Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 lutego 2024R. ONLINE | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 lutego 2024R. ONLINE

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził Protokół  nr 1(22)/2024 z posiedzenia Zarządu w dniu 15 stycznia 2024 r.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT w Krakowie w kwocie 600,00 zł.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o przygotowywanym Sprawozdaniu z działalności Oddziału w roku 2023, przekazała podstawowe dane statystyczne za rok 2023.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z organizowanym w dniu 25 marca 2024 r. Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału.
 • Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat opracowanej bazy danych dotyczącej odznaczeń członków Oddziału i możliwościach jej wykorzystania.
 • Zarząd wyłonił kandydatów do nagrody Ernest 2023 w poszczególnych kategoriach.
 • Omówiono Plan konferencji i seminariów Oddziału na rok 2024.
 • Omówiono stan przygotowań do 51 edycji konkursu prac dyplomowych SITK.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o stanie przygotowań do VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG 2024″, która odbędzie się w Niepołomicach w dniach 17-19 kwietnia 2024 roku.
 • Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz przekazał informację o stanie przygotowań do V Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego PTZ’2024” (Kraków, 12-13 września 2024 roku).
 • Poinformowano o propozycji włączenia się w organizację jednodniowych, ogólnopolskich warsztatów nt. sztucznej inteligencji.
 • Kol. Anna Reszczyk poinformowała o postępie prac remontowych prowadzonych w siedzibie Oddziału.
 • Kol. Marek Błeszyński zreferował stan przygotowań lokalu na II piętrze siedziby Oddziału przeznaczonego na wynajem.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził ustanie członkostwa Tomasza Pawłowskiego z Koła GDDKiA Odział w Krakowie Rejon Kraków.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Oddziału.
 • Profesor Wiesław Starowicz poinformował o stanie prac nad przejęciem przez Oddział wydawnictwa czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”.
 • Poinformowano o wniosku złożonym przez  Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Szaratę do Prezydenta Miasta Krakowa o nadanie kładce na Ludwinowie imienia Rudolfa Modrzejewskiego.
 • Poinformowano o planowanym Krakowie w dniu 14 marca br. wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Krajowego SITK przy udziale członków Zarządu Oddziału w Krakowie.
 • Poinformowano o nadaniu przez Zarząd Główny NOT tytułu Eksperta NOT prof. Michałowi Strachowi z AGH (członek Koła przy Politechnice Krakowskiej).
 • Poinformowano o Balu Karnawałowym w stylu tajskim „Noc w Bangkoku, który odbył się w Forum Przestrzenie w dniu 03.02.2024 r.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.