Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 08 czerwca 2020r. online

  • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie nr 4(23)/2020 w dniu 04 maja 2020 r. prowadzonego drogą elektroniczną (online). Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym za rok 2019 zaplanowanym w dniu 22 czerwca br.
  • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie zaawansowania prac przy organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rok 2019.
  • Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu projektu Regulaminu prowadzenia spraw finansowych przez Oddział w bieżącej kadencji (zgodnie z paragrafem 50 Statutu SITK RP).
  • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o przygotowań do XIX konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” Zakopane 02 – 04 grudnia 2020.
  • Kol. Beata Toporska poinformowała o stanie przygotowań do III ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21 organizowanej w dniach 11 i 12 marca 2021 roku.
  • Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz poinformował o stanie przygotowań do konferencji „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PZT’2020” planowanej w Krakowie w 2020 roku.
  • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o odnowieniu członkostwa i ponowne wpisanie na listę członków Krakowskiego Koła Kolejarzy bez zachowania ciągłości kol. Andrzeja Reichla i Roberta Kowala.
  • Poinformowano o wykonanych pracach w siedzibie Oddziału.
  • W odpowiedzi na prośbę MOIIB o przygotowanie materiałów do Biuletynu (wywiad z osobą z SITK oaz opis sylwetki drogowca, transportowca lub kolejarza, którego już nie ma, a miał duże zasługi) Zarząd wytypował kandydatury z naszego środowiska.

 


Powiazane tresci