Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 stycznia 2016r. | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 stycznia 2016r.

 • Prezes Lidia Żakowska przedstawiła Uchwałę Zarządu Krajowego SITK RP z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2016 roku oraz Uchwałę w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na rok 2016.
 • Prezes Lidia Żakowska przedstawiła Uchwałę Zarządu Krajowego SITK RP z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, przekazała również informację o ustaleniach Rady Prezesów podjętych na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015r. Omówiono plan obchodów Jubileuszu w Stowarzyszeniu.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o planach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału. Przyjęto termin głównych obchodów w dniach 21 – 24 września br. Wyłoniono komitet ds. obchodów jubileuszu pod kierownictwem Prezesa Oddziału, powołano również zespół ds. wydawnictwa jubileuszowego.
 • Sekretarz Oddziału kol. Janina Mrowińska przedstawiła informację o stanie organizacyjnym Oddziału na koniec 2015 roku – zgodnie ze sprawozdaniem statystycznym Oddziału przesłanym do Zarządu Krajowego w dniu 25 stycznia br.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o realizacji działań Zespołu Ekspertów w II półroczu 2015 roku.
 • Zarząd przedyskutował sprawę kandydatur do nagrody SITK „ERNEST za 2015” w poszczególnych kategoriach. Wyłoniono kandydatów w pięciu kategoriach, wnioski zostaną przekazane do Zarządu Krajowego.
 • Wiceprezes Andrzej Kollbek poinformował o rozpoczęciu działań organizacyjnych związanych z konkursem na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. Przygotowany jest harmonogram działań. Informacje o konkursie wraz z regulaminem rozesłano do uczelni i promotorów prac. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej połowie czerwca br.
 • Poinformowano o organizowanym przez MOIIB konkursie Małopolski Inżynier Budownictwa. Oddział zgłosi swoich kandydatów do konkursu.
 • Zarząd rozpatrzył wniosek  kol. Andrzeja Szaraty dotyczący rezygnacji z funkcji członka Zarządu Oddziału. Zarząd podjął decyzję przychylającą się do prośby kol. A.Szaraty. Jednocześnie podjęto jednomyślną decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu. Nowym Członkiem Zarządu została wybrana kol. Beata Toporska, dotychczasowy zastępca członka Zarządu Oddziału.
 • Na wniosek przewodniczących kół, Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu niewykorzystanych przez cztery koła w 2015 roku składek na rok 2016.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zmianie nazwy Koła Jacobs Polska Sp. z o.o. w Krakowie na Koło przy JPL Project Spółka z o.o.
 • Zarząd dokonał przyjęcia dwóch nowych członków do Oddziału, skreślono z listy członków siedmiu członków.
 • Poinformowano, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie odbędzie się w dniu 14 marca br. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3.
 • Prezes L.Żakowska i prof. W.Starowicz poinformowali o złożonych do MNiSW wnioskach o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
 • Prof. Wiesław Starowicz przypomniał o potrzebie rozpoczęcia działań w sprawie wyboru nowego Prezesa Honorowego Oddziału, przypomniał, że wyboru dokonuje Walne Zebranie członków Oddziału.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o planowanym podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Swiss Engineering w Genewie.
 • Omówiono sprawy finansowe związane z konferencją Polityka Parkingowa w miastach (która odbyła się w listopadzie 2015r.).
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o planie zorganizowania w marcu br. seminarium na temat powstającej łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie. 
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował o nowo otwartym połączeniu lotniczym Szymany k. Olsztyna – Kraków Balice.
 • Poinformowano o planowanej w dniach 27-29.04.br. konferencji: 8th European Conference on Sustainable Cities & Townes,
 • Poinformowano o otrzymanym z Fundacji Pomóż i Ty podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie i przekazanie darowizny finansowej.
 • Poinformowano o planach modernizacji ulicy Siostrzanej, przy której mieści się siedziba Oddziału.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.