Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 lutego 2023r. online | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 lutego 2023r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził Protokół nr 1(9)/2023 z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2023 r. Do protokołu uwag nie wniesiono.
 • Księgowa Oddziału Emilia Latocha przedstawiła bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 • Sekretarz Janina Mrowińska przedstawiła Sprawozdanie Oddziałowe za rok 2022, które zostanie rozesłane do członków Zarządu do uzupełnienia.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału zaplanowanym w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 16.00 w DK Kolejarza.
 • Zarząd omówił kandydatury zasłużonych członków do odznaczeń państwowych i stowarzyszeniowych.
 • Zarząd przedyskutował propozycję Regulaminu Komisji Rewizyjnej SITK RP Oddział w Krakowie przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Andrzeja Kollbeka.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej działającej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT w Krakowie.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie w kwocie 145 zł do kosztu wynajęcia Przewodnika podczas zwiedzania Muzeum Krakowa – Rynek Podziemny organizowanego przez Koło w Mota Engil Central Europe S.A. w dniu 05 marca 2023 roku.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie w kwocie 1200 zł do kosztu przejazdu (wynajęcia autobusu lub busa) uczestnikom wyjazdu techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie budowanego odcinka Zakopianki (S7) połączonego z wizytą w Tatrach „Wiosenne krokusy ­- VI” organizowanego przez Koło w Mota Engil Central Europe S.A.  w dniu 15 kwietnia 2023 roku.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przedłużeniu uprawnień rzeczoznawcy kol. Dawidowi Siemieńskiemu na kolejne 2 lata.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził zaproponowany  przez Sekretarza Oddziału cennik wydawnictw Oddziału.
 • Omówiono przebieg spotkania związanego z Jubileuszem Profesora Andrzeja Rudnickiego (80 lat), Jerzego Hydzika (80 lat) i Andrzeja Cichonia (80 lat) zorganizowanego w dniu 26 stycznia 2023 w Restauracji Margit.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o rozpoczętych działaniach organizacyjnych związanych z 50. edycją konkursu prac dyplomowych szkół wyższych.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację na temat przygotowań do V Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG 2023”, która odbędzie się w Niepołomicach w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.
 • Kol. Grzegorz Dyrkacz i Sabina Puławska-Obiedowska przekazali informacje na temat przygotowań do IV Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ 2023″, Kraków 28-29 września 2023 roku.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie przygotowań do konferencji pt.: „Drogi kolejowe” współorganizowanej z Politechniką Krakowską. Z uwagi na kolizję terminu z innym wydarzeniem organizowanym przez Oddział SITK w Warszawie ustalono nowy termin 18-20.10.2023.
 • Członkowie Zarządu omówili dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowego członka: Przemysława Nowaka do Koła przy Politechnice Krakowskiej.
 • Pani Prezes Józefa Majerczak przekazała informację o seminarium nt.: „Procesy utrzymaniowe infrastruktury kolejowej w PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A.”, które zostało zorganizowane w dniu 14 lutego br.  przez Zarząd Krajowy i Krajową Sekcję Kolejową.
 • Pani Prezes Józefa Majerczak poinformowała o planowanym w październiku 2023 roku Spotkaniu Międzyoddziałowym organizowanym przez Oddział w Warszawie połączonym z konferencją nt. diagnostyki kolejowej.
 • Pani Prezes Józefa Majerczak przekazała informację nt. Balu Karnawałowego „Bal w Rio”, który odbył się w dniu 18 lutego 2023 roku.
 • Omówiono sprawy związane z planowanym zamówieniem gadżetów oddziałowych – baniek świątecznych.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.