WIOSENNE KROKUSY IV

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w Mota-Engil Central Europe S.A., Koło Zakładowe w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza w dniu 06.04.2019 r. na

wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków – Rabka Zdrój – odcinek III połączony z przywitaniem wiosny w Dolinie Małej Łąki „wiosenne krokusy – IV”

Program wyjazdu:

6.20 – zbiórka pod siedzibą firmy Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W

6.30 – wyjazd

ok 7.20 przystanek pośredni w Skomielnej na parkingu koło Kościoła – dla osób, którym odpowiada dołączenie do wycieczki w tym miejscu.

7.30 – przybycie na początek III odcinka S7

ok. 9.00 – przyjazd do Zakopanego – wyjście w góry wg wybranej opcji*

ok. 17.00 – wyjazd do Krakowa z postojem w karczmie „Siwy Dym”

*) trasa turystyczna:

opcja 1: Kiry – Przysłop Miętusi – Wielka Polana w Dolinie Małej Łąki – Przęłęcz w Grzybowcu– Dolina Strążyska czas przejścia: ok. 4,5h

opcja 2: Kiry – Przysłop Miętusi – Wielka Polana w Dolinie Małej Łąki – Dolina Małej Łaki – Gronik czas przejścia: ok. 3h

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyjeździe proszone są o zgłoszenia do Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl lub tel. 12 658 93 72, w terminie do 03.04.br., z podaniem danych do ubezpieczenia (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numeru telefonu.

Koszt wyjazdu:

- dla członków SITK Oddział Kraków/MOIIB – 30 zł

- dla pozostałych osób – 40 zł

Koszt zawiera: transport, ubezpieczenie, koszt wstępu do TPN, ciepły posiłek (zupa) w karczmie „Siwy Dym”.

Płatność gotówką w dniu wyjazdu, w czasie zbiórki. Osoby, które dokonały zgłoszenia, a w dniu wyjazdu zrezygnowały będą musiały ponieść cały koszt.

Osoby biorące udział w wyjeździe technicznym proszone są o zabranie kasku, kamizelki odblaskowej oraz odpowiedniego obuwia. Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

W uwagi na ograniczoną ilość miejsce, o udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszają
Beata Toporska & Halina Rogowska

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci