Jak skutecznie uspokoić ruch w centrum Krakowa?

VI Forum Mobilności 26.06.2007 r.

VI Forum Mobilności w Krakowie odbyło się 26 czerwca br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Podczas spotkania starano się odpowiedzieć na pytanie: Jak skutecznie uspokoić ruch w centrum Krakowa?

Przybyłych na Forum uczestników powitała Józefa Kęsek z Biura Infrastruktury Miasta. Następnie Łukasz Franek – koordynator projektu Caravel/ Civitas II przedstawił prezentację, w której omówił m.in. sytuację dotyczącą ruchu w Krakowie w strefie A, B i C. Najgorsza sytuacja jest w strefie B i C, gdzie występuje nadmierne natężenie ruchu tranzytowego. Przykładem może być ulica Karmelicka, gdzie natężenie samochodów wynosi ok. 500 pojazdów na godzinę. Problem stanowią także wzajemnie blokujące się tramwaje i samochody (ul. Karmelicka i ul. Zwierzyniecka), a także niedostateczne warunki dla wzmożonego ruchu pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej (Teatr Bagatela). Głównym problemem, który można zauważyć w centrum miasta jest nieprzepisowe parkowanie samochodów, które uniemożliwiają swobodne przejście pieszych oraz brak odpowiedniego bezpieczeństwa pasażerów przy dojściu do tramwaju.

Przykładem jest przystanek tramwajowy Dworzec Główny, gdzie pasażer musi przekroczyć dwa pasy ruchu, żeby móc wsiąść do tramwaju. W Krakowie można zauważyć poprawne funkcjonowanie strefy A oraz strefy C w zakresie parkowania. Strefa B pozostaje nadal dużym problemem. Badania, które były wykonywane na Placu Wszystkich Świętych wykazały, że ok. 50 % samochodów nadużywa uprawnień do wjazdu w tą strefę. Jest to spowodowane m.in. trudnością w zidentyfikowaniu pojazdów uprzywilejowanych oraz niedostatecznym egzekwowaniem ograniczeń w ruchu. Kolejnym
problemem, który można zauważyć jest brak ścieżek rowerowych pomiędzy I a II obwodnicą na ulicach: Łobzowskiej, Smoleńsk, Wielopole, Warszawska. Przy rozwiązywaniu tych problemów można posłużyć się przykładami z innych miast. Należy przede wszystkim oprzeć się na idei zrównoważonej mobilności, która mówi o racjonalnym wykorzystaniu środków transportu. Podane zostały przykłady rozwiązań z miast europejskich, które mają przyczynić się do zmniejszenia ruchu i bezproblemowego poruszania się po Centrum:

  • strefowanie dostępności w centrum miasta poprzez zastosowanie barier wysuwnych,
  • zamykanie ulic dla ruchu indywidualnego (Wrocław: Szewska, ruch tylko dla pieszych i tramwajów),
  • bezwzględne zamykanie ulic dla pojazdów (Kraków: Mały Rynek),
  • wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta (Londyn, Sztokholm),
  • poprawa bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej poprzez wyniesienie jezdni na przystankach tramwajowych (Kraków: ul. Lubicz).

Powyższa prezentacja wywołała burzliwą dyskusję wśród uczestników Forum. Wypowiadali się mieszkańcy ścisłego centrum (Strefy A), którzy skarżyli się na zbyt małą liczbę parkingów i brak przywilejów dla nich przy wjeździe do tej strefy. Głos w dyskusji zabrał także Radny Miasta Krakowa, który był przeciwko jakiemukolwiek zamykaniu centrum miasta. Poruszył on także temat budowy sieci parkingów podziemnych, z drugiej strony wiadomo, że parkingi te nie rozwiązałyby problemu nadmiernego ruchu w centrum, ponieważ są one tylko generatorem ruchu.

Przedstawiciel Federacji Zielonych sprzeciwił się słowom wypowiedzianym przez poprzednika, zwracając uwagę na to, że ruch pojazdów indywidualnych należy ograniczać. Podkreślił także jak ważny jest proces budowy ścieżek rowerowych, który według niego nie przebiega tak jak powinien.

Następna wypowiedź Radnego i mieszkańca Krakowa opierała się głównie na propozycji zamknięcia centrum dla przewoźników prywatnych (busów). Jak słusznie zauważył jeden z uczestników spotkania ludzie, którzy będą mieli utrudniony dojazd z miejscowości podkrakowskich do centrum Krakowa, przesiądą się do własnego samochodu, by nie tracić czasu na przesiadki, co stanie się przyczyną zwiększenia ruchu na ulicach.

Kolejny uczestnik poparł ideę tworzenia parkingów Park&Ride, które pomogłyby uspokoić nadmiemy ruch w centrum Krakowa. Padło także bardzo ważne pytanie, na które każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie: dlaczego tak często wybieramy samochód, nawet jeśli trasa do pokonania jest niewielka? Promowanie transportu indywidualnego jest bardzo dużym błędem.

Na koniec dyskusji wypowiedział się mieszkaniec Krakowa, którego zmartwił przebieg Forum. Według niego nie padły żadne konkretne propozycje, jak skutecznie uspokoić ruch w centrum Krakowa.

Całej dyskusji przysłuchiwał się Zastępca Prezydenta Krakowa Profesor Wiesław Starowicz, który na zakończenie wyraził swoją opinię dotyczącą zarówno organizacji Forum jak i jego przebiegu: "Przychodząc tutaj podziewałem się konkretnych propozycji, jak uspokoić ruch w centrum, a wysłuchałem tylko kłótni" – powiedział Pan Prezydent. Broniąc idei organizacji Forum Mobilności powiedział, że po to organizuje się takie spotkania, by wsłuchać się w opinię różnych mieszkańców Krakowa, a nie tylko ekspertów. Pan Prezydent wyszedł ze spotkania nie wynosząc żadnej dodatkowej wiedzy na temat uspokojenia ruchu w centrum Krakowa. Przypomniał, że należy chronić Miasto w imię zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń. Stwierdził, że zarządzanie miastem jest uciążliwe przede wszystkim ze względu na bardzo różne poglądy mieszkańców na wiele spraw. Forum pokazało jak trudno porozumieć się w spornych kwestiach, podejmując jakąś decyzję zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony z przedstawionego rozwiązania. Prowadzący spotkanie zaproponował jeszcze głosowanie wśród uczestników VI Forum Mobilności, by przekonać się, która propozycja dotycząca uspokojenia ruchu w centrum Krakowa będzie dla mieszkańców do zaakceptowania. Większość zagłosowała za zamknięciem ruchu indywidualnego na rzecz pieszych i komunikacji zbiorowej w obrębie Strefy A i ulic przyległych m.in . Karmelickiej i Zwierzynieckiej, taką opcję wybrało ok. 80% uczestników, natomiast ok. 15 % wybrało wprowadzenie opłat za wjazd do Centrum, a 5% zagłosowało na całkowicie zamknięcie ulic takich jak Karmelicka czy Zwierzyniecka dla pojazdów mechanicznych.

 

Opracowała: Paulina Struska

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci