Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 04 kwietnia 2016r.

  • Podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych związanych z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału w Krakowie. Podjęto decyzję w sprawie zlecenia opracowania monografii Oddziału, zorganizowania wystawy jubileuszowej, omówiono wstępnie sprawy finansowe związane z Jubileuszem.
  • Podsumowano Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2015, które odbyło się w dniu  14 marca 2016r.
  • Poinformowano o przebiegu seminarium nt: Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki zadania i wyzwania (Kraków, 17 marca 2016r.).
  • Prezes Oddziału poinformowała o Informacja o podjętych pracach dotyczących projektu ERASMUS+ i współpracy oraz umów międzynarodowych.
  • Poinformowano o szczegółach wyjazdu technicznego nt: „Rozwiązania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK 94” planowanego przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie w dniu 21 kwietnia br.
  • Przekazano informację o seminarium organizowanym z okazji 140 lat kolei w Nowym Sączu, rozpatrzono warianty organizacji obchodów.
  • Zarząd podjął decyzję w sprawie terminu i miejsca organizacji Jubileuszu Seniorów z Oddziałowego Klubu Seniora.
  • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzje o przyjęciu członka do Koła w Politechnice Krakowskiej.
  • Poinformowano o działaniach organizacyjnych i kosztach związanych z wyjazdem do Chin i Tybetu (18 – 27.09.2016r.).
  • Poinformowano o spotkaniu „Sinusowym” organizowanym w Zajezdni MPK Wola Duchacka w dniu 19 kwietnia br.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci