Jubileuszowa Gala Konkursu | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Jubileuszowa Gala Konkursu

Oddział SITK RP w Krakowie zorganizował 50. Jubileuszową edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu za rok 2022. W konkursie uczestniczyły prace I i II stopnia absolwentów uczelni wyższych Krakowa oraz prace absolwentów innych uczelni, jeśli prace dotyczyły tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 35 prac inżynierskich i magisterskich: 24 prace z Politechniki Krakowskiej, 8 prac z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i po 1 pracy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej. Do konkursu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone prace, zostały one podzielone ze względu na stopień (I i II stopnia) oraz ze względu na tematykę.

Prace dyplomowe oceniane były przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin. Zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu każda praca oceniana była przez dwóch niezależnych członków Kapituły. Kapituła po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami oraz po analizie opinii specjalistów wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 13 czerwca 2023 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W uroczystości uczestniczył nowo wybrany Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, prof. Agnieszka Leśniak – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Izabela Paluch – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

Galę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz innych uczelni, które zgłosiły prace na konkurs: dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału SITK w Krakowie prof. Wiesław Starowicz, Członkowie Honorowi SITK RP: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik i Janina Mrowińska, przedstawiciele Zarządu Oddziału: Zbigniew Marzec, Krzysztof Francuz i Sergiusz Lisowski oraz Redaktor Informatora Oddziału Danuta Schwertner.

Swoją obecnością rangę Gali podkreślili:

 • Mateusz Wanat – Dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Krystyna Obajtek-ZajdelZastępca Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
 • Piotr GrawiczZastępca Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
 • Włodzimierz ZembolDyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
 • Krzysztof Drebot – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Zakładzie Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
 • Wiesław Więckowski – Zastępca  Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Kazimierz Mazur – Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie,
 • Franciszek Florek – Zastępca Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie,
 • Stanisław Karczmarczyk – Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady MOIIB w Krakowie.

Kapitułę Konkursu reprezentowali:

 • Czesław Jarosz – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej w Oddziale SITK RP w Krakowie,
 • Łukasz Kwapień – Dyrektor Projektu Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Jan Macała – Kierownik Działu Technicznego w MPK S.A. w Krakowie.

Grupę promotorów prac konkursowych reprezentowali:

 • dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin z Politechniki Krakowskiej,
 • dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK,
 • dr inż. Jan Gertz, prof. PK,
 • dr hab. inż. Juliusz Sołkowski, prof. PK,
 • dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH,
 • dr inż. Paweł Więcek z Politechniki Krakowskiej,
 • dr Agnieszka Żak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Najważniejszymi jednak uczestnikami spotkania byli autorzy prac konkursowych, którzy niecierpliwie czekali na ogłoszenie wyników konkursu. W uroczystości łącznie udział wzięło ponad 60 osób.

Galę Konkursu rozpoczęła Prezes Józefa Majerczak witając w ciepłych słowach wszystkich przybyłych. W kilku zdaniach przybliżyła cele i zadania podejmowane przez nasze Stowarzyszenie, które jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla całego środowiska. Pani Prezes podkreśliła wagę organizowanych przez Stowarzyszenie konferencji i seminariów naukowo-technicznych, kursów, warsztatów oraz konkursów, pozwalających inżynierom na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i integrację środowiska. Pani Prezes przypomniała również historię ustanowienia konkursu i jego przebieg oraz wyniki uzyskane w początkowych latach – pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku 1974.

Podczas Gali głos zabrał Rektor PK prof. Andrzej Szarata, który witając zebranych w murach Politechniki Krakowskiej pogratulował uczestnikom konkursu osiągniętych wyników, przekazał też podziękowania dla Oddziału SITK w Krakowie za podejmowany coroczny trud organizacji tego ważnego wydarzenia. Głos zabrali również Pani Prorektor prof. Karolina Klecha-Tylec,  Pan Prorektor prof. Bogusław Łazarz oraz Pani Prodziekan prof. Agnieszka Leśniak gratulując laureatom osiągniętych wyników, a organizatorom podjęcia się trudu przeprowadzenia konkursu o tak wysokim poziomie.

W dalszej części spotkania, w prezentacji multimedialnej Przewodnicząca Kapituły Konkursu, Prezes Józefa Majerczak przedstawiła autorów, promotorów i tytuły wszystkich zgłoszonych prac, następnie ogłosiła wyniki konkursu. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu.

W grupie prac inżynierskich – kategoria Infrastruktura Transportu:

 • Miejsce I – praca prowadzona przez dr hab. inż. Juliusza Sołkowskiego, prof. PK, pod nazwą „Przegląd stosowanych nawierzchni tramwajowych w krajach Unii Europejskiej wraz z projektem tramwajowego układu torowego na skrzyżowaniu w Krakowie” – autor Wiktor Karpała,
 • Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Jana Gertza, prof. PK, pod nazwą „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin” – autor Szymon Kuta,
 • Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Jana Gertza, prof. PK, pod nazwą „Rozwój urządzeń oddziaływania tor – pojazd w Europie w kontekście specyfikacji systemu ETCS” – autor Jędrzej Kuliński,
 • Miejsce III – praca prowadzona przez dr hab. inż. Jarosława Koniecznego, prof. PŚ pod nazwą „Nowa Linia Kolejowa Dębica – Jasło jako uzupełnienie infrastruktury transportowej południowo-wschodniej Polski” – autor Bartłomiej Bańdur.

W grupie prac inżynierskich – kategoria Procesy Transportowe:

 • Miejsce I – praca prowadzona przez dr Monikę Ziółko pod nazwą „Analiza rynku mikromobilności w Krakowie na przykładzie współdzielonych hulajnóg elektrycznych” – autor Karol Kończak,
 • Miejsce II – praca prowadzona przez dr Agnieszkę Żak pod nazwą „Carsharing jako element zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Krakowa” – autor Jakub Haduch,
 • Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Zofię Bryniarską, pod nazwą „Ocena wskaźnikowa węzłów przesiadkowych za pomocą metodyki ampti na przykładzie węzłów: Rondo Grunwaldzkie i Podgórze SKA” – autor Adrian Baran.

W grupie prac inżynierskich przyznano Wyróżnienie Specjalne za pracę prowadzoną przez dr Agnieszkę Żak pod nazwą „Powietrzne taksówki elektryczne jako innowacyjne rozwiązanie w logistyce miejskiej” – autorka Alicja Liszka.

W grupie prac magisterskich – kategoria Infrastruktura Transportu:

 • Miejsce I – praca prowadzona przez dr hab. Piotra Kozioła, prof. PK pod nazwą „Analiza funkcjonowania Krakowskiego Węzła Kolejowego w zakresie obsługi technicznej pociągów pasażerskich, z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań lokalizacyjnych, technologicznych i organizacyjnych” – autor Filip Matyasik,
 • Miejsce II – praca prowadzona przez dr hab. inż. Michała Stracha, prof. AGH pod nazwą „Analiza możliwości zastosowania technologii pomiarów satelitarnych RTK-RTN na potrzeby prac projektowych i utrzymania linii kolejowych w tym regulacji osi toru” - autor Kamil Rokicki,
 • Miejsce III – praca prowadzona przez dr inż. Jana Gertza, prof. PK, pod nazwą „Zasady i warunki udostępniania pasażerskiej infrastruktury usługowej – wymagania dotyczące informacji, bezpieczeństwa i obsługi podróżnych” – autorka Anna Chudy.
 • Miejsce III – praca prowadzona przez dr hab. inż. Juliusza Sołkowskiego, prof. PK, pod nazwą „Opracowanie wytycznych projektowych dla normalnotorowych systemów kolei lekkich wraz z przykładami zastosowania” – autor Mateusz Nowak-Gąsowski.

W grupie prac inżynierskich przyznano Wyróżnienie Specjalne za pracę prowadzoną przez dr Agnieszkę Żak pod nazwą „Powietrzne taksówki elektryczne jako innowacyjne rozwiązanie w logistyce miejskiej” – autorka Alicja Liszka.

W grupie prac magisterskich – kategoria Procesy Transportowe:

 • Miejsce I – praca prowadzona przez dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin pod nazwą „Możliwości przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu na przykładzie Powiatu Gorlickiego” – autor Mariusz Soboń,
 • Miejsce II – praca prowadzona przez dr inż. Pawła Więcka, pod nazwą „Zastosowanie symulacji komputerowej w planowaniu i koordynacji przepływów materiałów w sieci logistycznej, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego” – autorka Joanna Putek.
 • Miejsce II – praca prowadzona przez dr Monikę Ziółko pod nazwą „Wykluczenie komunikacyjne na terenie powiatu nowosądeckiego” – autorka Katarzyna Szczecina,
 • Miejsce III – praca prowadzona przez dr Tomasza E. Burghardta pod nazwą „Ocena prędkości pojazdów oraz jakości oznakowania drogi na podstawie nagrań wideo: Analiza strefy robót drogowych w Polsce” – autor Jacek Bartusiak,
 • Wyróżnienie – praca prowadzona przez dr inż. Pawła Więcka pod nazwą „Problem harmonogramowania zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem wybranych metod optymalizacji wielokryterialnej” – autorka Kamila Kasprzyk.
 • Wyróżnienie – praca prowadzona przez dr inż. Marka Bauera pod nazwą „Analiza wpływu algorytmów ograniczeń przepustowości transportu zbiorowego – autor Szymon Ściga.

Zebrani gorącymi brawami nagrodzili wszystkich laureatów konkursu i ich promotorów.

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie przygotował dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody. Laureaci I miejsc otrzymali statuetkę Oddziału „Złoty Smok” oraz ważne przez rok bony na bezpłatny udział w konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SITK RP Oddział w Krakowie wraz z możliwością prezentacji wyników. Laureaci II i III miejsc otrzymali bon na bezpłatną roczną (lub półroczną) prenumeratę miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci wyróżnień otrzymali książkę „O kolei po kolei”. Poza tym wszyscy laureaci w zależności od zajmowanego miejsca otrzymali gadżety elektroniczne (dyski zewnętrzne, słuchawki, głośniki bezprzewodowe, stacje pogodowe i podgrzewacze do kubka), Monografię Oddziału „Przeszłość dla przyszłości” oraz drobne gadżety. Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowano dyplomy i upominki okolicznościowe.

Ponadto Pani Prezes Oddziału Józefa Majerczak zaoferowała laureatom możliwość zapisania się do Stowarzyszenia i bonus w postaci zwolnienia ze składki członkowskiej przez jeden rok.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez Rektora Politechniki Krakowskiej, panią Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego oraz  Prorektora Politechniki Śląskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami, otrzymali również dyplomy z gratulacjami od organizatorów konkursu.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród głos zabrał Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, który przekazał zebranym garść informacji o Stowarzyszeniu i jego misji propagowania najnowszej wiedzy naukowej i praktycznej w środowisku, zachęcił też uczestników konkursu do ciągłego kształcenia się, a także podjęcia trudu publikowania artykułów w prasie branżowej.

Podczas Gali wypowiadali się również laureaci konkursu, którzy przekazali organizatorom słowa uznania za zorganizowanie konkursu, dziękując za docenienie ich wkładu pracy i dużego zaangażowania się w przygotowanie prac dyplomowych, które są pierwszym krokiem na rozpoczynającej się ścieżce kariery zawodowej.

Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze, a p. Jan Zych – polski artysta fotograf z Politechniki Krakowskiej, utrwalił całe wydarzenie w postaci profesjonalnych, pięknych zdjęć.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. Andrzejowi Szaracie za umożliwienie zorganizowania uroczystości w pięknej Sali Senackiej.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.