Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 29 sierpnia 2016r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyjęcie Protokołu nr 10 (84)/2016 z dnia 21 lipca 2016r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału (Odznaczenia Stowarzyszeniowe i Państwowe, lista gości, zaproszenia, scenariusz spotkania, wydawnictwa Jubileuszowe, międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja „Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności”, wystawa Jubileuszowa, spoty TV BUS, TV TRAM, konkurs fotograficzny, sponsorzy, uroczyste zgromadzenie, wyprawa Jubileuszowa do Tybetu).
 • Omówiono stan przygotowań do I Międzynarodowego Seminarium Parkingowego (Kraków, w dniu 16 września 2016r.).
 • Poinformowano o Konkursie Kronikarzy SITK organizowanym w Słupsku 30 września 2016r., podjęto decyzję w sprawie delegowania przedstawicieli kronikarzy z Oddziału na konkurs.
 • Poinformowano o posiedzeniu Rady Prezesów planowanym w dniu 13 wrześni br. w roku w Domu Technika NOT w Warszawie. połączonym z wręczeniem nominacji w konkursie ERNESTY, które odbędzie się w dniu 13 września 2016. Wyznaczono delegata z Oddziału, który weźmie udział w uroczystości (kol. J.Bąkowski z nominowanego Klubu Seniora).
 • Przedyskutowano sprawy związane z organizacją II Rodzinnego Pikniku TranSPORTOWEGO, który odbędzie się 24 września br. na obiekcie sportowym Pasternik – Ochojno. Ustalono zasady udziału i odpłatność.
 • Wpłynął jeden wniosek kandydata na członka Oddziału. Ze względu na niekompletność wniosek rozpatrzony zostanie po uzupełnieniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Nie rozpatrywano wniosków o skreślenia.
 • Do biura Oddziału wpłynęło zaproszenie na III Mistrzostwa Strzeleckie MOIIB o puchar Przewodniczącego Rady (27 września br., Strzelnica Pasternik).
 • Przedyskutowano zasady kontaktów mailowych członków Zarządu Oddziału.
 • Poinformowano o dacie pogrzebu kol. Tadeusza Stachaka.
   
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci