Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 lipca 2016r.

 • Po dokonaniu poprawki, Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął protokół nr 8(82) 2016 z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2016r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
 • Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału (postęp prac nad przygotowaniem wydawnictw jubileuszowych, ustalenie zawartości merytorycznej Monografii Oddziału, sprawy organizacyjne i finansowe wyprawy jubileuszowej do Tybetu, organizacja konferencji „Stowarzyszenia dla Zrównoważonej Mobilności”, postęp prac w przygotowaniu wystawy jubileuszowej, podjęcie decyzji w sprawie wniosków o odznaczenia stowarzyszeniowe, sprawy sponsoringu Jubileuszu, opracowanie listy gości Gali Jubileuszowej).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kol. Anny Reszczyk – Przewodniczącej Koła GDDKiA o przyznanie zapomogi losowej w kwocie 2280 zł koleżance z Koła oraz zwolnienie jej ze składek członkowskich w roku 2016.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Parkingowego (16-17.09.2016r.).
 • Kol. M.Błeszyński poinformował o planowanej w dniu 15.10.br. w Nowym Sączu konferencji nt. 140 lat kolei w Nowym Sączu oraz o planowanym w listopadzie br. seminarium nt. 160-tej rocznicy uruchomienia linii kolejowej do Tarnowa.
 • Wiceprezes Z.Marzec poinformował o przebiegu seminarium szkoleniowego nt: Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN) w dniu 24.06.2016r.
 • Z powodu braku wniosków, nie dokonano przyjęć nowych członków ani skreśleń z listy Oddziału.
 • Zarząd przyjął do wiadomości informację Prezes L.Żakowskiej o przyznaniu  nagrody uznaniowej za I półrocze 2016 roku dla kol. Janiny Mrowińskiej i Anny Bujak.
 • Kol. J.Mrowińska przekazała informacje ze spotkania z księgową Oddziału. Ustalono termin spotkania z księgową w rozszerzonym gronie (Prezes, Prezes Honorowy Oddziału, I Wiceprezes, Sekretarz).
 • Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe Prezesowi Honorowemu Oddziału Wiesławowi Starowiczowi (7 czerwca), Sekretarzowi Janinie Mrowińskiej (24 czerwca) i Danucie Schwertner (24 czerwca).
   
Print Friendly

Powiazane tresci