„Obsługa transportowa Portu Lotniczego w Krakowie”

XX Forum Mobilności – 31.03.2011 r.

31 marca 2011 roku w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się kolejne XX Forum Mobilności, którego tematem tym razem była „Obsługa transportowa Portu Lotniczego w Krakowie”. Spotkanie nie dotyczyło więc samego lotniska w Balicach, ale rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, zarówno drogowej jak i kolejowej wokół portu lotniczego.

Przybyli na spotkanie goście mogli wysłuchać prelegentów, którzy w kilku prezentacjach nakreślili obecny stan rozwoju infrastruktury mającej za zadanie zapewnić jak najlepszą obsługę Portu Lotniczego w Balicach.

                Jako pierwsza głos zabrała pani Józefa Kęsek – Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM, która w kilku słowach przypomniała o porozumieniu podpisanym w 2007 roku w sprawie realizacji około lotniskowej infrastruktury komunikacyjnej pomiędzy władzami Województwa Małopolskiego, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Krakowie oraz Gminą Zabierzów. Pani Kęsek wspomniała również o następnych porozumieniach podpisywanych w kolejnych latach oraz planach przebudowy układu drogowego i kolejowego, które miały być zrealizowane. Celem wszystkich tych umów było stworzenie nowoczesnego centrum komunikacyjnego, w którego skład wchodziłoby lotnisko, stacja kolejowa, szeroka arteria komunikacyjna łącząca port lotniczy z centrum Krakowa, rozbudowany węzeł autostradowy oraz wewnętrzny drogowy układ komunikacyjny wraz z parkingami. Dodatkowo, droga wojewódzka numer 774 miała zyskać nowy przebieg, zupełnie poza obszarem bezpośrednio przylegającym do lotniska, na wschód od obecnej autostrady A4. Wszystko to miało zapewnić bezproblemową obsługę pasażerów, a co za tym idzie, dalszy rozwój lotniska.

                Kolejnym prelegentem był pan Jan Jakub Nowicki, przedstawiciel Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. W swojej prezentacji najpierw krótko scharakteryzował obecną sytuację lotniska. Następnie skupił się na przedstawieniu inwestycji już zrealizowanych w Balicach, by w końcu omówić wariant awaryjny rozwoju infrastruktury drogowej wokół lotniska w związku z brakiem możliwości realizacji wcześniejszych planów. Pan Nowicki podkreślił również, że mimo problemów z finansowaniem inwestycji, władze Portu Lotniczego w Balicach nadal planują rozwój obiektów związanych z obsługą pasażerów, również przy współfinansowaniu ze środków europejskich.

                Następnie przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rafał Zachuta zaprezentował plany rozbudowy trasy kolejowej łączącej Dworzec Główny w Krakowie z Portem Lotniczym w Balicach. Poinformował on również, że już w maju 2012 roku planuje się realizację podłączenia obecnej linii kolejowej do nowego przystanku końcowego, położonego naprzeciw terminalu lotniska. Rok później planuje się oddać do eksploatacji całą przebudowaną trasę kolejową z Krakowa Głównego do Balic. Pan Zachuta podkreślił również istotne problemy mogące mieć wpływ na końcowy termin oddania inwestycji. Chodzi tu głównie o przedłużające się procedury administracyjne oraz postępowań przetargowych, a także protesty społeczne.

                Ostatnim prelegentem był pan Stanisław Albricht z Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans, który w kilku słowach omówił możliwości i uwarunkowania rozwoju infrastruktury drogowej wokół lotniska.
                Wszyscy prelegenci w swoich prezentacjach zwracali uwagę na istotny problem finansowania inwestycji, który powstał w wyniku odebrania naszemu miastu praw do organizacji meczów w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Konsekwencją tej decyzji było ograniczenie środków pieniężnych i wycofanie się poszczególnych stron porozumień z realizacji kolejnych inwestycji.
                Na szczęście nie wszyscy postanowili zrezygnować z inwestycji po zabraniu naszemu miastu Euro 2012. Mimo braku dodatkowych funduszy, trud rozbudowy układu komunikacyjnego wokół lotniska podjął sam Port Lotniczy, a także Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Pierwsze efekty ich pracy już możemy podziwiać, kolejne mają być zrealizowane do 2014 roku. Najwięcej inwestycji prowadzi samo lotnisko. W ubiegłym roku oddano do użytku siedmiokondygnacyjny parking, zlokalizowany na przeciwko terminalu międzynarodowego. Jest to pierwsza z inwestycji, jakie planują przeprowadzić władze Portu Lotniczego. Do następnych należą: rozbudowa infrastruktury bezpośrednio przeznaczonej do obsługi samolotów, rozbudowa oraz modernizacja terminalu pasażerskiego, a także budowa hotelu i stacji kolejowej. Ta ostatnia realizowana ma być wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe. Być może już w połowie przyszłego roku, pierwsze pociągi wjadą na nową stację kolejową, położoną na przeciwko terminalu pasażerskiego. Do końca 2014 roku cała trasa kolejowa od stacji w Mydlnikach do nowej stacji w Balicach ma być dwutorowa oraz zelektryfikowana. Plany zakładają również budowę dwóch lub nawet trzech przystanków pasażerskich oraz bezkolizyjnego przejścia nad ulicą Balicką w Mydlnikach. Przebudowywany ma być również sam układ drogowy wokół lotniska. Ponieważ nie będzie ani "Trasy Balickiej", ani nowego węzła autostradowego, podjęto decyzję o realizacji takich inwestycji, które pozwolą na zwiększenie przepustowości skrzyżowań leżących w ciągu drogi wojewódzkiej numer 774 i jednocześnie obsługujących port lotniczy. Oczywiście, rozwiązanie to będzie miało pewien charakter prowizoryczny, w związku z tym nie będzie pozbawione wad. Wśród nich będzie na przykład pozostawienie w jednym poziomie przejazdu kolejowego z drogą numer 774. Z drugiej jednak strony, za stosunkowo niewielkie pieniądze uda się na tyle poprawić układ drogowy wokół Balic, że rozwój lotniska przez kolejne kilka lat nie będzie zagrożony. 
                XX Forum Mobilności zgromadziło kilkadziesiąt osób, które mogły zapoznać się z planami rozwoju infrastruktury w rejonie Portu Lotniczego w Balicach. Miejmy nadzieję, że zaprezentowane rozwiązania uda się zrealizować, a krakowskie lotnisko będzie się dalej rozwijać, nawet mimo braku Euro 2012 w Krakowie.


 
Opracował:

Michał Wojtaszek

Koło SITK RP przy Politechnice Krakowskiej

Powiazane tresci