Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK w Krakowie w dniu 17 marca 2014r | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK w Krakowie w dniu 17 marca 2014r

W dniu 17 marca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Krakowie. Było to zebranie szczególnie ważnie, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ze względu na zakończenie się kolejnej kadencji, zadaniem Zarządu było zorganizowanie zebrania członkom, przedstawienie sprawozdania kadencyjnego z pracy Zarządu i przeprowadzenie wyborów na Prezesa Oddziału oraz wyborów do władz Oddziału (Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński). Spotkanie odbyło się w sali balowo-teatralnej Klubu Garnizonowego przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie.

Obrady Zebrania prowadziło Prezydium wybrane w głosowaniu jawnym (zwykłą większością głosów) jednogłośnie w składzie: Mariusz Szałkowski – Przewodniczący (były Prezes Oddziału, który pełnił swą funkcję przez ostatnie dwie kadencje zgodnie z §46 Statutu SITK RP  wchodzi  w skład nowego Zarządu Oddziału, nie jest więc kandydatem do władz i może pełnić funkcję Przewodniczącego Prezydium Zebrania), Stefan Maniewski – Zastępca Przewodniczącego oraz Danuta Schwertner – Sekretarz.  Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebrania kol. Danutę Schwertner i kol. Paulinę Struską.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: Prezes SITK RP – Andrzej Żurkowski, Prezes Honorowy SITK RP – prof. Wiesław Starowicz, Prezes Krakowskiej Rady FSNT NOT – Mieszko Lambor, Prezes SEP Oddział w Krakowie – Władysław Waga, I Wiceprezes SITK RP Oddział w Katowicach – Jacek Walczyński, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Michał Pierzchała, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego – Marian Paszcza oraz profesorzy z Politechniki Krakowskiej – prof. Kazimierz Flaga i prof. Andrzej Rudnicki.

W zebraniu uczestniczyło łącznie 98 osób (w tym 89 członków, tj. ok. 17% członków Oddziału uprawnionych do głosowania).

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za pracę na rzecz Oddziału w całej kadencji wręczono stowarzyszeniowe odznaki i wyróżnienia.

Złote Honorowe Odznaki SITK z diamentem otrzymali kol.: Alicja Bazarnik, Marek Błeszyński, Andrzej Chyba, Kazimierz Furtak, Stefan Maniewski, Karol Nędza, Andrzej Rudnicki, Marian Tracz, Zofia Schumacher, Tadeusz Żelazny.

Złotą Honorową Odznakę SITK otrzymał kol. Jan Machlowski.

Srebrne Honorowe Odznaki SITK otrzymali: Małgorzata Dyras, Jacek Gryga, Andrzej Olewicz, Elżbieta Warchoł, Danuta Witkowska.

Kolejną uroczystością było wręczenie przez Prezesa SITK RP Andrzeja Żurkowskiego dyplomu Zarządu Krajowego  dla kol. Krzysztofa Królikowskiego za długoletnią przynależność i działalność w Stowarzyszeniu.

Oprócz odznaczeń stowarzyszeniowych, Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski przyznał wyróżnienia specjalne – dyplomy i nagrody książkowe osobom szczególnie wyróżniającym się w minionej kadencji:

  • za całokształt pracy i wspieranie działań Prezesa wyróżnienie otrzymała kol. Janina Mrowińska i prof. Wiesław Starowicz,
  • za aktywną pracę dla Oddziału i Klubu Seniora  wyróżnienie otrzymała kol. Irena Tyska,
  • za szczególną aktywność w zakresie przygotowywania wydawnictw Oddziału wyróżnienia otrzymały: kol. Jolanta Żurowska,  kol. Zofia Bryniarska i kol. Danuta Schwertner,
  • za tworzenie internetowego wizerunku i nowej strony Oddziału wyróżnienia otrzymali: Paulina Struska, Mateusz Szpórnóg, Adam Wiśniowski i  Michał Wojtaszek,
  • za wytrwałość w przynależności i pracy dla Stowarzyszenia wyróżnieni zostali: Józefa Majerczak i Grzegorz Sapoń.

Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz wręczył legitymacje nowo przyjętym członkom do Oddziału

W dalszej części trwania obrad podsumowano działalność Oddziału w roku 2013 oraz w minionej kadencji. Po złożeniu sprawozdań z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2013, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący zebrania postawił pod głosowanie jawne wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i zatwierdzenie Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 2013.

Przedstawiciele ustępującego Zarządu Oddziału w osobach: I Wiceprezes Andrzej Kollbek, Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska i Wiceprezes ds. Kolejnictwa Marek Błeszyński w imieniu członków Zarządu i członków Oddziału złożyli ustępującemu Prezesowi Mariuszowi Szałkowskiemu serdeczne podziękowania za prowadzenie Oddziału w ostatnich dwóch kadencjach oraz za włożony trud i zaangażowanie w utrzymanie wysokiego poziomu działalności Oddziału we wszystkich obszarach. Prezesowi  M.Szałkowskiemu wręczono bukiet kwiatów oraz okolicznościowy prezent – obraz o tematyce krakowskiej przedstawiający ulicę Kanoniczą z widokiem na Wawel.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Oddziału, wybory odbyły się przy użyciu urządzeń elektronicznych do głosowania. W wyniku głosowania Prezesem Oddziału na kadencję 2014 – 2017 została kol. Lidia Żakowska uzyskując 69 głosów na 88 głosów ważnych. Prezydium zebrania złożyło gratulacje nowo wybranej Prezes Oddziału, a kol. Andrzej Kollbek przekazał kol. Lidii Żakowskiej serdeczne gratulacje i życzenia dobrej pracy dla Oddziału wręczając bukiet kwiatów.

 

Następnie dokonano wyborów członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na XXXI Zwyczajny Zjazd SITK. W głosowaniu na członków Zarządu Oddziału głosowało 86 osób. Wymaganą większość głosów w I turze głosowania uzyskali:

Janina Mrowińska  (78 głosów)

członek Zarządu,

Andrzej Kollbek (75 głosów)

członek Zarządu,

Marek Błeszyński (70 głosów)

członek Zarządu,

Andrzej Szarata (69 głosów)

członek Zarządu,

Anna Reszczyk (67 głosów)

członek Zarządu,

Zbigniew Marzec (47 głosów)

członek Zarządu,

 

Na kolejnych kandydatów oddano następujące ilości głosów:

Robert Szota  (43 głosy)

Paulina Struska (42 głosy)

Beata Toporska (37 głosów)

Ze względu na to, że kandydaci ci nie uzyskali wymaganej większości głosów, przeprowadzono II turę głosowania na te 3 kandydatury. W wyniku głosowania kandydaci uzyskali:                                    

Paulina Struska (43 głosy)

członek Zarządu,

Robert Szota  (20 głosów)

zastępca członka Zarządu,

Beata Toporska (37 głosów)

zastępca członka Zarządu.

 

W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej głosowały 84 osoby. Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Zofia Schumacher (72 głosy)

członek,

Maciej Puchała (65 głosów)

członek,

Jerzy Hydzik (59 głosów)

członek,

Karol Nędza (52 głosy)

członek,

Czesław Jarosz (46 głosów)

zastępca członka.

 

W głosowaniu na członków Sądu Koleżeńskiego głosowały 84 osoby. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Andrzej Rudnicki (71 głosów)

członek,

Jan Dziedzic (67 głosów)

członek,

Ewa Rechul  (46 głosów)

członek,

Alicja Bazarnik (40 głosów)

 zastępca członka.

 
Na delegatów na XXXI Zjazd SITK RP głosowało 85 osób. Na delegatów wybrano:
 

Janina Mrowińska (71 głosów)

delegat,

Andrzej Szarata (52 głosy)

delegat,

Tomasz Kulpa (47 głosów)

delegat,

Anna Reszczyk (44 głosy)

delegat,

Paulina Struska (41 głosów)

zastępca delegata,

Stanisław Pletnia (31 głosów)

zastępca delegata.

 

Przewodniczący pogratulował  nowo wybranym władzom Oddziału i delegatom na Zjazd SITK przypominając, że nowo wybrane organy władz Oddziału mają 2 tygodnie na ukonstytuowanie się.

Następnie Andrzej Kollbek – dotychczasowy I Wiceprezes ustępującego Zarządu Oddziału, przedstawił proponowane kierunki działania Oddziału na lata 2014 – 2017.

Po jego wystąpieniu przewodniczący zebrania poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie propozycji Uchwały określającej kierunki działania Oddziału SITK na kadencję 2014 – 2017. Przewodniczący Komisji Wnioskowej Andrzej Kollbek przedłożył projekt Uchwały określającej „Główne kierunki działania SITK RP Oddział w Krakowie na kadencję w latach 2014 – 2017”.

Po przyjęciu Uchwały nowo wybrana Prezes Oddziału Lidia Żakowska wyraziła podziękowanie wszystkim członkom za pracę w minionej kadencji, trud i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia. Zadeklarowała ze swojej strony kontynuację dotychczasowych kierunków działań Oddziału w nowej kadencji oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych trendów i inicjatyw. Na koniec kol. Lidia Żakowska podziękowała ustępującemu Prezesowi M.Szałkowskiemu za sprawne prowadzenie spotkania i zaprosiła zarówno ustępujące jak i nowe władze Oddziału do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Zebranie walne członków Oddziału w dniu 17 marca 2014r. miało również miłe akcenty. W czasie zebrania kol. Marek Błeszyński, zgodnie z wytworzoną już od kilku lat tradycją, wręczył dwóm kolegom wykonane przez siebie karykatury. Swoimi podobiznami obdarowani zostali koledzy: Jan Dziedzic i Łukasz Franek. 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.