Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 27 lutego 2017r.

 • Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 przedstawionym przez Księgową Oddziału.
 • Zarząd podsumował działalność Biura Ekspertyz w roku 2016 i przedyskutował możliwości oraz sposoby osiągnięcia lepszych efektów w przyszłości.
 • Zarząd zapoznał się z Uchwałą Zarządu Krajowego SITK RP z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2017 roku oraz Uchwałą w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na rok 2017.
 • Przekazano informację o stanie organizacyjnym Oddziału na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem statystycznym Oddziału przesłanym do Zarządu Krajowego.
 • Redaktor Naczelny Transportu Miejskiego i Regionalnego – prof. Wiesław Starowicz przedstawił bilans finansowy czasopisma za rok 2016.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Oddziałowe za rok 2016.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 marca br. (poniedziałek) w sali konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka 3 o godz. 16.00.
 • Zarząd przedyskutował kandydatury Oddziału do nagrody SITK Ernest za 2016 w poszczególnych kategoriach.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek przewodniczącego koła w Politechnice Krakowskiej w sprawie finansowania wspólnego wyjścia członków do Teatru Stu ze składek koła.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie zmiany stawki dla wykładowców kursu przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z kolejną edycją konkursu na najlepsze prace dyplomowe w zakresie transportu uczelni wyższych Krakowa.
 • Zarząd przedyskutował Plan konferencji i seminariów na 2017 rok, zgłoszono kolejne propozycje do planu.
 • Poinformowano o programie szkolenia ERASMUS+, omówiono zasady ewentualnego włączenia się Oddziału do tego projektu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Oddziału nowych członków: Marcina Kuś, Rafała Magiery, Mateusza Michalskiego, Michała Franczak, Macieja Sułowicza.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu z listy członków: Iwonę Draus, Ewę Starowicz i Brygidę Tarnowską-Waligórę z Koła Grodzkiego oraz zmarłego kol. Andrzeja Kluskę z Koła SITK w Mota – Engil Central Europe S.A.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci