UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEWOŹNIKÓW NA RYNKU USŁUG TRANSPORTU DROGOWEGO 2019 – CZĘŚĆ I | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEWOŹNIKÓW NA RYNKU USŁUG TRANSPORTU DROGOWEGO 2019 – CZĘŚĆ I

Wydanie drugie, poprawione, uzupełnione i rozszerzone

Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Starowicza

Autorzy monografii: Zofia Bryniarska, Andrzej Chyba, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Wiesław Starowicz, Mariusz Szałkowski

ISBN 978-83-63492-12-0

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, KRAKÓW 2019

Monografia liczy 323 strony.

Część I monografii zawiera 7 autonomicznych rozdziałów. Treść każdego z nich jest tak sformułowana, aby można było w dużym stopniu  korzystać z informacji w nich zawartych w sposób niezależny od pozostałych rozdziałów.

Rozdział pierwszy zawiera niezbędną wiedzę na temat podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, w tym  uzyskiwania licencji i zezwoleń, certyfikacji przewoźników, opłat oraz kontroli przewozów i przedsiębiorstw. Tłem do rozważań są regulacje Unii Europejskiej, a podstawą rozważań regulacje polskie .

W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem przewozów. W zakresie przewozu osób szczególną uwagę zwrócono na publiczny transport zbiorowy. Omówiono też problemy przewozów okazjonalnych osób poza Unię Europejską regulowanych umową INTERBUS. W przewozie rzeczy uwzględniono specyfikę transportu żywności, zwierząt, materiałów niebezpiecznych i odpadów. Uwzględniono też podstawowe zasady organizacji transportu intermodalnego. Materiał przedstawiono w sposób zwarty, eksponując treści istotne dla funkcjonujących na rynku podmiotów.

Treść rozdziału trzeciego to materiał umożliwiający dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz eksploatację pojazdów w zakresie wymaganych standardów technicznych. Sporo uwagi poświęcono urządzeniom rejestrującym pracę pojazdu i kierowców. Ma to w oczywisty sposób wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Zwrócono też uwagę na problemy ruchu pojazdów w transporcie międzynarodowym (Konwencje Wiedeńskie).

Rozdział czwarty zawiera encyklopedyczną wiedzę dotyczącą problemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Zwrócono uwagę na problemy określania strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez analizę SWOT. Uwzględniono też problemy zarządzania jakością przedsiębiorstwa i zarządzania jakością przewozów w transporcie zbiorowym eksponując europejską i polską normę jakości.  Materiał zawarty w rozdziale jest szczególnie adresowany do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, chcącej poszerzać swoją wiedzę.

W rozdziale piątym przeprowadzono szczegółową analizę czasu pracy kierowców oraz wymagań wobec kierowców. Treści przedstawione w rozdziale są eksponowane w kontekście obowiązującego w tym zakresie prawa europejskiego i prawa polskiego. Szczegółowo przeanalizowano normy czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców oraz odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych za  przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców  oraz prowadzenie ewidencji ich czasu pracy.

W rozdziale szóstym przedstawiono uwarunkowania wynikające z umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów, umów, konwencji i dyrektyw dotyczących wybranych grup towarów, także towarów wrażliwych, czyli towarów niebezpiecznych według umowy ADR, odpadów niebezpiecznych według konwencji bazylejskiej oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych według umowy ATP. Przybliżono też międzynarodowe formuły wykładni terminów handlowych  Incoterms.

Ostatni siódmy rozdział to przegląd zagadnień dotyczących międzynarodowych umów i procedur  celnych oraz przewozów tranzytowych, w tym popularnych konwencji TIR oraz WPT. Omówiono też celne procedury odprawy warunkowej  ATA i  CPD. Zwrócono też uwagę na zasady działania Nowego Skomputeryzowanego Systemu  Tranzytowego (NCTS).

Monografia jest zbiorem niezbędnej wiedzy dla kierownictw firm transportowych w trakcie codziennej pracy oraz dla osób zamierzających utworzyć firmę transportową. Może być też materiałem pomocniczym do wykładów i ćwiczeń prowadzonych na kursach przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej. Może również służyć do indywidualnego studiowania przez osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.

Monografia uwzględnia zmiany w polskim i europejskim prawie około transportowym w ostatnich latach. Wszystkie materiały zawarte w książce opracowano wg stanu prawnego na dzień 30 września 2019 roku.

 

Spis treści do pobrania w sklepie

Powiązane treści / related

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.