Piknik TranSPORTOWY

152699 Koleżanki, Szanownik Koledzy

Zarząd SITK Oddział w Krakowie oraz Koło przy Politechnice Krakowskiej zapraszają na Piknik TranSPORTOWY, który odbędzie się na Orliku w Wołowicach k. Krakowa. Program pikniku znajduje się w załączniku

 

Zgłoszenia na piknik proszę przesyłać do kol. Pauliny Struskiej, email: struska@sitk.org.pl najpóźniej do 21 czerwca 2015 r. W zgłoszeniu proszę podać liczbę osób dorosłych oraz dzieci wraz z wiekiem, nazwę Koła oraz

chęć skorzystania ze specjalnego autobusu wraz z podaniem proponowanego przystanku, na którym autobus miałby się zatrzymać.
Prosimy również o zgłoszenia Kół do zawodów zespołowych (m.in. piłka nożna, przeciąganie liny.

Przewidywany jest przejazd autobusem z Krakowa na miejsce pikniku i z powrotem do Krakowa. Trasa autobusu może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania uczestników pikniku.

Serdecznie zapraszamy!

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Zarząd Koła SITK przy Politechnice Krakowskiej 


Piknik TranSPORTOWY Plakat

 

 

Powiazane tresci