Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 13 listopada 2014r.

• Kol. Janina Mrowińska zrelacjonowała przygotowania do konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zakopane, 03-05.12.2014r.). 
• Kol. Andrzej Szarata poinformował o przygotowaniach do II konferencji dotyczącej KBR (Sopot, 26-27.11.2014r.), omówiono zakres prac podjętych w tym zakresie przez Oddział w Krakowie.
• Kol. Andrzej Szarata poinformował o przygotowaniach do konferencji nt. Polityka parkingowa w miastach, przedyskutowano propozycję zorganizowania konferencji podczas Targów Drogowych w Kielcach oraz zakres współpracy z organizatorami Targów. 
• Prezes Oddziału Lidia Żakowska zaprosiła do udziału w wyjeździe technicznym: Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – Granica Państwa (18 listopada br.). i zachęciła do udziału w wyjeździe.
• Kol. Janina Mrowińska poinformowała o najważniejszych sprawach dyskutowanych w czasie spotkania sekretarzy i księgowych, które odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 6 – 7 listopada br.
• Omówiono sprawy organizacyjne dotyczące spotkania świątecznego Oddziału zaplanowanego na dzień 15 grudnia br.
• Omówiono propozycję Prezes L.Żakowskiej podpisania przez Nią umowy o współpracę między Oddziałem SITK RP w Krakowie, a organizacją Engineers Genewa w Szwajcarii. Umowa mogłaby zostać podpisana w czasie spotkania w siedzibie UNESCO w Paryżu z przedstawicielami Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich, zaangażowanych w misję Komitetu WIE WFEO. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 grudnia br.
• Zarząd przedyskutował szczegóły scenariusza spotkania z Seniorami – Jubilatami: S.Maniewskim , S.Furmanem i J.Bąkowskim.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci