Funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium drogowego | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium drogowego

Seminarium nt: Funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium drogowego odbyło się w dniu 27.02.2013r. w Wydziale Technologii GDDKiA Oddział w Krakowie, w siedzibie Laboratorium Drogowego w Wieliczce przy ul. Krakowskiej 37B. Organizatorami seminarium byli: SITK RP Oddział w Krakowie, Koło przy GDDKiA Oddział w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie. W seminarium (które było bezpłatne) uczestniczyło 71 osób z różnych instytucji, w tym również pracownicy Oddziału GDDKiA.

Uczestników spotkania przywitała kol. mgr inż. Bożena Bernasik – Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie ds. Technologii, która w Zarządzie Koła pełni funkcję skarbnika.

W części merytorycznej seminarium wygłoszono cztery referaty. W pierwszym wystąpieniu pod tytułem: Laboratorium drogowe wczoraj i dziś kol. Bernasik nakreśliła historię laboratorium drogowego począwszy od 1948 roku. Początki działalności laboratorium drogowego w Krakowie były bardzo skromne, laboratorium mieściło się w baraku o powierzchni 30 m2 przy ul. Łokietka, pracowało w nim 3 osoby. W kolejnych latach rozwój drogownictwa powodował również rozwój technologii drogowej i coraz nowocześniejsze wyposażenie laboratorium. Od 1976 roku działały dwa oddziały laboratorium: w Cieszynie i w Tarnowie, wówczas pracowało już 46 osób. W 1999r. laboratorium drogowe pracowało jako „Gospodarstwo Pomocnicze” (było poza strukturą GDDKiA) wykonując badania laboratoryjne dla innych dróg, nie tylko krajowych. W 2011 roku zostało znów włączone do Oddziału GDDKiA w Krakowie jako Wydział Technologii, a kol. B. Bernasik została Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Technologii. Laboratorium drogowe z ciasnych pomieszczeń w Oddziale na ul. Mogilskiej 25 przeniosło się do nowego budynku w Wieliczce, który został specjalnie zaprojektowany na potrzeby wykonywanych badań i jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych laboratoriów w Polsce.

Referat Kol. B. Bernasik dotyczył również rozwoju technologii drogowej, zastosowania różnych materiałów do stabilizacji podłoża, zagadnień związanych z mechaniką nawierzchni, nośności dróg itp. Obecnie Laboratorium ubiega się o akredytację czyli „reżim jakości”. Współpracuje ze środowiskami naukowymi AGH, Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Instytutem Budowy Dróg i Mostów w Warszawie.

W drugim referacie nt: Diagnostyka nawierzchni, badania z wykorzystaniem profilometru laserowego kol. Wojciech Brykalski – Naczelnik WT-LD przedstawił zasadę wykorzystania laseru w pomiarach cech nawierzchni drogowych. Urządzenie nazwane „profilografem laserowym” (instalowane z przodu samochodu) poprzez połączenie z komputerem i dodatkowo z laptopem wykonuje pomiary cech nawierzchni takich, jak równość poprzeczna i podłużna nawierzchni drogowej, określając wielkość różnego rodzaju kolein na drodze. Pomiary są wykonywane przy odbiorach nowych odcinków dróg, służą też do diagnozowania nawierzchni. W zależności od uzyskanych wyników można ustalić kolejność odcinków dróg do prac remontowych. Efektywność urządzenia jest bardzo duża, szerokość jezdni przy pomiarze jednorazowym wynosi 3,3 m. W 2011 roku przebadano 3500 km, a w 2012 roku 3650 km dróg.

Kolejny referat nt. Możliwości i wykorzystanie techniki georadarowej w budownictwie drogowym wygłosił kol. Robert Mielech – specjalista WT-LD. Georadar to urządzenie wykorzystujące falę elektromagnetyczną do różnych pomiarów, głównie jest to kartowanie warstw przypowierzchniowych drogi i podłoża drogowego. Podobnie jak profilometr laserowy, umieszcza się go na samochodzie (z tyłu) i poprzez połączenie z komputerem uzyskuje się potrzebne informacje. Można go wykorzystać przy badaniu dokładności wymiany gruntów słabonośnych na etapie robót ziemnych, badaniu głębokości wykonanych robót ziemnych czy badaniu grubości warstw konstrukcji nawierzchni na obiektach mostowych. Inne wykorzystanie to ocena zawartości wolnych przestrzeni w asfalcie, ocena połączeń międzywarstwowych, określanie granic poślizgu przy badaniach osuwisk itp. Zastosowanie tego urządzenia pozwala zmniejszyć znacznie ilość kosztownych wierceń, które wykonywane są tylko w miejscach koniecznych.

Kolejny referat nt. System zarządzania jakością w WT-LD autorstwa kol. Wacława Sudera (starszego specjalisty WT-LD) dotyczył systemu jakości ISO9001 – PW11 – obsługa laboratorium. Pierwszy etap tego systemu został wprowadzony w 2011 roku, drugi etap będzie wprowadzony do czerwca 2013 roku.

W dalszej części seminarium uczestnicy, podzieleni na niewielkie grupy, zostali oprowadzeni po części technicznej laboratorium, składającej się z kilku pracowni usytuowanych w dolnej części budynku. Bada się w nich własności fizyczne i mechaniczne kruszyw, betonów, asfaltów itd. Przy każdym stanowisku pracownicy laboratorium pokazywali pracę urządzeń i przygotowanie próbek oraz szczegółowo informowali o efektach prowadzonych badań. Zaprezentowano również urządzenia pomiarowe montowane na samochodzie, o których mówili prelegenci.

Zorganizowane w Laboratorium Drogowym seminarium dało uczestnikom możliwość zapoznania się z ciekawą i wartościową częścią merytoryczną połączoną z możliwością praktycznego zapoznania się z metodologią prowadzanych badań.

 

Opracowanie:

Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła

przy Oddziale GDDKiA w Krakowie

Alicja Bazarnik – Sekretarz Koła

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.