Elektromobliność w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Elektromobliność w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie

sitk W dniu 29 maja 2019 roku w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, odbyło się seminarium pt. „Elektromobliność w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie”. Było to kolejne już spotkanie w cyklu seminariów branżowych, organizowane przez Koło SITK działające w Politechnice Krakowskiej.

Autorem blisko półtoragodzinnego wykładu był kol. Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Zarządu w MPK S.A w Krakowie posiadający rozległą wiedzę na temat eksploatacji pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej. Prelegent przedstawił ciekawą historię wdrażania elektrycznych autobusów na rynku krakowskiej komunikacji miejskiej. W 2013 roku rozpoczęto pierwsze próby eksploatacji autobusów elektrycznych, ich celem było sprawdzenie między innymi alternatywnego zasilania elektrycznego autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach komunikacji miejskiej. W roku 2014 została uruchomiona pierwsza w Polsce regularna linia komunikacyjna obsługiwana przez autobusy elektryczne.  Podczas prelekcji przedstawiona została również technologia, jaką stosuje się w takich pojazdach oraz możliwe jej warianty wraz z ich wadami i zaletami. W ostatniej części prelekcji kol. Mariusz Szałkowski zaprezentował szeroki przegląd istniejących producentów wraz z ich propozycjami w zakresie autobusów elektrycznych.

W seminarium uczestniczyło kilkanaście osób – członków kilku kół z Oddziału SITK RP w Krakowie. Temat wywołał gorącą dyskusję, podejmowano w niej zagadnienia związane z eksploatacją oraz efektywnością taboru elektrycznego, a także kwestie ekologii i utylizacji baterii wykorzystywanych w pojazdach. Uczestnicy seminarium zastanawiali się, czy możliwe będzie spożytkowanie nadmiaru energii pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych do produkcji biowodoru, stosowanego w bateriach wodorowych, które uznaje się za najbardziej ekologiczne. Jednak pozyskiwanie przydatnego, bardzo czystego wodoru jest trudne i kosztochłonne. Aktualnie nie na wszystkie pytania jest możliwa odpowiedź – autobusy tego typu są na polskim i europejskim rynku od niedawna, trudno jest przewidywać, jak trwałe są technologie użyte w bateriach, a także jaki będzie ich rozwój w przyszłości.

Opracowanie: Sabina Puławska-Obiedowska

Prezes Koła w Politechnice Krakowskiej

 

Udostępnij

Powiazane tresci