Sprawozdanie z konferencji „140 lat kolei w Nowym Sączu”

W dniu 15 października 2016 w nowosądeckim ratuszu odbyła się konferencja „140 lat kolei w Nowym Sączu”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy współudziale Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, firmy NEWAG S.A. i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu. W konferencji uczestniczył Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który objął konferencję patronatem honorowym. Prowadzący konferencję Marek Błeszyński w mundurze kolejowym z epoki powitał serdecznie uczestników oraz przedstawił bogaty i interesujący program. Wśród licznie przybyłych znamienitych gości w obradach uczestniczyli – prezesi  NEWAG S.A. i Stowarzyszeń Naukowych, dyrektorzy i pracownicy jednostek kolejowych oraz miłośnicy kolei żelaznych z terenów Małopolski.

Prezydent Ryszard Nowak podkreślił ogromne znaczenie kolei w rozwoju miasta Nowego Sącza – „kolej i zakłady kolejowe dały miastu szansę na rozwój i ta szansa została wykorzystana”. Nawiązał również do trwających rozmów i decyzji na temat nowego połączenia Nowego Sącza z Krakowem przez Podłęże – Piekiełko oraz wyraził  gorącą aprobatę dla podjętych działań przez SITK RP na rzecz propagowania historii kolejnictwa i promowania Nowego Sącza.

 

Zbigniew Konieczek prezes firmy NEWAG S.A. zaznaczył, że pierwszy pociąg na nowosądecką stację wjechał w 1876 roku, dzięki kolei miasto uzyskało możliwość szybkiego rozwoju i ta więź z koleją trwa do dzisiaj. Zapoznał krótko zebranych z historią firmy oraz wyraził nadzieję, że następny jubileusz będziemy świętować jadąc  do Nowego Sącza przez Podłęże – Piekiełko w czasie niewiele ponad godzinę.

Lidia Żakowska prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji R.P. Oddział w Krakowie zwróciła uwagę na fakt, że tematyka związana z kolejnictwem przeżywa obecnie wielki renesans i nawet jeśli kochamy swoje samochody to przyszłością dla zrównoważonego rozwoju transportu pozostanie kolej.

Podczas konferencji zaprezentowano referaty poświęcone tematyce kolei, jej historii i rozwoju oraz najbliższych planów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli Sądecczyzny w tym procesie.

Wygłoszono dziewięć referatów uatrakcyjniając je licznymi rysunkami i fotografiami:

  • Jerzy i Tomasz Hydzik pt.: 140 lat kolei w Nowym Sączu „Kryniczanka”.
  • Leszek Zakrzewski;  Rozwój infrastruktury kolejowej w Nowym Sączu do 1918 roku.
  • Tomasz Machowski;  Z dziejów ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna do 1914 roku.
  • Leszek Zakrzewski  Stacja Ropałowa w Nowym Sączu.
  • Łukasz Wideł;  Pociągi retro jako oczekiwany produkt Sądecczyzny i całej Małopolski.
  • Leszek Zakrzewski;  Pierwsze parowozy na linii Tarnowsko – Leluchowskiej. – Ostatnie sądeckie parowozy.
  • Stanisław Korusewicz;  Etyka zawodowa
  • Piotr Majerczak  Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Muszyna.
  • Józef Michalik – NEWAG Ludzie, Kolej, Wydarzenia.

Miłą atrakcją i niespodzianką w trakcie konferencji było wręczenie Panu Prezydentowi, prezesom NEWAGU i prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Nowym Sączu karykatur wykonanych przez Marka Błeszyńskiego – pomysłodawcę i organizatora tej udanej konferencji.

Po obiedzie prezes Towarzystwa Historycznego Leszek Zakrzewski zaprosił uczestników na spacer po zabytkowej części Nowego Sącza opowiadając niezwykle barwnie i ciekawie o dziejach najstarszych obiektów a że pogoda dopisała liczny korowód przemierzał uliczkami tego pięknego miasta .

Opracowanie

Marek Błeszyński

 

Galeria – fot. Tomasz Filiciak

 


Powiazane tresci