Spotkanie KKMHiZT | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Spotkanie KKMHiZT

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP. Spotkanie prowadził powołany przez Zarząd Krajowy SITK RP na kadencję 2022 – 2026 nowy Przewodniczący Klubu kol. Mariusz Szałkowski. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków Klubu. Po przywitaniu zebranych Przewodniczący przedstawił program spotkania, następnie omówiono sprawy organizacyjne związane z działalnością Klubu. Rozpatrywano sprawy członkostwa w Klubie, omawiano także propozycje podjęcia nowych form działalności Klubu.

W kolejnym punkcie posiedzenia dokonano wyborów do Prezydium Klubu. Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonali wyboru członków Prezydium Klubu, które ukonstytuowało się w następującym składzie: Bartosz Stępień – Wiceprzewodniczący, Danuta Schwertner – Sekretarz, Roland Pielech – Członek Prezydium, Jerzy Jakimowicz – Członek Prezydium.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja programowa nad ramowym planem pracy Klubu w całej kadencji. Przewodniczący Mariusz Szałkowski zaproponował, aby w każdym roku odbywały się dwa spotkania dwudniowe, z jednym noclegiem. Pierwszą propozycję zorganizowania spotkania Klubu podał Przewodniczący wskazując Kraków jako miejsce organizacji. Wstępny termin spotkania to pierwsza połowa października 2023 roku. Członkowie Klubu przedyskutowali propozycje spotkań Klubu w kolejnych latach.

Podsumowując dyskusję Przewodniczący stwierdził, że wypracowane propozycje spotkań tworzą wstępny program działania Klubu na rok 2023 i kolejne lata kadencji. Przyjęto propozycję organizacji spotkania w Krakowie w październiku 2023 roku. Miejsca i terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone i uszczegółowione podczas spotkania w Krakowie, wyłonione będą także osoby odpowiedzialne za realizację tych wydarzeń.

W trakcie spotkania kol. Jerzy Hydzik – poprzedni Przewodniczący Klubu, poinformował zebranych, że w czasie pandemii Klub nie przestawał działać, przez ten okres w siedzibie Oddziału SITK RP w Krakowie organizowane były cykliczne prelekcje prowadzone przez niego. W prelekcjach można uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i  online za pośrednictwem platformy Webex. Kol. Jerzy Hydzik zachęcił do tej formy uczestnictwa.

W dalszej części spotkania kol. Ryszard Nikitiuk reprezentujący Oddział SITK w Słupsku uroczyście wręczył kol. Jerzemu Hydzikowi – poprzedniemu Przewodniczącemu Klubu, w uznaniu zasług w trakcie wieloletniego prowadzenia Klubu oraz kol. Mariuszowi Szałkowskiemu – aktualnemu Przewodniczącemu, z życzeniami sukcesów w pełnieniu nowej funkcji w Klubie, Medal wydany z okazji 150-lecia Kolei Słupskich wraz z okolicznościowym folderem. Zebrani przyjęli ten gest uznania gromkimi brawami.

Po zakończeniu obrad merytorycznych Przewodniczący zaprosił zebranych na zorganizowaną pod kątem transportu  wycieczkę techniczną do Huty Warszawa Arcelor Mittal. Na teren Huty uczestnicy dotarli specjalnie podstawionym historycznym autobusem marki Chaussom, z końca lat 40-tych XX wieku, udostępnionym przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej z Warszawy. Jest to jedyny w Polsce jeżdżący  autobus tej marki. Uczestnikom towarzyszyli pracownicy warszawskiej Stacji Muzeum.

Zwiedzanie rozpoczęło się od spotkania w sali konferencyjnej z pracownikami Huty Warszawa odpowiedzialnymi za komunikację, transport samochodowy oraz kolejowy na terenie zakładu. Na początek uczestnicy zapoznali się z filmem wyprodukowanym w 2017 roku z okazji 60-lecia Huty Warszawa. Ten ciekawy film pokazał początki budowy Huty zlokalizowanej na rozległych bielańskich polach, począwszy od pierwszych prac ziemnych, poprzez budowę hal produkcyjnych, dostawę i montaż sprzętu niezbędnego do produkcji aż po uruchomienie procesu produkcyjnego.  Huta Warszawa od początku bazuje na złomie, który jest produktem wyjściowym w procesie produkcji stali. Huta specjalizuje się w produkcji kęsów (półprodukt) i stali żebrowanej (głównie na potrzeby budowlane) oraz w wytwarzaniu stali wysokiej jakości. Aktualnie są to dwa podstawowe filary produkcji. Huta zatrudnia ok 550 osób, proces produkcyjny w dużej mierze jest zmechanizowany i zautomatyzowany.

Proces produkcyjny na każdym etapie wymaga rozwiniętego transportu począwszy od dostarczenia złomu do Huty, poprzez transport wewnątrzzakładowy pomiędzy poszczególnymi wydziałami i halami, aż po transport gotowych produktów do klienta. W Hucie rozwinęły się dwa rodzaje transportu – kolejowy i samochodowy. Huta posiada własną bocznicę kolejową i ok. 20-kilometrową sieć torów (najdłuższy 8-kilometrowy odcinek to tor łączący Hutę z bocznicą). Gotowe wyroby – kęsy i stal żebrowana – transportowane są do klienta głównie transportem kolejowym z uwagi na gabaryty, masę i niewielkie wymogi dotyczące ochrony przed warunkami zewnętrznymi (pogodowymi). Stal wysokiej jakości jest dostarczana do klienta transportem samochodowym, zapewniającym zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem warunków zewnętrznych. Stosowany jest również transport intermodalny – łączony transport samochodowy i kolejowy.

Przedstawiciele Huty w bardzo interesujący sposób przybliżyli uczestnikom wycieczki wszystkie aspekty specyfiki pracy Huty, odpowiedzieli też szczegółowo na wszystkie zadawane pytania. Następnie wraz z przedstawicielem zakładu odpowiedzialnym za transport kolejowy udali się autobusem na objazd terenu Huty, podczas którego zobaczyli kolejne wydziały i hale zakładowe, zapoznali się z układem sieci torów na obszarze Huty i jej przeznaczeniem. Piękna pogoda sprzyjała wycieczce, a uczestnicy zyskali nową, ciekawą wiedzę na temat interesującej historii Huty, jej procesu produkcyjnego i technologicznego oraz specyfiki transportu wewnątrzzakładowego, który jest ważnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i zaapelował do członków Prezydium Klubu o podjęcie aktywnej pracy, zapraszając jednocześnie na zaplanowane w październiku 2023 roku spotkanie Klubu w Krakowie.

Zaproponował również, aby członkowie Klubu dzielili się między sobą informacjami o różnych wydarzeniach z obszaru historii techniki, propagując w ten sposób te wydarzenia w swoim środowisku.

Opracowanie: Danuta Schwertner – Sekretarz KKMHiZT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.