Ogłoszenie wyników 47 konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Ogłoszenie wyników 47 konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa organizowany każdego roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie został rozstrzygnięty w czerwcu br.; była to już 47 edycja konkursu.

Organizowana corocznie w czerwcu uroczysta gala, podczas której ogłaszane są wyniki i wręczane nagrody laureatom konkursu, w ostatnich latach odbywała się w pięknej Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, w obecności najwyższych władz Uczelni. Jest to zawsze ważne wydarzenie w życiu Oddziału SITK w Krakowie, spotykają się przedstawiciele władz Oddziału, uczestnicy konkursu, promotorzy oraz Członkowie Honorowi SITK i zaproszeni goście. Tak miało być i w tym roku. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, uroczysta gala nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie, władze Oddziału podjęły więc decyzję, aby uroczystość ta odbyła się zdalnie online w dniu 5 listopada br.

W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 16.00 na platformie Webex udział wzięło 21 osób, byli to członkowie Zarządu Oddziału wraz z Prezes Józefą Majerczak, członkowie Kapituły Konkursu, uczestnicy konkursu oraz promotorzy. W spotkaniu uczestniczył Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału w Krakowie prof. Wiesław Starowicz, prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz prof. Stanisław Gaca – Kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

W konkursie udział wzięło 29 prac z trzech uczelni krakowskich, które zostały obronione w 2019 roku, w tym 9 prac z AGH, 19 prac z Politechniki Krakowskiej i 1 praca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace oceniane były w kategorii: praca inżynierska i praca magisterska, prace podzielono także według grup tematycznych.

Prace Inżynierskie – grupa tematyczna: Infrastruktura Transportu

Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia
1 Przemysław Durda Szymon Glinka Pomiar i analiza przemieszczeń obiektu mostowego na przykładzie mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie dr inż. Przemysław Kuras AGH
2 Joachim Pawliński Adam Wala Zastosowanie współczesnych metod wyznaczania przemieszczeń obiektów inżynierskich na przykładzie mostu Brama Przemyska dr inż. Przemysław Kuras AGH

Prace Inżynierskie – grupa tematyczna: Procesy Transportowe

Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia
1 Jakub Długi Koncepcja systemu rowerów miejskich dla miasta Nowy Targ prof. UEK dr hab. inż. Magdalena Zdun UEK
2 Martyna Pawlikowska Wpływ rozbudowy metra w Warszawie na zmianę zachowań transportowych dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin PK
3 Andrzej Bąk Analiza dostępności planowanego systemu rowerów miejskich w Jaworznie dr inż. Katarzyna Nosal Hoy PK
4 Grzegorz Szwedo Analiza wpływu zmian organizacji i sterowania ruchem na ciągu skrzyżowań ul. E.Kwiatkowskiego w Tarnowie dr inż. Anton Pashkevich PK
5 Michał Stańczak Analiza percepcji kierowców na podstawie poziomego oznakowania drogowego o różnej odblaskowości – badanie pilotażowe dr inż. Anton Pashkevich PK
6 Klaudia Daniel Analiza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu dr inż. Zofia Bryniarska PK
7 Anna Magiera Analiza dostępności informacji o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w Krakowie dr inż. Zofia Bryniarska PK
8 Andrzej Adamczyk Analiza organizacji transportu krajowego i międzynarodowego w przedsiębiorstwie „ATRANS” dr inż. Zofia Bryniarska PK
9 Marcin Mateusz Dylewski Istota zamknięć torowych i procedury związane z realizacją zamknięć na liniach kolejowych dr inż. Jan Gertz PK
10 Karolina Siciarz Planowanie i realizacja rozkładu jazdy w Spółce Koleje Małopolskie dr inż. Jan Gertz PK
11 Gabriela Frań Analiza i koncepcja obsługi komunikacyjnej przystanku kolejowego Łuczyce dr inż. Mariusz Dudek PK
12 Rafał Szpak Analiza obsługi pasażerów publicznym transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Zakopane prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz PK

Prace magisterskie – grupa tematyczna: Infrastruktura Transportu

Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia
1 Katarzyna Dybeł Geodezyjny i diagnostyczny monitoring geometrii kolejowego toru bezstykowego dr inż. Arkadiusz Kampczyk AGH
2 Łukasz Andrzej Kowalcze Przestrzenna analiza numeryczna dla oceny stateczności wybranych odcinków tuneli na przykładzie obiektu Rabka-Lubień prof. dr hab. inż. Marek Cała AGH
3 Martyna Pałka Dobór obudowy tunelu drogowego a jakość fliszowego masywu skalnego na przykładzie wybranych obiektów w Polsce dr inż. Agnieszka Stopkowicz AGH
4 Sylwia Budzowska Wpływ przyjętych założeń projektowych na SGN i SGU żelbetowej obudowy tunelu drogowego dr inż. Daniel Wałach AGH
5 Filip Pilipiec Ocena cech inżynierskich górotworu dla doboru obudowy wstępnej tunelu dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH AGH
6 Szymon Filipowicz Dobór metody drążenia i obudowy dla tuneli kolejowych projektowanych między Krakowem a Tymbarkiem (Piekiełkiem) prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś AGH

Prace magisterskie – grupa tematyczna: Procesy Transportowe

Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia
1 Jakub Suchanek Racjonalizacja problemu wyznaczania tras pojazdom w podsystemie dystrybucji przedsiębiorstwa produkcyjnego z zastosowaniem algorytmu kolonii mrówek dr inż. Daniel Kubek PK
2 Jakub Ważydrąg Analizy zagrożeń i propozycja środków poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku autostrady A4 od węzła „Balice” do węzła „Zakopiańska” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca PK
3 Aneta Szczygieł Analiza przepustowości terminala pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin PK
4 Karolina Bosak Analiza niezawodności usług przewozowych miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin PK
5 Natalia Wilk Podstawowe dokumenty charakteryzujące ofertę PKP PLK S.A. jako narodowego zarządcy infrastruktury dr inż. Jan Gertz PK
6 Bartłomiej Błażejowski Wybrane aspekty projektowania infrastruktury kolejowych obiektów obsługi podróżnych na sieci PKP PLK S.A. dr inż. Jan Gertz PK
7 Bartłomiej Morga Połączenia kolejowo-lotnicze w Polsce i na świecie. Sytuacja obecna i perspektywy dr inż. Jan Gertz PK
8 Katarzyna Chudy Przegląd i analiza wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) stosowanych na sieci kolejowej Unii Europejskiej dr inż. Jan Gertz PK

Prace magisterskie – grupa tematyczna: Pojazdy samochodowe i szynowe – budowa i eksploatacja

Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Uczelnia
1 Szymon Jendrzejek Projektowanie procesu obsługiwania wybranych części wózków lokomotyw elektrycznych dr inż. Maksymilian Smolnik AGH

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Kapituła pracowała w następującym składzie:

Przewodnicząca: Józefa Majerczak Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011-2015
Członkowie : Grzegorz Dyrkacz Wiceprezes ds. Transportu, I Zastępca Prezesa Zarządu SITK RP O/Kraków, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. w Krakowie
Zbigniew Marzec Wiceprezes ds. Kolejnictwa SITK RP O/Kraków, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
Anna Reszczyk Wiceprezes ds. Drogownictwa SITK RP O/Kraków, Kierownik Projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Mariusz Szałkowski Członek Zarządu SITK RP O/Kraków, Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie,
Marek Błeszyński Członek Zarządu SITK RP O/Kraków, Naczelnik Działu Przewozów PKP Intercity 2009-2011, Naczelnik Działu Infrastruktury PKP Intercity w latach 2011-2014
Beata Toporska Członek Zarządu SITK RP O/Kraków, Dyrektor Zarządzający – Sarivo Infrastruktura Sp. z.o.o.
Andrzej Kollbek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/Kraków, Zastępca Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w latach 2007-2019
Wiesław Więckowski Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Jan Kaczmarek Zastępca Dyrektora w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie,
Kazimierz Fudala Dyrektor ds. Technicznych MPK S.A. w Krakowie.
Sebastian Motyl Dyrektor ds. Produkcji Robót Nawierzchniowych w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,
Rafał Bera Dyrektor ds. Marketingu w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,
Paweł Zawadzki Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,
Czesław Jarosz Członek Komisji Rewizyjnej SITK RP O/Kraków, Prezes Portów Lotniczych w Krakowie i Radomiu w latach 1991 – 2011,
Jan Mitis Kierownik Działu Projektowania Przewozów i Analiz Eksploatacyjnych MPK S.A. w Krakowie,
Adrian Obuchowicz Kierownik Sekcji Utrzymania Infrastruktury MPK S.A. w Krakowie,
Adam Kosakowski

Naczelnik Działu Eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Mikołaj Kasprzyk Główny Inżynier ds. Nawierzchni i Podtorza, Naczelnik Działu Dróg Kolejowych w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Ryszard Żakowski Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
Janusz Wojtanowski

Z-ca Naczelnika Ekspozytury w Centrum Kierowania Ruchem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Andrzej Mutka Kontroler ds. Taboru PKP Intercity S.A., Rzeczoznawca SITK w specjalności: eksploatacja, naprawa oraz ocena stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego – pojazdy szynowe,
Roman Guzik Kontroler ds. Drogowych w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Wojciech Ciejka Inspektor Nadzoru Gmina Skawina,
Izabela Furtak Urzędnik Bezpieczeństwa Tunelowego, Kierownik Zespołu do spraw przygotowania robót i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
Barbara Bysiewicz Główny Specjalista w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,
Krzysztof Francuz Specjalista ds. Inżynierii Ruchu MPK S.A. w Krakowie,
Tomasz Kulpa Niezależny ekspert/Kraków.

 

Każda z prac była oceniana przez dwóch niezależnych specjalistów, a uzyskane oceny były podstawą kwalifikacji przez Kapitułę Konkursu do nagród i wyróżnień. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu i nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach.

  • W grupie prac inżynierskich z zakresu Infrastruktury Transportu I nagrodę otrzymała praca autorstwa Przemysława Durdy i Szymona Glinki, a II nagrodę praca autorstwa Joachima Pawlińskiego i Adama Wala.
  • W grupie prac inżynierskich z zakresu Procesów transportowych I nagrodę otrzymała praca autorstwa Andrzeja Bąka, II nagrodę praca autorstwa Gabrieli Frań, a III nagrodę praca autorstwa Martyny Pawlikowskiej.
  • W grupie prac magisterskich z zakresu Infrastruktury Transportu I nagrodę otrzymała praca autorstwa Szymona Filipowicza, II nagrodę praca autorstwa Łukasza Andrzeja Kowalcze, a III nagrodę praca autorstwa Filipa Pilipca.
  • W grupie prac magisterskich z zakresu Procesów transportowych I nagrodę otrzymała praca autorstwa Bartłomieja Morgi, II nagrodę praca autorstwa Katarzyny Chudy, a III nagrodę praca autorstwa Jakuba Suchanka.
  • W grupie prac magisterskich z zakresu Pojazdy samochodowe i szynowe – budowa i eksploatacja wyróżnienie Prezesa Oddziału SITK w Krakowie otrzymała praca Szymona Jendrzejka.

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie ufundował dla laureatów nagrody, i tak dla zdobywców I miejsc były to: szklane statuetki tramwajów MPK w Krakowie wykonane ręcznie w pracowni artystycznej z tabliczką pamiątkową, smartwatch, bon na roczną prenumeratę czasopisma: Transport Miejski i Regionalny, bon na udział w konferencji organizowanej przez Oddział ważny przez 1 rok. Laureaci II miejsc otrzymali bon na roczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego i smartwatch. Laureaci III miejsc otrzymali bon na półroczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego oraz smartwatch.

Oprócz tych nagród laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, najnowszą Monografię Oddziału oraz gadżety firmowe. Poza tym Pani Prezes Oddziału Józefa Majerczak zaoferowała laureatom możliwość zapisania się do SITK i zwolnienie z opłacania składki członkowskiej przez rok.

Promotorzy zwycięskich prac również zostali docenieni i nagrodzeni: JM Rektor Politechniki Krakowskiej ufundował nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy, a władze Oddziału SITK w Krakowie otrzymały informację, że JM Rektor AGH również nagrodzi promotorów zwycięskich prac ze swojej uczelni. Poza tym promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani dyplomami Oddziału SITK w Krakowie oraz upominkami w postaci książek.

Uroczyste ogłoszenie wyników, które tym razem odbyło się w formie online, prowadziła Prezes Oddziału SITK w Krakowie Józefa Majerczak. Przedstawiła wszystkie prace, które uczestniczyły w konkursie, podkreślając ich bardzo wysoki poziom merytoryczny, a następnie ogłosiła wyniki konkursu gratulując wszystkim laureatom.

Podczas spotkania głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przybliżył zebranym misję i najważniejsze obszary działalności naszego Stowarzyszenia, zachęcając młodych inżynierów do podnoszenia swoich kwalifikacji i podejmowania aktywnych działań w ramach działalności w Stowarzyszeniu. Zachęcał również do podjęcia działalności publikacyjnej na łamach czasopisma Transport Miejski i Regionalny.

Następnie głos zabrał prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, który pogratulował zwycięzcom i wyraził zadowolenie, że oprócz prac z Politechniki, w tej edycji konkursu licznie uczestniczyły również prace z AGH podejmujące ważną tematykę i charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym.

Prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej podkreślił duże zaangażowanie dyplomantów w przygotowanie prac doceniając ich aktywność i chęć zaistnienia w środowisku inżynierskim, m.in. poprzez udział w konkursie prac. Głos zabrał również dr inż. Przemysław Kuras z AGH, który zadeklarował chęć dalszej współpracy jego uczelni z naszym Oddziałem.

W czasie spotkania głos zabrali również promotorzy prac oraz sami laureaci, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zarówno z pisania prac dyplomowych jak i swoich pierwszych osiągnięć zawodowych.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Laureaci poinformowani zostali o nagrodach, które zdobyli – wszystkie nagrody oraz okolicznościowe upominki zarówno dla zwycięzców, jak i pozostałych uczestników konkursu zostaną przesłane pocztą.

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Udostępnij

Powiazane tresci