XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

W dniach 17, 18 i 19 maja 2018 roku w Radomiu odbył się XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Nasz Oddział reprezentowany był na Zjeździe przez delegację w składzie: Józefa Majerczak (Prezes Oddziału) prof. Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy Stowarzyszenia), Mariusz Szałkowski (Członek Zarządu Oddziału i jednocześnie I Wiceprezes Stowarzyszenia), Janina Mrowińska, Zbigniew Marzec, Lidia Żakowska (delegaci wybrani na Zjazd), Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Kazimierz Żurowski (Członkowie Honorowi) oraz Marek Błeszyński (Członek Zarządu Oddziału) – kandydat na Członka Honorowego.

W czasie trwania obrad delegaci podsumowali działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji oraz wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2018 – 2022. Po raz kolejny Prezesem Stowarzyszenia został wybrany profesor Janusz Dyduch.

W Komisji Wnioskowej Zjazdu pracowała kol. Józefa Majerczak, a w Komisji Skrutacyjnej kol. Janina Mrowińska.

Zjazd nadał godność Członka Honorowego SITK 20 zasłużonym działaczom Stowarzyszenia. Taką godnością zostali uhonorowani kol. Józefa Majerczak i kol. Marek Błeszyński z naszego Oddziału.

Podczas Zjazdu miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie ERNESTY za rok 2017 oraz wręczenie statuetek Ernesta laureatom oraz pamiątkowych tabliczek wszystkim nominowanym w poszczególnych kategoriach. Laureatem nagrody w kategorii najaktywniejszy kolejarz został Konrad Gawłowski a Koło w Politechnice Krakowskiej uzyskało SUPER ERNESTA. Oddział SITK RP w Krakowie otrzymał nominację w kategorii najlepszy Oddział, kol. Beata Toporska otrzymała nominację w kategorii: najaktywniejszy drogowiec a kol. Sabina Puławska-Obiedowska nominację w kategorii: najaktywniejszy transportowiec.

Kolejną uroczystością było wręczenie przez Prezesa SITK RP Janusza Dyducha Medalu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego. Tym zaszczytnym wyróżnieniem została uhonorowana z naszego Oddziału kol. Anna Bryksy.

Do władz Stowarzyszenia weszli również członkowie naszego Oddziału. Członkami Zarządu Krajowego zostali: prof. Wiesław Starowicz – jako Prezes Honorowy SITK oraz Mariusz Szałkowski jako Członek Zarządu, Zbigniew Marzec jako Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i Marek Błeszyński jako Członek Krajowego Sądu Arbitrażowego.


Powiazane tresci