Strona 2 « Sprawozdanie z konferencji „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z konferencji „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”

logo-modelling W dniach 12-13 czerwca 2014 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”.
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Konferencja odbyła się w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym KOTŁOWNIA Politechniki Krakowskiej.
Przewodniczącym Komitetu naukowego i programowego był prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, a Sekretarzem naukowym dr hab. inż. Andrzej Szarata. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr inż. Tomasz Kulpa. Ponadto w prace obu komitetów zaangażowani byli pracownicy SITK RP Oddział w Krakowie: mgr Janina Mrowińska i Anna Bujak oraz Katedry Systemów Komunikacyjnych: dr inż. Marek Bauer, dr inż. Wiesław Dźwigoń, dr inż. Mariusz Dudek i dr inż. Katarzyna Solecka. Sekretariat Konferencji wspierały trzy studentki Politechniki Krakowskiej: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Kubica i Sonia Pałaszewska, które kilka dni później zostały przyjęte do Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Krakowskiej.


Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania ruchu, dotyczące: obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego), transportu szynowego, korytarzy multimodalnych, problematyki zbierania i przetwarzania danych.
W konferencji uczestniczyło 126 osób oraz około 40 studentów Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele instytucji naukowych, jednostek samorządowych, firm oraz prasy branżowej. Na konferencji gościli przedstawiciele z Włoch, Chin, Ukrainy, Węgier, Holandii oraz Niemiec.
Prezentacje otwierające wygłosili zaproszeni prelegenci: prof. Andrea Benedetto (Università degli Studi Roma Tre, Włochy), prof. Guido Gentile (Sapienza Università di Roma, Włochy) i prof. Ming Zhong (Wuhan University of Technology, Chiny). W trakcie konferencji wygłoszono 8 prezentacji w języku angielskim i 27 w języku polskim. Łącznie udział w przygotowaniu artykułów miało 55 autorów, w tym 16 spoza Polski. Tematyka referatów obejmowała: modelowanie podróży, integrację ze środowiskiem GIS, dynamiczne rozkłady ruchu, trendy w budowie modeli podróży, błędy i dylematy w procesie modelowania podróży, modele regionalne, prognozy ruchu kolejowego, ruch pieszy, generatory ruchu, bazy danych i mikrosymulację ruchu.
Na konferencję przygotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 1(103)/2014 (490 stron) zawierający 33 artykuły przygotowane na konferencje. Wydawnictwo można zakupić w Biurze Oddziału SITK w Krakowie, informacje na stronie internetowej http://www.sitk.org.pl

Artykuły zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym:
Marek Bauer – Analiza czynników mających wpływ na prędkości przejazdu tramwajów na wydzielonych torowiskach dla potrzeb budowy modeli makrosymulacyjnych
Krystian Birr, Tomasz Dziedzic, Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra – Wybrane wyniki badań potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego
Krystian Birr, Kazimierz Jamroz – Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbioroswego na przykładzie województwa pomorskiego
Tomasz Dybicz – Odwzorowanie fenomenu dwóch przepustowości w mikrosymulacyjnym modelu ruchu w programie Vissim
Aleksandra Faron – Wpływ czynników struktury funckjonalno – przestrzennej miasta na udział transportu zbiorowego w podróżach
Petro Horbachev, Stanislav Svichynskyi – Podejście przedziałowe do modelowania popytu z wykorzystaniem wewnątrzmiejskich rozkładów długości podróży
Petro Horbachev, Vitaliy Chyghyk – Ocena czasu oczekiwania na przystankach dla losowych zgłoszeń pasażerów
Balázs Horváth, Richárd Horváth, Bertalan Gaál – Nowa iteracyjna metoda estymacji więźby ruchu dla transportu publicznego
Balazs Horváth, Richárd Horváth, Mattias Juhász, Csaba Koren, Dániel Miletics – Transgraniczny model transportowy między Austrią i Węgrami
Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak – Modelowanie podziału zadań przewozowych w segmencie przewozów pasażerskich
Wacław Jastrzębski  – Dylematy i błędy w prognozach ruchu
Jan Kempa – Uwarunkowania planów rozwoju publicznego transportu wynikające z dokumentów strategicznych
Lajos Kisgyörgy, Gergely Vasvári – Uwzględnianie niepewności w modelach potencjałów ruchotwórczych
Adam Konarski – Wykorzystanie skryptów w programie visum, na przykładzie modelu ruchu województwa śląskiego
Maciej Kruszyna – Modelowanie podróży do centralnego miasta aglomeracji z otaczających go miejscowości
Andrzej Krych, Jacek Thiem – Modelowanie makro ruchu pieszego
Arkadiusz Książek – Stan badań i założenia do oceny symulacyjnej wpływu strefowego uspokojenia ruchu
Rafał Kucharski, Guido Gentile - Modelowanie zjawiska zmiany trasy przejazdu w dynamicznym rozkładzie ruchu w sieci drogowej
Tomasz Kulpa – Obiektowe wskaźniki generacji ruchu ciężarowego
Vitalii Naumov, Ievgen Nagornyi – Modelowanie zapotrzebowania na usługi spedycyjne
Jacek Oskarbski, Michał Miszewski, Marcin Zawisza, Karol Żarski - Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem
Richter Matthias, Książek Arkadiusz – Gęstość ruchu jako czynnik wpływający na zużycie energii przez pojazdy elektryczne
Piotr Rosik, Karol Kowalczyk, Marcin Stępniak, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki – Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (PROJEKT TRRAPS XXI)
Piotr Rosik, Andrzej Szarata, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak – Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w polsce (PROJEKT KoMaR)
Andrzej Rudnicki – Porównanie modeli podróży dla wybranych dużych polskich miast
Joanna Sarbiewska – Zachowania komunikacyjne osób podróżujących na różnych obszarach zurbanizowanych
Malwina Spławińska – Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR
Sjoerd Stienstra – Obliczanie popytu na miejsca parkingowe
Rafał Szymocha – Istota procesu zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek oraz metody jego badania
Andrzej Waltz – Krajowy model transportowy i jego zastosowanie w prognozowaniu ruchu dla potrzeb PKP INTERCITY S.A.
Renata Żochowska – Planowanie zamknięć ulic w gęstych sieciach miejskich – wybrane aspekty
Żochowska Renata, Sobota Aleksander, Karoń Grzegorz – Optymalna lokalizacja statycznych urządzeń monitorujących ruch w mieście
Andrzej Żurkowski – Modelowanie wpływu rozkładu jazdy pociągów na wielkość ruchu i podział modalny w przewozach międzyaglomeracyjnych


Patronat medialny nad konferencją sprawowały Czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, „Autobusy”, „TTS Technika Transportu Szynowego” oraz  Portal Drogowy www.edroga.pl.
Sponsorem Konferencji były firmy Ove Arup and Partners International Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, PBS Spółka z o.o., PTV Planung Trabsport Verkehr AG, Solaris Bus & Coach S.A., TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp.j. oraz  WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
Organizatorzy przeprowadzili wśród uczestników konferencji ankietę, której wyniki pozwoliły ocenić jakość organizacji i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Konferencja oceniona została bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wśród uczestników ankiety, na zakończenie konferencji wylosowano nagrodzonych, którzy otrzymali upominek ufundowany przez organizatora.
Program konferencji obejmował również część rekreacyjno-integracyjną. W pierwszym dniu po obradach konferencji odbył się przejazd autobusem Jelcz 021 tzw. "Ogórek przegubowy” z miejsca konferencji na uroczystą kolację do hotelu Sheraton. Trasa przejazdu przebiegała ulicami Krakowa między innymi przez Nową Hutę. Następnie uczestnicy udali się na uroczystą kolację do restauracji The Olive. Na zakończenie wieczoru zaplanowano nocne zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem cieszące się dużym zainteresowaniem.
Kolejna Konferencja planowana jest w 2016 roku.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.