„Parkingi Park&Ride”

IX Forum Mobilności 30.10.2008 r.

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się IX Forum Mobilności nt. Parkingi Park&Ride. Uczestników spotkania tradycyjnie już po raz kolejny gościł Urząd Miasta Krakowa, a zebranych gości przywitał prezes Mariusz Szałkowski, który nakreślił przebieg spotkania oraz rozwinął pokrótce temat Forum. Zaprosił następnie do wysłuchania wystąpień dr Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej oraz Stanisława Albrichta z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych „Altrans”.

W swym wystąpieniu dr Szarata na wstępie przypomniał ideę parkingów Park&Ride – jest to układ parkingów zlokalizowanych poza obszarem śródmieścia i przede wszystkim poza obszarem kongestii, głównym ich celem jest przejęcie ruchu docelowego. System ten łączy zalety każdego środka transportu w poszczególnych obszarach. Park&Ride jest także narzędziem poprawy dostępności do centrum miasta. Kolejno zostały przytoczone przykłady takich parkingów na świecie, min. przykład USA gdzie wskaźnik motoryzacji jest jednym z największych na świecie. Pokazane zostały również przykłady parkingów Park&Ride w miastach europejskich takich jak: Aberdeen w Wielkiej Brytanii, gdzie komunikacja miejska jest oparta na komunikacji autobusowej. Rotterdam w Holandii, gdzie zbudowano 26 parkingów, Wiedeń w Austrii, w którym oprócz 19 tysięcy miejsc postojowych są także stojaki na rowery. Niektóre przykłady pokazały, że parkingi można budować niekoniecznie dużymi nakładami pieniężnymi. W poszczególnych przypadkach wystarczy jedynie grunt wydzielony przy stacji kolejowej, który może posłużyć jako parking Bike&Ride. Pan dr Szarata przypomniał próbę budowy parkingów Park&Ride w Krakowie w 1992 roku, zaproponowano wtedy 5 parkingów. Próba stworzenia tego systemu zakończyła się niepowodzeniem, ze względu na zbyt bliskie położenie Centrum, słabą promocję parkingów tego typu, brak chęci urzędników miejskich do rozwoju tego typu projektów. W Polsce istnieją jednak parkingi typu P&R dla kolei w Legnicy, Piasecznie, Oleśnicy, Brzegach, gdzie głównie znajdują się miejsca postojowe dla rowerów. Dwa kolejne przy-kłady parkingów to parkingi w Pruszkowie oraz w Komorowie (są to skrajne przypadki, gdyż pierwszy z nich nie spełnia swojej roli, zaś drugi jest dobrze usytuowany (blisko kolei), z miejscami postojowymi dla rowerów, strzeżony oraz dobrze oznakowany). W 2001r. wskazano lokalizację 27 parkingów typu Park&Ride dla Warszawy. Po zbudowaniu kilku parkingów można także wskazać te, które działają dobrze (przy stacji metra Wilanowska) i te, które nie spełniają swojej roli (np. parking „Połczyńska”). Kończąc swoją prezentację dr Szarata podsumował ją następującymi wnioskami:

  • parkingi Park&Ride poprawiają dostępność centrów miast,
  • są przedsięwzięciem defi cytowym, nie można liczyć na zyski z prowadzenia takich parkingów,
  • współdziałanie parkingów Park&Ride z systemem carpooling wpływa na efektywność parkingów przesiadkowych,
  • wprowadzenie systemu Park&Ride wiąże się z koniecznością ingerencji w politykę parkingową miasta (w zakresie opłat).

Dr Szarata podał jeszcze kilka wskazówek, którymi należy kierować się podejmując decyzję o budowie parkingu P&R:

  • parking Park&Ride nie nadaje się do wszystkich lokalizacji,
  • konieczny jest jasny i przejrzysty system opłat,
  • należy rozważyć możliwość zwolnienia z opłat w pierwszym okresie funkcjonowania systemu,
  • włączenie do systemu parkingowego wspólnego biletu na komunikację miejską oraz na kolej może okazać się ważnym elementem w podjęciu decyzji o pozostawieniu samochodu na parkingu i dalszym przemieszczaniu się komunikacja zbiorową.

Drugi prelegent Stanisław Albricht rozpoczął swoją prezentację od przedstawienia na slajdach ulic wlotowych o największych potokach ruchu kołowego w Krakowie. Oto kilka z nich, przez które przejeżdża największa ilość samochodów w ciągu godziny: ul. Nowohucka, Powstańców Śląskich, Radzikowskiego, Al. 29-go listopada, Kocmyrzowska, Wielicka, Zakopiańska. W obszarze śródmieścia występuje duży udział ruchu zewnętrznego. Mając dokładne dane dotyczące ilości samochodów wjeżdżających do miasta, można zastanowić się nad lokalizacjami parkingów Park&Ride, które w najbliższym czasie okażą się niezbędne dla Krakowa. Prognozy wyraźnie pokazują, że ruch będzie się zwiększał z każdym rokiem, więc zjawisko kongestii w mieście nie będzie się zmniejszać. Prelegent wyraźnie podkreślił, że budowa parkingów typu P&R jest konieczna. Wskazał następnie najlepsze lokalizacje parkingów: rejon Bronowic (ul. Pasternik), Azory, okolice Al. 29-go listopada, pętla tramwajowa na ulicy Kocmyrzowskiej, ulica Wielicka, Centrum Handlowe Zakopianka.

Po wygłoszeniu obu prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja. Rozpatrywano możliwość powstania pierwszych parkingów P&R i niezbędnych nakładów finansowych na ich budowę. Dr Szarata podkreślił, że budowa nowych elementów ruchu drogowego (dróg, mostów) nie wpłynie w znacznym stopniu na zmniejszenie ruchu. Trzeba się skupić na nowych rozwiązaniach, jakimi niewątpliwie jest budowa parkingów Park&Ride. Następnie Pan Albricht podkreślił, że najważniejsza jest cała infrastruktura związana z przesiadkami, której budowa jest niezbędna do prawidłowego działania parkingów, ale wymaga dużych nakładów finansowych. Można jednak wykorzystać parkingi już istniejące, np. przy centrach handlowych, które są usytuowane blisko przystanków tramwajowych i autobusowych, a jednocześnie są położone w większości na obrzeżach miasta. Pani dyrektor Józefa Kęsek również stwierdziła, że jest to ciekawy pomysł i dający możliwość szybkiego rozpoczęcia funkcjonowania systemu Park&Ride. Dobrymi lokalizacjami są np. Tesco przy ul. Wielickiej, czy Centrum Handlowe Zakopianka. Okazało się, że większość uczestników Forum zna "dzikie parkingi", gdzie podróżujący zostawiają samochód, aby dalej – do centrum Krakowa dojechać tramwajami lub autobusami, które w większości jeżdżą po wydzielonych torowiskach i pasach, dzięki czemu omijają uliczne „korki”.

Prognozy dotyczące ruchu kołowego to dla wszystkich czarny scenariusz ostrzegawczy, który powinien stać się bodźcem do podjęcia szybkich i mądrych decyzji nie tylko w sprawie systemu Park&Ride, ale również w egzekucji prawa dotyczącej przede wszystkim nielegalnego wjazdu samochodów do centrum Krakowa.

Opracowała: Paulina Struska 


Powiazane tresci