Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 30 czerwca 2014r.

  • Prezes L.Żakowska zrelacjonowała przebieg spotkania z laureatami Konkursu PZITB Budowa Roku 2013 (Hotel Europejski, 25 czerwca br.).
  • Zarząd wstępnie przedyskutował zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Oddziale oraz zakres działania Biura Ekspertyz SITK.
  • Przedyskutowano sprawy kadrowe Biura Oddziału.
  • Podjęto decyzję ws. zasad dalszego wynajmu pokoi w siedzibie Oddziału.
  • Poinformowano o działaniach podjętych w sprawie utworzenia Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej.
  • Zapoznano członków Zarządu z pismem otrzymanym z Zarządu Krajowego w sprawie wydelegowania kolegów z Oddziału w Krakowie do prac w Sekcjach i Klubach na nową kadencję 2014-2018.
  • Przekazano zaległe życzenia imieninowe kol. Zofii Schumacher i kol. Markowi Błeszyńskiemu.
     

Powiazane tresci