Seminarium transportowe

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

    zapraszają na seminarium pt.:

    Studium przypadku: model prognozowania przestrzennego rozkładu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z transportu drogowego w Krakowie.

    Czytaj dalej