Strona 2 « Rozstrzygnięto 51. edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa! | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Rozstrzygnięto 51. edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa!

Oddział SITK RP w Krakowie zorganizował kolejną, 51. edycję  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa, uczestniczyły w nim prace I i II stopnia absolwentów uczelni wyższych Krakowa obronione w 2023 roku. Regulamin konkursu dopuszcza również udział prac absolwentów uczelni z innych miast, jeśli dotyczą tematyki transportowej Krakowa i Małopolski.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 36 prac inżynierskich i magisterskich: 24 prace z Politechniki Krakowskiej, 5 prac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5 prac z Akademii Górniczo-Hutniczej i 2 prace z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prace dyplomowe oceniane były przez specjalistów – praktyków z poszczególnych dziedzin, każdą pracę oceniało dwóch niezależnych członków Kapituły Konkursu.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 20 maja 2024 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W uroczystości uczestniczył Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – dr inż. Aleksandra Faron.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału SITK w Krakowie prof. Wiesław Starowicz, Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, Członek Honorowy SITK RP Józefa Majerczak, Członkowie Honorowi SITK RP: Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Janina Mrowińska i Anna Reszczyk oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału: Zbigniew Marzec, Grzegorz Dyrkacz, Beata Toporska oraz Sergiusz Lisowski, a także Redaktor Informatora Oddziału Danuta Schwertner. Rangę Gali podkreślił udział przedstawicieli członków Kapituły Konkursu, którzy oceniali zgłoszone prace.

Najważniejszymi jednak uczestnikami spotkania byli autorzy i promotorzy prac konkursowych, którzy licznie przybyli na uroczystą Galę Konkursu – łącznie w spotkaniu udział wzięły 62 osoby.

Galę Konkursu rozpoczęła Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Józefa Majerczak – Przewodnicząca Kapituły Konkursu, która powitała przybyłych absolwentów, promotorów i zaproszonych gości. Podziękowała za przybycie, ponadto podkreśliła wagę udziału zarówno nauki, jak i praktyki w budowaniu szeroko rozumianego transportu. Następnie głos zabrał Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Witając zebranych zaznaczył, że cieszy go udział nie tylko absolwentów i promotorów z Politechniki Krakowskiej, ale też z innych uczelni krakowskich. Przygotowanie pracy dyplomowej określił jako kwintesencję studiów – w pracę końcową dyplomanci wkładają nie tylko zdobytą podczas studiów wiedzę, ale też i kawałek serca.

W dalszej części spotkania, w postaci prezentacji multimedialnej Pani Prezes przedstawiła dane na temat autorów, promotorów i tytułów wszystkich zgłoszonych prac, a także podała skład Kapituły Konkursu – grona fachowców z różnych dziedzin i gałęzi transportu oceniających prace w poszczególnych kategoriach. Wreszcie przyszła kolej na ogłoszenie wyników konkursu. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu:

  • Prace inżynierskie – Infrastruktura Transportu

Miejsce I – praca prowadzona przez dr inż. Łukasza Ścisło nt. „Niskokosztowy system do monitorowania i geolokalizacji transportów wrażliwych oparty o czujniki telefonu komórkowego, aplikacje MATLAB I MATLAB MOBILE” – autor Mateusz Kulesza.

Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Jana Gertza, prof. PK, nt. „Systemy monitoringu wizyjnego stosowane na obiektach obsługi pasażerskiej w PKP PLK SA” – autorka Patrycja Giza.

Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Agnieszkę Stopkowicz nt. „Ocena wpływu drążenia tunelu drogowego metodą NATM na otaczający ośrodek skalny” – autor Jakub Piskorski.

  • Prace inżynierskie – Procesy Transportowe

Miejsce I – praca prowadzona przez dr inż. Krystiana Baneta nt. „Koncepcja zmian obsługi transportowej obszaru Prądnik Czerwony Wschód w Krakowie” – autorka Edyta Sendrowicz.

Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Jana Gertza, prof. PK nt. „Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach granicznych” – autor Kamil Drąg.

Dwa równorzędne trzecie miejsca

Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Zofię Bryniarską nt. „Analiza poziomu informacji pasażerskiej w pojazdach Krakowskiej Komunikacji Miejskiej” – autor Antoni Krawiec.

Miejsce III – praca prowadzona przez dr hab. Piotra Kozioła, prof. PK nt. „Funkcjonowanie terminalu intermodalnego w Brzesku” – autor Dawid Adamus.

Dwa równorzędne wyróżnienia

Wyróżnienie – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin nt. „Analiza i ocena systemu transportu pasażerskiego w aglomeracji krośnieńskiej” – autorka Maria Magdalena Materniak.

Wyróżnienie – praca prowadzona przez dr inż. Krystiana Baneta nt. „Koncepcja zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i obsłudze transportowej obszaru Salomea – Okęcie Zachód w Warszawie” – autorka Gabriela Magdalena Ptak.

  • Prace magisterskie – Infrastruktura Transportu:

Miejsce I – praca prowadzona przez dr hab. inż. Michała Stracha, prof. AGH nt. „Analiza funkcjonalności mobilnej sieci czujników w systemie nadzoru inwestycji budowlanych opartym o bezzałogowe statki powietrzne” – autorka Marcelina Koprowska.

Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Faron nt. „Koncepcja przekształceń obszaru w Centrum Miasta w oparciu o wytyczne URBAN VEHICLE ACCESS REGULATIONS jako element polityki mobilności na przykładzie rejonu Zabłocia w Krakowie” – autorka Marcelina Kowalczyk.

Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Faron nt. „Koncepcja przekształceń funkcjonalnych na przykładzie fragmentu ul. Kalwaryjskiej w Krakowie, uwzględniająca ideę zrównoważonej mobilności w miastach” – autorka Anna Małek.

  • Prace magisterskie – Procesy Transportowe:

Dwa równorzędne drugie miejsca

Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin nt. „Możliwości wykorzystania kolei w obsłudze podróży wewnątrzmiejskich na przykładzie Aglomeracji Łódzkiej” – autor Filip Bejmert.

Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Mariusza Dudka nt. „Obsługa transportowa obszarów wiejskich na przykładzie powiatu żywieckiego” – autorka Katarzyna Mieszczak.

Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin nt. „Wpływ konfliktów światowych na globalne łańcuchy dostaw” – autor Karol Smul.

  • Prace magisterskie – Pojazdy samochodowe i szynowe

Miejsce I – praca prowadzona przez dr inż. Maksymiliana Smolnika nt. „Koncepcja systemu obsługiwania wybranych złożonych odnawialnych obiektów technicznych” – autor Kamil Mulawa.

  • Prace magisterskie – Transport a ochrona środowiska

Wyróżnienie – praca prowadzona przez prof. dr hab. inż. Macieja Kubonia nt. „Wykorzystanie i perspektywy rozwoju alternatywnych i niskoemisyjnych źródeł energii w wybranych rodzajach transportu” – autor Jakub Stanisław Gajda.

Zebrani gorącymi brawami nagrodzili wszystkich laureatów konkursu i ich promotorów. Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie przygotował dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody. Głównymi nagrodami były: dla laureatów I miejsc statuetka Oddziału SITK w Krakowie „Złoty Smok” oraz bony na bezpłatny udział w konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SITK RP Oddział w Krakowie wraz z możliwością prezentacji wyników (bony ważne są przez jeden rok). Laureaci II i III miejsc w grupie tematycznej Procesy transportowe otrzymali bony na bezpłatną roczną prenumeratę miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny”, a laureaci wyróżnień otrzymali bony na bezpłatną półroczną prenumeratę miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci II i III miejsc oraz wyróżnień w grupie tematycznej Infrastruktura transportu otrzymali wydawnictwo historyczne O kolei po kolei.

Poza tym wszyscy laureaci, w zależności od zajmowanego miejsca, otrzymali gadżety elektroniczne, Monografię Przeszłość dla przyszłości oraz”, a także drobne gadżety i upominki. Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowano dyplomy i upominki okolicznościowe.

Dodatkową formą nagrody była, skierowana do uczestników konkursu i promotorów, propozycja Prezes Oddziału Józefy Majerczak zapisania się do Stowarzyszenia z bonusem w postaci zwolnienia ze składki członkowskiej przez jeden rok.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez Rektora Politechniki Krakowskiej dyplomami i nagrodami książkowymi, otrzymali również dyplomy z gratulacjami od organizatorów konkursu. Promotorzy, których dyplomanci uzyskali w konkursie I lokatę otrzymali z rąk Grzegorza Dyrkacza – I Wiceprezesa Oddziału, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. w Krakowie szklane, artystyczne statuetki przedstawiające wagon tramwajowy.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród głos zabrał Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, który przekazał zebranym garść informacji o Stowarzyszeniu i jego misji propagowania najnowszej wiedzy naukowej i praktycznej w środowisku. Zachęcał do podjęcia aktywności w naszym Stowarzyszeniu, daje ono bowiem nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, ale jest też platformą wymiany wiedzy, doświadczenia oraz integracji ze środowiskiem na różnych płaszczyznach. Prof. Starowicz zachęcił też uczestników do ciągłego kształcenia się, podnoszenia inżynierskich kwalifikacji, a także podjęcia trudu publikowania artykułów w prasie branżowej.

Podczas gali również promotorzy i laureaci konkursu przekazali garść informacji na temat procesu powstawania prac dyplomowych, współpracy z promotorami, a także o wpływie tego procesu na rozpoczęcie i rozwój kariery zawodowej.

Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze, a p. Jan Zych – znany artysta fotograf z Politechniki Krakowskiej, utrwalił całe wydarzenie w postaci profesjonalnych, pięknych zdjęć.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. Andrzejowi Szaracie za umożliwienie zorganizowania uroczystości w tak pięknym i godnym miejscu, jakim jest Sala Senacka.

Opracowanie: Danuta Schwertner – Redaktor Informatora
Zdjęcia: Jan Zych – Politechnika Krakowska

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.