SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ „DROGI KOLEJOWE 2013” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ „DROGI KOLEJOWE 2013”

drogi W dniach 23 – 25 października 2013 roku w ośrodku rehabilitacyjno – wypoczynkowym „PANORAMA” odbyła się siedemnasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Drogi Kolejowe 2013” Organizatorem konferencji była Politechnika Krakowska wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

 • Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej
 • Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komitet Naukowy konferencji sprawowali:

 • Prof. Włodzimierz Czyczuła, Politechnika Krakowska- Przewodniczący
 • Prof. Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa
 • Prof. Maria Bałuch, Instytut Kolejnictwa, Politechnika Radomska
 • Prof. Roman Bogacz, Politechnika Krakowska
 • Prof. Bożysław Bogdaniuk , Politechnika Gdańska
 • Prof. Władysław Koc, Politechnika Gdańska
 • Prof. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska
 • Prof. Marek Krużyński, Politechnika Wrocławska
 • Prof. Elżbieta Pilecka, Politechnika Krakowska
 • Prof. Łucjan Siewczyński, Politechnika Poznańska
 • Prof. Kazimierz Towpik, Politechnika Warszawska

Patronat Medialny nad konferencją objęli:

 • INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
 • NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
 • TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

 • Elżbieta Pilecka- Przewodnicząca, Politechnika Krakowska
 • Joanna Mitis- Sekretarz organizacyjny, SITK o. Kraków
 • Maciej Jamka, Politechnika Krakowska
 • Sergiusz Lisowski, Politechnika Krakowska
 • Janina Mrowińska, SITK o. Kraków
 • Aleksandra Pawlak- Burakowska, Politechnika Krakowska
 • Jerzy Stawowiak, Politechnika Krakowska

Tematyka konferencji:

 • Projektowanie i modernizacja linii kolejowych
 • Nawierzchnia kolejowa i współpraca układu pojazd- tor
 • Podtorze kolejowe: projektowanie i modernizacja
 • Technologia budowy i modernizacji dróg kolejowych
 • Obiekty inżynieryjne
 • Ochrona środowiska w drogach kolejowych
 • Zagadnienia osuwisk budownictwa kolejowego
 • Kształcenie kadr na potrzeby kolejnictwa

W konferencji wzięło udział około 150 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych, geodezyjnych oraz wykonawczych z całej Polski

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Stanisław Kogut – Senator RP
 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Józefa Majerczak -  Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na konferencję przygotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 2(101)2013 (367 stron), zawierający 25 artykułów recenzowanych oraz 2 artykuły bez recenzji

Artykuły drukowane w zeszycie naukowo – technicznym:

 • Henryk Bałuch, Maria Bałuch  - Metody określania niejednorodności nawierzchni kolejowej i ich zastosowanie.
 • Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik  - Ocena narastania nierówności toru na eksperymentalnym odcinku nawierzchni kolejowej z kompozytem tłuczniowym
 • Włodzimierz Bednarek – Analiza wpływu współczynników sprężystego podłoża dwuparametrowego na ugięcia podkładu kolejowego
 • Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła – Ocena wpływu konstrukcji nawierzchni na parametry jej drgań przy różnych prędkościach pociągu
 • Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła - Wybrane zagadnienia dynamiki kolei dużych prędkości, przegląd badań dotyczących toru.
 • Włodzimierz Czyczuła, Małgorzata Urbanek – Niekonwencjonalna konstrukcja nawierzchni drogi szynowej – LONGASF        
 • Igor Gisterek – Szynowy transport aglomeracyjny, jako czynnik przemian urbanizacyjnych
 • Krzysztof Gradkowski – Możliwości wzmacniania podtorza w warunkach interoperacyjności kolei
 • Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny – Koncepcja systemu oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych.
 • Lucjan Janas, Jerzy Jurczuk, Paweł Poneta – Badania laboratoryjne prototypowych wibroizolacji przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach szynowych
 • Zbigniew Kędra – Koncepcja wskaźnika syntetycznej oceny rozjazdów kolejowych.
 • Władysław Koc, Piotr Chrostowski – Wykorzystywanie pomierzonych strzałek poziomych do określania istniejącej osi toru.
 • Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska – Program komputerowy do odtwarzania kształtu osi toru kolejowego .
 • Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński – Możliwości satelitarnej oceny położenia geometrycznego tramwajowych węzłów rozjazdowych.
 • Janusz Kogut – Propagacja w podłożu drgań generowanych przez koleje dużych prędkości.
 • Ewelina Kwiatkowska – Wpływ materiałów geosyntetycznych na stateczność podtorza kolejowego.
 • Katarzyna Palikowska – Połączenie G3 dwóch kierunków prostych z użyciem krzywej NURBS.
 • Elżbieta Pilecka, Mirosława Bazarnik, Aleksandra Pawlak-Burakowska – Wyniki monitorowania skuteczności zabezpieczenia osuwiska na przykładzie osuwiska w Sadowiu na linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków.
 • Elżbieta Pilecka, Marta Zdanowicz-Dejnak – Analiza wpływu warunków geotechnicznych podtorza na stateczność nasypów kolejowych w aspekcie kolei dużych prędkości na podstawie modelowania numerycznego.
 • Lucjan Siewczyński, Michał Pawłowski – Układy płyt do próbnych obciążeń podtorza
 • Juliusz Sołkowski, Dariusz Kudła – Wykonawstwo stref przejściowych do obiektów mostowych i aspekty modelowania numerycznego oddziaływania pojazd-nawierzchnia-podtorze.
 • Grzegorz Stencel – Weryfikacja podsystemu infrastruktura na etapie budowy.
 • Kamila Szwaczkiewicz, Zbigniew Kędra – Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów geometrycznych .
 • Andrzej Uznański – Kolejowa osnowa geodezyjna – przepisy oraz praktyka pomiarowa.
 • Bogumił Wrana – Analiza dynamiczna gruntu modelowanego MES, obciążonego pociągiem szybkobieżnym.
 • Edward Len  – Emulacja softwerowa dynamicznego standardu oceny stanu jakości torów kolejowych z pomiarów parametrów geometrii toru wykonanych wózkiem pomiarowym TQM.
 • Adam Wielądek  – Uwagi na temat wybranych problemów infrastruktury kolejowej.

Artykuły zostały wygłoszone w V sesjach merytorycznych, którym przewodniczyli:

 • Prof. Elżbieta Pilecka, Politechnika Krakowska
 • Prof. Łucjan Siewczyński, Politechnika Poznańska
 • Prof. Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa
 • Prof. Kazimierz Towpik, Politechnika Warszawska
 • Prof. Władysław Koc, Politechnika Gdańska

Głównym Sponsorem Konferencji była firma:

 • Sika Poland Sp. z o.o.

Oficjalni Sponsorzy Konferencji:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.
 • Menard Polska Sp. z o.o.
 • Keller Polska Sp. z o.o.
 • Geoplan Andrzej Kwiatkowski
 • TRACK TEC S.A.

Sponsorzy:

 • Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.
 • NeoStrain Sp. z o.o.
 • voestalpine VAE Polska Sp. z o.o.
 • TINES S.A.
 • Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.
 • voestalpine Polska Sp. z o.o.
 • ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o.
 • GEOSYNTETYKI NAUE Sp. z o.o.​

W ramach konferencji firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą kolację w ośrodku „PANORAMA” a drugiego dnia koleżeńskie spotkanie przy grillu.

Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę turystyczną z na Górę Parkową wraz z zwiedzaniem maszynowni.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.