Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 04 kwietnia 2022r. | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 04 kwietnia 2022r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 3 (44)/2022 z posiedzenia w dniu 07 marca 2022 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.
 • Zarząd przyjął sprawozdanie z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej przekazane przez kol. Andrzeja Kollbeka.
 • Dokonano podsumowania przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału, które odbyło się w dniu 21 marca 2022 roku w Domu Kultury Kolejarza.
 • Ustalono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem przedstawicieli Oddziału na XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP..
 • Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`22, zaplanowanej w Niepołomicach w dniach 21-22 kwietnia 2022 roku.
 • Kol. Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do III Konferencji Naukowo-Technicznej nt,: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022”, którą zaplanowano w dniach 2-3 czerwca br. w Krakowie. Rozpatrywano ewentualną zmianę terminu z uwagi na organizowanie dwóch konferencji w bliskim terminie.
 • Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje na temat przygotowań do konferencji nt.: „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” MODELLING 2022 współorganizowanej z Katedrą Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej (Kraków, 9-10.06.2022 r.).
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie prac w organizowanym konkursie na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowych członków. Zostali nimi:  Aleksandra Szeliga, Michał Szeliga (Koło w PNUIK Kraków Sp. z o.o.), Tomasz Grabowski (Koło w MPK S.A. w Krakowie), Sławomir Benet, Jarosław Dębski i Arkadiusz Kozub (Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie).
 • Wybrano kandydatów z Oddziału do Krakowskiej Rady FSNT NOT oraz Zespołów Zadaniowych MOIIB.
 • Poinformowano o organizowanym przez FSNT NOT konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz najlepszy poradnik techniczny.
 • Prezes Honorowy SITK i Prezes Józefa Majerczak poinformowali o kandydaturach do Zarządu Krajowego na nową kadencję.
 • Prezes Honorowy SITK poinformował o uzyskanych przez Oddział nominacjach do nagrody Ernesty 2021.
 • Kol. Grzegorz Dyrkacz poinformował o seminarium nt. nowych przepisów dotyczących  kar i mandatów dla kierowców (które weszły w życie w dniu 01.01.2022 r.). Seminarium zorganizowało Koło w MPK S.A. w Krakowie w dniu 29 marca 2022.
 • Kol. Anna Reszczyk poinformowała o organizowanym przez Oddział SITK w Krakowie w dniu 26 kwietnia br. Dniu Drogowca i Transportowca. Obrady online rozpoczną się o godz. 10.00.
 • Prezes Majerczak poinformowała o swoim udziale w Jubileuszu 70-lecia Instytutu Kolejnictwa, gdzie reprezentowała nasz Oddział.
 • Prof. Wiesław Starowicz zaapelował o dokonanie działań porządkujących w przydzielaniu członków Oddziału do poszczególnych branż.
 • Poinformowano o zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Mariana Szelińskiego – wieloletniego Prezesa Oddziału i Prezesa Honorowego Oddziału.
 • Omówiono sprawy związane z dalszymi pracami remontowymi i porządkowymi na posesji Oddziału.
 • Prezes Oddziału Józefa Majerczak przedstawiła oczekiwany podział zadań i odpowiedzialności za wykonywane zadania w nowej kadencji Oddziału. Wszyscy członkowie nowego Zarządu i zastępcy członka wyrazili zgodę na pełnienie zaproponowanych funkcji, Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zaakceptował ukonstytuowanie się Zarządu

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.