„Pomiary wideo dla celów inżynierii ruchu. Realizacja w terenie w świetle RODO”

seminarium W dniu 20 marca 2019 roku w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, odbyło się seminarium, pt. „Pomiary wideo dla celów inżynierii ruchu. Realizacja w terenie w świetle RODO”. Było to kolejne już spotkanie w cyklu seminariów branżowych, organizowane przez Koło SITK działające przy Politechnice Krakowskiej. Autor prezentacji, Kol. Bartłomiej Wiertel – reprezentujący firmę VIA VISTULA, która od 2001 roku realizuje różnego rodzaju projekty związane z inżynierią ruchu i szeroko pojmowaną mobilnością miejską – zaprezentował uczestnikom zalety

wykorzystania techniki wideorejestracji w badaniach transportowych. Szerokie możliwości zapisu kamer wideo powodują, że technika ta jest coraz częściej stosowana w miejscu tradycyjnych pomiarów prowadzonych przez obserwatorów w terenie. Uzyskiwane w ten sposób dane są bardziej dokładne i obarczone mniejszym błędem, wynikającym z niedokładności osób prowadzących obserwacje – co potwierdziły badania firmy w tym zakresie. Pomiary mogą być prowadzone w okresach nocnych, przez całą dobę i w trudno dostępnych lokalizacjach. W seminarium uczestniczyło kilkanaście osób – członkowie różnych kół zakładowych. Szeroką dyskusję zrodziła poruszona kwestia wykorzystania danych, pozyskiwanych podczas różnego rodzaju pomiarów transportowych, w świetle Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (RODO). W kontekście wideorejestracji, szczególnie drażliwą jest kwestia wykorzystania wizerunku filmowanych podczas pomiaru osób. Czy osoby korzystające z infrastruktury transportowej są śledzone? Czy ich wizerunek pozostaje w bazie danych? Czy na podstawie odczytanego numeru z tablicy rejestracyjnej samochodu ktoś jest w stanie ustalić trasę ich podróży? To najczęstsze pytania, które trafiają do Zarządców dróg i Urzędów realizujących, za pośrednictwem firm, pomiary transportowe. W prezentacji kol. Bartłomiej przedstawił metody, jakie stosuje ich firma oraz Zamawiający, aby chronić dane mieszkańców i turystów korzystających z systemu transportowego danego obszaru.

Opracowała: Urszula Duda-Wiertel

 

Powiazane tresci