Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 24 lipca 2017r.

  • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 6 (95)/2017 z 26 czerwca 2017 r.
  • Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Koła w Politechnice Krakowskiej o dofinansowanie kosztów transportu  wyjazdu techniczno – integracyjnego Pożegnanie Lata 2017 organizowanego przez Koło w dniach 30 sierpnia – 3 września 2017 r. Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie uchwalił dofinansowanie do kosztów transportu w kwocie 3000 zł.
  • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o potwierdzonych zgłoszeniach delegatów i przedstawicieli Oddziału z Krakowa na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP, który odbędzie się 7 września 2017 r. w Warszawie. W Zjeździe uczestniczyć będą: delegaci Janina Mrowińska i Anna Reszczyk oraz zastępca delegata Stanisław Pletnia, Członkowie Honorowi: Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek i Kazimierz Żurowski, Prezes Honorowy SITK Wiesław Starowicz, Prezes Lidia Żakowska, Mariusz Szałkowski oraz nominowani do nagrody Ernest 2016: Marek Błeszyński, Grzegorz Dyrkacz i Janusz Magrysz (Przewodniczący nominowanego Klubu Seniora) oraz Sekretarz Klubu Seniora  Jerzy Bąkowski.
  • Omówiono sprawy organizacyjne związane z planowaną Konferencją Jubileuszową 170 lat Kolei w Krakowie, która odbędzie się w dniu 19.10.2017r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.
  • Kol. Anna Reszczyk i Beata Toporska poinformowały o wycieczce technicznej nt.: Budowa przystanku PKP w Łagiewnikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie organizowanej w dniu 29 lipca br. przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie i Mota – Engil Central Europe S.A.
  • Zarząd wypracował propozycję podjęcia działań na rzecz podniesienia punktacji Zeszytów Naukowo-Technicznych Oddziału i powołał Zespół ds. Oceny  Czasopism.
  • Poinformowano o podjętych działaniach w sprawie zakupu i rozszerzenia działki o przyległy pas po stronie północnej.
  • Przedyskutowano sprawę wymiany (modernizacji) ogrodzenia w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej.
  • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną TRAM-TRAIN Zintegrowane Systemy Transportu Publicznego organizowaną w dniach 19-20 października 2017 r. we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci