Prezentacje – Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym 2017


OTWARCIE


Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Enter password

 

Stan bezpieczeństwa kolei – URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Enter password

 

SESJA 1


Projekty logistyczne realizowane przez PKP S.A. oraz Grupę PKP w nowych uwarunkowaniach prawnych - Przemysław Ciszak

Enter password

 

Czwarty pakiet kolejowy – zarządzanie infrastrukturą kolejową – Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Enter password

 

Wyzwania budowania kompetencji technicznych w transporcie kolejowym w kontekście modernizacji i utrzymania linii kolejowych – dr inż. Marek Pawlik

Enter password

 

Współpraca Zarządcy Infrastruktury z rynkiem dostawców i wykonawców – Marita Szustak

Enter password

 

Fakty i Fakty Alternatywne dotyczące kolei – Adam Wielądek

Enter password

 


SESJA 2


 Znaczenie oferty przewozowej w kształtowaniu wielkości przewozów pasażerskich na kolejowej linii aglomeracyjnej – KRAKÓW GŁÓWNY – MIECHÓW – dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Sabina Puławska-Obiedowska

Enter password

 

Aktualne uwarunkowania rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce – dr inż. Andrzej Massel

Enter password

 

Koncepcja Rozwoju Transportu Szynowego w Powiecie Tatrzańskim – Michał Czaska, Radosław Mazurkiewicz

Enter password

 

Prezentacja Rozwiązań SIKA POLAND i Getzner Werkstoffe w zakresie Wibroizolacji Torowisk Kolejowych – Tomasz Wesołowski SIKA POLAND

Enter password

 

 Skracamy Dystans – Grzegorz Stawowy

Enter password

 

Rozwój technologii Hyperloop w Polsce – zastosowania w przewozach pasażerskich – dr inż. Andrzej Żurkowski 

Enter password

 


SESJA 3


Certyfikacja interfejsów w oparciu o regulacje prawne – dr inż. Andrzej Kochan, mgr inż. Emilia Koper

Enter password

 

Soczewka Sygnalizatora Kolejowego w ujęciu formalnym – dr inż. Andrzej Kochan, mgr inż. Emilia Koper

Enter password

 

Zastosowanie dwudrogowego mobilnego urządzenia KCM-007 sposobem optymalnego zgrzewania szyn – KZESO machinery sp. z o. o.

Enter password

 

Praktyczne aspekty i wymagania formalnoprawne postępowań o dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów strukturalnych – Jędrzej Napieralski 

Enter password

 

Deklaracje WE zgodności lub przydatności dla stosowania dla składników interoperacyjności na gruncie TSI "Infrastruktura" 1299/1914 – Jędrzej Napieralski

Enter password

 

 Nowoczesne technologie wygłuszania torowisk – PROFILBETON Polska

Enter password

 

Procedura SMS-PW-17 Dopuszczenie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zmiany – Michał Zięcina 

Enter password

 

Podkłady z kompozytów polimerowych – Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel 

Enter password

 


SESJA 4


Zasady projektowania cichych mostów w świetle zaleceń międzynarodowego związku kolei – dr inż. Lucjan Janas

Enter password

 

Materiał Antropogeniczny w Nawierzchni i Podtorzu Monitoring Wybranych Parametrów w Świetle Aktualnych Wymagań – dr hab. inż. Kazimierz Kłosek

Enter password

 

Nowelizacja "Standardów technicznych…" w zakresie układów geometrycznych torów – Michał Migdal, Dariusz Szczepiński, Janusz Karliński, Rafał Frączek

Enter password

 

 Sposoby powiększenia efektów zastosowania warstwy ochronnej – Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

Enter password

 

Problemy obliczania wytrzymałości toru w świetle technicznych specyfikacji interoperacyjności 1299/2014 – Juliusz Sołkowski 

Enter password

 

 Ekologiczne Środki Transportu a Jakość Życia Mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej – Aleksander Ostenda, Karol Trzoński

Enter password

 

Sygnalizacje przejazdowe – KOMBUD S. A.

Enter password

 


SESJA 5 


Wdrożenia i tranzycjew w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Tomasz Drobysz

Enter password

 

ERTMS w Polsce – Ignacy Góra, Urząd Transportu Kolejowego 

Enter password

 

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym – Karol Gruszka, PKP PLK S.A 

Enter password

 

Obsługa techniczna przekaźników stosowanych w urządzeniach srk eksploatowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Ireneusz Jasiński

Enter password

 

Charakterystyka tranzycji pomiędzy poziomami ERTMS/ETCS – dr inż. Andrzej Kochan, mgr inż. Emilia Koper 

Enter password

 

Państwowa Komisja Wypadków Kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Tadeusz Ryś

Enter password

 

Projektowanie zdecentralizowanych struktur komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym – dr inż. Andrzej Kochan, mgr inż. Paweł Wontorski

Enter password

 

Badania czasochłonności projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym – dr inż. Andrzej Kochan, mgr inż. Paweł Wontorski, inż. Angelika Więsek

Enter password

 


SESJA 6


Natężenie Ruchu Drogowego – mgr inż. Adam Dąbrowski

Enter password

 

Metody Akceptacji Ryzyka w Transporcie Kolejowym – dr Magdalena Garlikowska, mgr inż. Piotr Gondek, mgr inż Krzysztof Ochociński

Enter password

 

Geodezyjne i diagnostyczne techniki pomiaru geometrii torów kolejowych – mgr inż. Przemysław Grabias

Enter password

 

Analiza porównawcza i ocena elementów monitorowego zobrazowania na wybranym stanowisku systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym w ujęciu ergonomicznym – inż. Anna Kalisiak, dr inż. Ireneusz Sitek, dr hab. inż. Piotr Tomczuk 

Enter password

 

Metodologiczne podstawy oceny ryzyka inwestycji kolejowych – Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki 

Enter password

 


Powiazane tresci