Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 04 maja 2020r. online | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 04 maja 2020r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokoły: nr 2(21)/2020 z posiedzenia w dniu 17 lutego 2020 r. oraz nr 3(22)/2020 ze spotkań Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie prowadzonych drogą elektroniczną (online) w miesiącu marcu i kwietniu 2020 roku. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentacji SITK RP przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia (w określonym trybie) dla członków Zarządu: Józefy Majerczak (Prezes), Grzegorza Dyrkacza (Wiceprezes ds. transportu, I Zastępca Prezesa), Zbigniewa Marca (Wiceprezes ds. kolejnictwa), Janiny Mrowińskiej (Sekretarz) i Anny Reszczyk (Wiceprezes ds. drogownictwa).
 • Poinformowano o przebiegu i wynikach finansowych II Konferencji Naukowo – Technicznej nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`20, zorganizowanej w dniach 27 – 28 lutego 2020 roku w Niepołomicach.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję w sprawie ulokowania wolnych środków finansowych poprzez zakup obligacji Skarbu Państwa.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2019 składek Kakowskiego Koła Kolejarzy na rok 2020.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o wdrożeniu systemu Webex do organizowania posiedzeń Zarządu Oddziału online.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju, w miesiącu marcu, kwietniu i maju wstrzymano organizację szeregu imprez i spotkań zaplanowanych przez nasz Oddział. Planowane Walne Zebranie Członków Oddziału, Spotkanie Międzyoddziałowe, konferencja PTZ’2020, prelekcje, seminaria i wycieczki będą zrealizowane w innych terminach.
 • Prezes Oddziału poinformowała o działaniach podjętych przez Oddział w sprawie organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych Krakowa za rok 2019.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informację na temat kandydatur zgłoszonych do konkursu Ernest 2019.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informację o udziale zaproszonych Prezesów Oddziałów SITK z Krakowa i Białegostoku w posiedzeniu Zarządu Krajowego w dniu 02 marca 2020 r.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu nowych członków do Oddziału: Marka Antosza i Barbary Motyki do Koła w Mota-Engil Central Europe S.A., Jana Kaczmarka do Krakowskiego Koła Kolejarzy, przywrócono również członkostwo Marcina Krama w Kole w Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Zarząd przyjął do wiadomości decyzję Zarządu Krakowskiego Koła Kolejarzy o odnowieniu członkostwa (bez zachowania ciągłości): Adama Janika, Wiesława Piątkowskiego, Rafała Pietrończyka, Rafała Zahuty i Włodzimierza Żmudy.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu z listy członków kol.: Szczepana Guberniaka i Danuty Romanowskiej Siuty z Krakowskiego Koła Kolejarzy.
 • Zarząd rozpatrzył prośbę otrzymaną z FSNT-NOT o włączenie się w projekt upamiętnienia postaci inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego i jego dokonań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przedłużeniu na rok 2020 prenumeraty miesięcznika „Świat Kolei”.
 • Poinformowano o otrzymanym z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty podziękowaniu za przekazanie darowizny finansowej w kwocie 99 zł na wózek multifunkcyjny Stingray dla Nikoli Nowak.

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.