Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 3 lipca 2015r.

I część

  • Zarząd podjął decyzje o nadaniu Srebrnej Honorowej Odznaki SITK kol. Grzegorzowi Dyrkaczowi.
  • Kol. P.Struska przekazała relację z I Pikniku Transportowego zorganizowanego w Wołowicach w dniu 27 czerwca br. W Pikniku uczestniczyło łącznie ok. 70 osób. Zarząd podjął decyzję ws. finansowania kosztów Pikniku.
  • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Oddziału kol. Jana Aleksandrowicza.
  • Zarząd podjął decyzję ws. wyjazdowego posiedzenia Zarządu na Maltę w dniach 02 – 09 września br.
  • Prezes Oddziału poinformowała, że podobnie jak w latach poprzednich SITK będzie miało swoje stoisko na Targach TRAKO 2015 w Gdańsku (22-25.09.2015r.). Oddział w Krakowie włączy się w przygotowanie stoiska.
  • Prezes Oddziału poinformowała, że z dniem 30 czerwca br. prof. W.Starowicz zakończył pracę jako Dyrektor Oddziałowego Biura Ekspertyz. Od dnia 1 lipca 2015r. funkcję tę obejmie kol. Marek Błeszyński.
  • Prof. W.Starowicz poinformował, że kol. Grzegorz Sapoń z Koła w PK wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  • Kol. A.Szarata przedstawił uzgodnioną z prof. W.Starowiczem propozycję zamieszczenia i bezpłatnego udostępnienia na stronie Oddziału archiwalnych Zeszytów Naukowo – Technicznych Oddziału.

II część

Druga część spotkania odbyła się w ogrodzie siedziby Oddziału „Pod Wiatą” i poświęcona była świętowaniu nagród w konkursie Ernesty za rok 2014, którymi uhonorowani zostali przedstawiciele naszego Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli laureaci nagrody, przewodniczący kół oraz zaproszeni goście: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak oraz Przewodnicząca Krajowego Klubu Seniora – kol. Teresa Baumann z Oddziału w Poznaniu.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu są:  kol. A.Szarata, który zdobył nagrodę w kategorii najlepszy transportowiec, Oddziałowy Klub Seniora, który zdobył nagrodę jako najlepszy klub seniora w całym SITK oraz kol. Mariusz Szałkowski, który decyzją Zarządu Krajowego SITK RP uhonorowany został Super Ernestem za całokształt działalności na rzecz Stowarzyszenia. Nominację do nagrody w dziedzinie najlepszy drogowiec uzyskała kol. Beata Toporska.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci