Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 08 maja 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 3(13)/2019 z posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2019 r.
 • Poinformowano o przebiegu oraz uzyskanych wynikach finansowych konferencji, seminariów i wyjazdów organizowanych w ostatnim okresie przez Oddział:

   

  • Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.),
  • seminarium wyjazdowego na pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN), organizowany przez Koło w PNUIK w dniu 04.04.2019 r.,
  • wyjazdu techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie budowanego odcinka Zakopianki (S7) połączonego z wizytą w Tatrach – „wiosenne krokusy” zorganizowanego przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A w dniu 06.04.2019 r.
 • Zarząd podjął uchwałę ws. aktualizacji cen na archiwalne numery wydawnictw – Zeszytów Naukowo – Technicznych Oddziału.
 • Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz poinformował o nominacjach uzyskanych w konkursie SITK Ernesty za rok 2018 przez przedstawicieli naszego Oddziału.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o sprawach organizacyjnych konkursu prac dyplomowych dla szkół wyższych. Uroczysta Gala ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbędzie się w dniu 28.05.br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z planowanym ogłoszeniem konkursu na najlepszy projekt zagospodarowania działki siedziby Oddziału SITK w Krakowie.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o stanie przygotowań do V Pikniku TranSPORTOWEGO i Święta Oddziału zaplanowanego w dniu 15 czerwca 2019 roku dla Członków Oddziału i ich rodzin (przedstawiła preliminarz i podjęte prace organizacyjne).
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie prac organizacyjnych związanych z XVIII edycją konferencji nt.: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” planowaną w Zakopanem w dniach 04 – 06 grudnia 2019 roku.
 • Zarząd zapoznał się z przygotowanymi przez Sekretarz Janinę Mrowińską propozycjami wyjazdowego posiedzenia Zarządu.
 • W czasie posiedzenia, w obecności członków Zarządu Prezes Józefa Majerczak wręczyła kol. Dawidowi Siemieńskiemu legitymację rzeczoznawcy w zakresie Nawierzchnie drogowo-lotniskowe.
 • Zarząd ustosunkował się do zapytania ofertowego przesłanego przez Akademię WSB w sprawie przeprowadzenia wykładów dla studentów związanych z Europejską Polityką Transportową. Zostanie przygotowana kompleksowa oferta.
 • Na prośbę Prezes Oddziału prof. Wiesław Starowicz dla KR FSNT NOT przygotuje materiały dotyczące działalności Oddziału w latach 1996 – 2019.
 • Prezes Oddziału poinformowała o otrzymanym zaproszeniu na seminarium szkoleniowe nt.: „20-lecie dróg samorządowych” organizowane w dniach 29-31 maja 2019 roku w Zakopanem.

 


Powiazane tresci