Protokół nr 12 (50) 2013 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Protokół nr 12 (50) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 25 listopada 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

 

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 25 listopada 2013r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 1. Podsumowanie konferencji Drogi Kolejowe 2013 zorganizowanej w Krynicy w dniach 23-25 października 2013 roku.
 2. Informacja na temat planowanej konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym, Zakopane 04-06 grudnia – stan przygotowań.
 3. Spotkanie gwiazdkowe Zarządu Oddziału z przedstawicielami Kół i zaproszonymi gośćmi (sprawy organizacyjne).
 4. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Klubu Seniora o sfinansowanie kosztów transportu podczas wyjazdu do Zakładu Zgrzewalni Szyn w Skarżysku Kamiennej, organizowanego przez Klub w dniu 14 listopada 2013r.
 5. Informacja o planowanym na 26.11.br posiedzeniu Rady Prezesów i przygotowaniach do Zjazdu.
 6. Omówienie rekomendacji kandydatów do władz Oddziału na kolejną kadencję.
 7. Rozpatrzenie wniosku Krakowskiej Rady FSNT NOT Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne działalności.
 8. Przyjęcia, przeniesienia i skreślenia członków:

Przyjęcia

 • brak.

Przeniesienia

 • brak

Skreślenia

 • brak
 1. Sprawy różne:
 • Wniosek Krzysztofa Królikowskiego o przedłużenie ważności legitymacji rzeczoznawcy SITK.
 • Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wyjazdu do Słowackiego Raju w dniach 18 – 18 sierpnia 2013 roku.
 • Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wyjazdu w  Słowackie Tatry z Łomnickim i Zielonym Stawem Kieżmarskim w dni 24 sierpnia 2013 roku.
 • Korespondencja otrzymana ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie – propozycja zmian w statucie i w działalności Zarządu Krajowego.
 1. Wolne wnioski.

Złożenie zaległych życzeń imieninowych kol. Łukaszowi Frankowi (10.09.br).

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

 

 1. Przebieg zebrania

Ad. 1

Sekretarz Oddziału J.Mrowińska przekazała informację na temat przebiegu konferencji Drogi Kolejowe 2013, której współorganizatorem był Oddział w Krakowie. Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawowała Politechnika Krakowska, a sprawami organizacyjnymi oraz wydawnictwem zajmował się Oddział. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób (z tego 130 uczestników płatnych), pozyskano 14 sponsorów, wygłoszono 27 referatów, z których 25 (recenzowanych) wydano w Zeszycie Naukowo – Technicznym Oddziału nr 2(101) (360 stron). Obrady przebiegały w pięciu sesjach tematycznych. Oprócz części merytorycznej organizatorzy zapewnili uczestnikom również część turystyczno – integracyjną – uroczystą kolację koleżeńską, spotkanie przy grillu i góralskiej muzyce oraz wycieczkę na Górę Parkową połączoną ze zwiedzaniem maszynowni.

Ad. 2

Sekretarz Oddziału J.Mrowińska przekazała informację na temat przygotowań do konferencji o tematyce kolejowej. Zgłosiło się już 335 osób, lista zgłoszeń jest nadal otwarta. Hotel Marcury Kasprowy posiada bogatą ofertę noclegową, oferuje również sale konferencyjne dostosowane do takiej liczby uczestników. Oprócz programu merytorycznego, w ostatni dzień przewidziano wycieczkę turystyczną do Doliny Chochołowskiej. Referaty, które będą wygłoszone na konferencji, zostaną wydane w Zeszycie naukowo – Technicznym Oddziału nr 3(102) (36 referatów).

Ad. 3

Prezes M.Szałkowski poinformował o planowanym w dniu 9 grudnia br. spotkaniu gwiazdkowym Oddziału z przedstawicielami kół i klubów. Poprowadzi je red. L.Mazan (być może wspólnie z red. M.Czumą). Zaprezentowne zostanie ich najnowsze wydawnictwo, które uczestnicy spotkania otrzymają w prezencie gwiazdkowym. Kol. M.Błeszyński poprowadzi część „kolędową” spotkania.

Ad. 4

Rozpatrzono wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora o sfinansowanie kosztów transportu wyjazdu Seniorów do Zakładu Zgrzewalni Szyn w Skarżysku Kamiennej. W głosowaniu jawnym Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 700,00 zł.

Ad. 5

W planowanym posiedzeniu Rady Prezesów udział weźmie Wiceprezes Marek Błeszyński (w zastępstwie za Prezesa).  Na posiedzeniu omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniami do Zjazdu SITK RP w 2014 roku. Prezes Honorowy SITK prof. W.Starowicz przedstawił aktualną sytuację Zarządu Krajowego, szczególnie sytuację finansową. Poinformował o wdrażanym programie poprawy sytuacji, który na razie nie przynosi przełomu. Prof. Starowicz poinformował o zamiarze uzyskania przez Zarząd Krajowy niskooprocentowanej pożyczki (100 000 zł na okres 3 lat), której żyrantami byłyby Oddziały. Przedyskutowano tę kwestię.

Ad. 6

Zarząd przedyskutował kandydatury osób na funkcję Prezesa Oddziału w nowej kadencji, która rozpocznie się w 2014 roku. W trakcie dyskusji pojawiły się trzy kandydatury: Andrzej Szarata (rekomendowany przez Prezesa M.Szałkowskiego), Łukasz Franek (rekomendowany przez Andrzeja Kollbeka) i Lidia Żakowska (rekomendowana przez prof. W.Starowicza). Wszystkie te osoby pracują w Politechnice Krakowskiej. Wiceprezes Kollbek proponował, że na tę funkcję można również szukać dobrego kandydata wśród inżynierów praktyków.

Ad. 7

Rozpatrzono wniosek Krakowskiej Rady FSNT NOT Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne działalności. W głosowaniu jawnym Zarząd jednogłośnie przyznał wsparcie w wysokości 500,00 zł.

Ad. 8.

W czasie posiedzenia Zarządu Oddziału nie rozpatrywano wniosków o przyjęcia, przeniesienia i skreślenia (nie wpłynęły żadne wnioski).

Ad. 9.

Sprawy różne:

 1. Pozytywnie rozpatrzono wniosek kol. Krzysztofa Królikowskiego o przedłużenie ważności legitymacji rzeczonawcy SITK.
 2. Przekazano sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wyjazdu do Słowackiego Raju (15 – 18.08.br.) oraz z wyjazdu w Słowackie Tatry (24.08.br.).
 3. Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dniu 2 grudnia br. w sprawie projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim.
 4. Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu z Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu budowniczemu dróg – Ryszardowi Ruskowi, które odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w Tarnawie Dolnej.

Ad. 10.

Wolne wnioski:

Złożono zaległe życzenia imieninowe kol. Łukaszowi Frankowi (10.09.br.).

Ad. 11.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 13 stycznia 2014r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                 

Protokołowała:  Danuta Schwertner                 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.