska
IV Wyprawa Transportowa – pn. „Kolej na Solinę” 17-18 września 2022 Beata Toporska
Wycieczka techniczno-integracyjna do Łodzi 25-27 września 2022 Wiesława Rudnicka
5. Spotkania integracyjne i inne wydarzenia:
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału 21 marca 2022 Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Wyjazd integracyjny dla Członków Koła SITK przy PNUIK o Kopalni Guido – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 21 maja 2022 Barbara Bysiewicz
Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych 20 czerwca 2022 Józefa Majerczak
Wycieczka integracyjna do Doliny Tomanowej 23 lipiec 2022 Beata Toporska
Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału 10 września 2022 Grzegorz Dyrkacz, Sabina Puławska-Obiedowska, Krzysztof Francuz
Wyjście techniczne do Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu PK na symulator jazdy tramwaju NGT6 październik 2022 Krzysztof Francuz
Wyjście do Teatru Bagatela na sztukę „Mayday od nowa” lub „Szalone Nożyczki” w zależności od  dostępności biletów listopada 2022 Krzysztof Francuz
Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z Jubilatami listopad 2022 Józefa Majerczak, Janina Mrowińska
Akcja charytatywna Paczka na Gwiazdkę grudzień 2022 Krzysztof Francuz
Spotkanie „gwiazdkowe” członków Oddziału grudzień 2022 Józefa Majerczak
Wyjazd jedno dniowy w góry terminy ustalone na bieżąco Beata Toporska

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2022 prosimy zgłaszać do Sekretarza Oddziału lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.

Powiazane tresci