Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 05 grudnia 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 13(9)/2018 z posiedzenia w dniu 5 listopada 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział:

  • „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.)
  • „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Krakowskiej Rady FSNT NOT Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne działalności.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wnioski złożone przez Koła: w Mota-Engil Central Europe S.A, w GDDKiA Oddział w Krakowie, w GDDKiA Rejon Kraków oraz w Politechnice Krakowskiej o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2018 składek członkowskich na rok 2019.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o przebiegu seminarium pt. Centralny Port Komunikacyjny-  czy to  właściwa decyzja? zorganizowanego przez Koło w Politechnice Krakowskiej w dniu 15 listopada 2018 roku.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przebiegu konferencji naukowo – technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym zorganizowanej w dniach 21 – 23 listopada 2018 roku w Zakopanem.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu seminarium nt.: Mieszanki mma i asfalty stosowane na drogach GDDKiA Oddział Kraków zorganizowanego przez Koło SITK w Mota – Engil Central Europe S.A. w dniu 30 listopada 2018 roku.
 • Zarząd omówił i podsumował Jubileusz zorganizowany dla Seniorów z naszego Oddziału: kol. Wandy Grzybowskiej z Koła Grodzkiego oraz kol. Krzysztofa Królikowskiego i  Jerzego Janusia z Klubu Seniora, który odbył się w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa 6.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o stanie zaawansowania przygotowań do wydania zeszytu naukowo – technicznego z materiałami konferencji nt.: „Kolejarze polscy dla Niepodległej Ojczyzny”.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem gwiazdkowym Oddziału, które odbędzie się w dniu 10 grudnia br. w Hotelu Europejskim o godz. 17.00.
 • Zarząd omówił Plan konferencji i seminariów na 2019, plan jest otwarty – można nadsyłać propozycje.
 • Członkowie Zarządu Oddziału zreferowali swoje dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału Adama Konsek do Koła w GDDKiA Oddział Kraków.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy Oddziału członków: Jerzego Chachlowskiego, Romana Kielina, Szymona Olechowskiego i Adama Puczka z Koła w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice.
 • Zarząd omówił zasady rozliczania finansowego przedsięwzięć podejmowanych przez KKMHiZT, współorganizowanych przez Oddział.
 • Zarząd omówił sprawy związane z nową Uchwałą Zarządu Krajowego dotyczącą nadawania uprawnień rzeczoznawcom, która wejdzie w życie od 01.01.2019r.
 • Zarząd przedyskutował sprawę kontynuacji wydawania czasopisma Transport Miejski i Regionalny oraz Zeszytów Naukowo – technicznych Oddziału w aspekcie nowych uregulowań dotyczących punktowania czasopism. Rozpatrzono możliwości utrzymania wydawnictw i sposoby pozyskania środków finansowych na ten cel.

 


Powiazane tresci