Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 marca 2021r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 2(31)/2020 z posiedzenia w dniu 08 lutego 2021 r. przeprowadzonego online na platformie Webex. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Poinformowano o przebiegu III Ogólnopolskiej Konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21, która odbyła się online w dniu 11 marca 2021 r.
 • Poinformowano o przygotowaniach do II Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021” planowanej online w dniu 22 kwietnia 2021 roku.
 • Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem Finansowym i Sprawozdaniem Oddziału za rok 2020. W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził te dokumenty.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału, które odbędzie się w formie zdalnej online w dniu 29 marca br. o godz. 16.00.
 • Zarząd przyznał Srebrne Odznaki Honorowe SITK dla wyróżniających się członków.
 • Zarząd przedyskutował sprawę opłat za przeprowadzanie procedury nadawania i prolongaty uprawnień rzeczoznawstwa. Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w późniejszym terminie.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o sprawach organizacyjnych związanych z kolejną edycją konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla uczelni wyższych Krakowa za rok 2020. Przedłużono termin nadsyłania wniosków do dnia 31.03.2021 r.
 • Zarząd dokonał wyboru i zatwierdził kandydatów z Oddziału do nagrody Ernest za rok 2020 .
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o likwidacji Koła SITK działającego w Firmie JPL PROJECT Sp. z o.o. Członkowie Koła mogą przejść do innego, działającego koła po uregulowaniu składek członkowskich.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o dalszych działaniach podejmowanych przez Zarząd w sprawie zagospodarowania działki posesji Oddziału.
 • Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o aktualnych działaniach związanych z zagospodarowaniem posesji i sprawami remontowymi w siedzibie Oddziału.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził ponowne wpisanie na listę członków Krakowskiego Koła Kolejarzy kol. Tomasza Szubę (bez zachowania ciągłości).
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków: kol. Mariana Jamborskiego, Jacka Zadęckiego, Danutę Zimny z Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz kol. Dariusza Grzesicę z Koła przy Politechnice Krakowskiej.
 • Pani Prezes poinformowała o gratulacjach wysłanych przez nasz Oddział do Prezesa SITK RP prof. Janusza Dyducha z okazji uzyskania Nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
 • Kol. Janina Mrowińska poinformowała o otrzymanej z Zarządu Krajowego ofercie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia na życie dla Członków Stowarzyszenia.
 • Pani Prezes przekazała informację od Prezesa SITK prof. Janusza Dyducha ws. ewentualnego zgłaszania oferty współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Kol. Sabina Puławska – Obiedowska przygotuje stosowną ofertę ze strony Oddziału.
 • Zarząd przedyskutował sprawę odnowienia przestarzałego sprzętu informatycznego w Biurze Oddziału, podjęto decyzję o kupnie nowego laptopa i sukcesywnej wymianie komputerów stacjonarnych. Sprawą zajmie się Sekretarz Janina Mrowińska.

 

Powiazane tresci