Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 05 listopada 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 12(8)/2018 z posiedzenia w dniu 15 października 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział:

   

  • „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” (Zakopane, 21 – 23.11.2018 r.),
  • Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.)
  • „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o przebiegu konferencji naukowo-technicznej nt: „Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny”, zorganizowanej przez Oddział na Politechnice Krakowskiej w dniu 19.10.2018 r. Kol. Janina Mrowińska przedstawiła podsumowanie finansowe konferencji.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu wycieczki technicznej na budowę Trasy Łagiewnickiej w dniu 20 października 2018 r. Janina Mrowińska przedstawiła podsumowanie finansowe wyjazdu.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” o wsparcie finansowe świątecznej akcji charytatywnej. Oddział zakupi karnety świąteczne za kwotę 99 złotych.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o zapoczątkowaniu cyklu seminariów naukowych organizowanych w ramach działalności Koła w Politechnice Krakowskiej. Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. w Politechnice Krakowskiej, prelegentem będzie kol. Czesław Jarosz, który wygłosi referat nt. Centralny Port Komunikacyjny czy to  właściwa decyzja? Oddział sfinansuje koszty poczęstunku dla uczestników, seminarium jest bezpłatne.
 • Zarząd zaplanował zorganizowanie potrójnego Jubileuszu dla Seniorów z naszego Oddziału: kol. Wandy Grzybowskiej z Koła Grodzkiego oraz kol. Krzysztofa Królikowskiego i  Jerzego Janusia z Klubu Seniora. Jubileusz odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa 6.
 • Zarząd podjął decyzję, że spotkanie gwiazdkowe Oddziału w roku 2018 odbędzie się w dniu 10 grudnia w Hotelu Europejskim o godz. 17.00.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała, że Koło w Mota – Engil Central Europe S.A. organizuje spotkanie gwiazdkowe dla swoich członków, zorganizowany będzie również doroczny konkurs fotograficzny.
 • Członkowie Zarządu Oddziału zreferowali swoje dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowych członków: kol. Annę Olech i Andrzeja Pardela do Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o. oraz kol. Kamila Sołtysa do Krakowskiego Koła Kolejarzy.
 • Prezes Józefa Majerczak zaproponowała, aby dla uczczenia pamięci o zasłużonych dla Stowarzyszenia zmarłych członkach, złożyć na Ich groby wiązanki kwiatów z okolicznościowym napisem.

 


Powiazane tresci