Przedłużone konsultacje ws. Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu społecznemu i oczekiwaniom mieszkańców Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych.

Termin zgłaszania uwag został przesunięty do końca marca b. r.

Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice

Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice (pobierz)

oraz

Etap IX – Opracowanie wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice (pobierz)

Uwagi można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: plankatowice@sitk.org.pl w terminie do dnia 31.03.2016r.

Raport z konsultacji będzie dostępny na stronie po ich zakończeniu oraz rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych uwag.

Link: Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowicekatowice.eu


Powiazane tresci