JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA DROGI KOLEJOWE | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA DROGI KOLEJOWE

W dniach 18-19 października 2023 roku w murach pawilonu konferencyjno-wystawowego „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej odbyła się XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Drogi Kolejowe”. Jubileuszowa edycja została zorganizowana wspólnie przez Politechnikę Krakowską oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Historia konferencji sięga roku 1981 kiedy to odbyły się pierwsze obrady. Od tego czasu organizację konferencji w cyklu dwuletnim przejmują różne ośrodki naukowe z Polski.

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 100 uczestników z szeroko rozumianej branży kolejowej – specjalistów, naukowców i praktyków, którzy reprezentowali 32 instytucje oraz 5 ośrodków akademickich. Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła z Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej, przewodniczący komitetu naukowego. Doceniając ogromny wkład w rozwój konferencji i dorobek naukowy, uczczono również jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora. W dalszej kolejności gości powitał dodatkowo dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK, przewodniczący komitetu organizacyjnego. W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie głos zabrała prezes Józefa Majerczak. Ukoronowaniem ceremonii otwarcia była również przemowa Rektora PK prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, który podkreślił wyjątkową rolę uczelni w rozwój branży kolejowej, a także ścisłą współpracę badaczy z podmiotami przemysłowymi. Przejście do właściwej sesji obrad poprzedziło jeszcze powitanie gości przez Przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Grzegorza Skarweckiego, Wiceprzewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Filipa Pachli oraz prezentacja Zastępcy Dyrektora Biura Dróg Kolejowych w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe Michała Migdala, który przedstawił zagadnienia z zakresu utrzymania infrastruktury kolejowej i wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i efektywności transportu kolejowego.

W trakcie sześciu sesji zaplanowano wygłoszenie 32 referatów. Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w wydawnictwie książkowym (366 stron) zawierającym artykuły krótkie i rozszerzone. Tematyka obejmowała zarówno zagadnienia tradycyjne oraz nowoczesne, do których zalicza się przede wszystkim: nawierzchnię kolejową, podtorze, projektowanie i modernizację linii kolejowych, obiekty inżynierskie, technologię i organizację robót, szynowy transport miejski i aglomeracyjny, inżynierię ruchu kolejowego, ekonomikę transportu kolejowego, ochronę środowiska w drogach kolejowych, a także bezpieczeństwo transportu kolejowego. W trakcie trwania obrad zaplanowano również czas na aktywne i konstruktywne dyskusje i pytania do prelegentów, a na koniec pierwszego dnia odbyła się okazała kolacja w Restauracji w Hotelu Kazimierz.

W pracach Komitetu Naukowego uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący, dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK (Politechnika Krakowska) – Zastępca przewodniczącego, dr hab. inż. Magdalena Ataman, dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek, dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr, dr hab. inż. Piotr Chrostowski, prof. PG, dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ, dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. Władysław Koc, dr hab. inż. Maciej Kruszyna, dr hab. inż. Marek Krużyński, prof. PWr, dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Massel, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak.

Konferencję swoim patronatem objęli: Minister Infrastruktury, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Rektor Politechniki Krakowskiej.

Patronatem medialnym Konferencję objęli: Transport Miejski i Regionalny, Przegląd Komunikacyjny, Sektor Kolejowy, Nowoczesne Budownictw Inżynieryjne i NBI Media.

Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy: Menard Sp. z o.o, Remea Sp. z o.o., Strunbet Sp. z o.o., Track Tec S.A. Pozostali Partnerzy Konferencji to: SHM System, Aste. Firmy zaprezentowały swoje dotychczasowe osiągnięcia w ramach projektów kolejowych, a także stoiska, na których można było dowiedzieć się szczegółów o działalności przedsiębiorstw.

 

Autorzy

mgr inż. Tomasz Kula, Politechnik Krakowska

dr inż. Filip Janowiec, Politechnika Krakowska

 

Zdjęcia: Jan Zych

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.