Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’23 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’23

IV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’23” odbyła się w dniach 28-29 września 2023 r., a jej organizatorem było SITK RP Oddział w Krakowie przy współudziale Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego konferencji był prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału w Krakowie. Funkcję Sekretarza Naukowego sprawowała dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, a członkami Komitetu byli:

 • prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński),
 • dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska),
 • dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW (Politechnika Warszawska),
 • dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK  (Politechnika Krakowska)
 • dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska),
 • dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. PŚl (Politechnika Śląska),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska),
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚl (Politechnika Śląska).

Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczył  I Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie Grzegorz Dyrkacz, Sekretarzem Konferencji była dr inż. Sabina Puławska- Obiedowska, a członkami Komitetu byli: Krzysztof Francuz, Anna Karpierz, Janina Mrowińska i Danuta Schwertner. Patronat Honorowy nad konferencją objął Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury oraz Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konferencja została objęta Protektoratem przez Komitet Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Partnerem konferencji zostało Miasto Kraków, a patronat medialny sprawowali: Nowoczesne  Budownictwo Inżynieryjne oraz krakow.pl i budownictwo.inzynieryjne.pl.

Miejscem obrad konferencji była TAURON ARENA KRAKÓW, uczestnicy zakwaterowani zostali w hotelu Hampton by Hilton (ul. Dąbska 5 w Krakowie).

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 • Innowacyjne rozwiązania dla transportu zbiorowego
 • Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym
 • Dostępność transportu zbiorowego
 • Jakość transportu zbiorowego, w tym rola informacji pasażerskiej
 • Rozwój kolejowych przewozów pasażerskich

Konferencja zgromadziła 78 osób, w tym gości konferencji w osobach:

 • Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu Areny Kraków S.A.,
 • Józefa Majerczak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie,
 • dr inż. Marek Bauer  – Prorektor Politechniki Krakowskiej,
 • dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK – Wiceprzewodniczący Polskiej Izy Inżynierów Budownictwa,
 • Tomasz Jemczura – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.

W pierwszym dniu konferencji obrady toczyły się podczas dwóch sesji merytorycznych, sesja I prowadzona była przez prof. dr hab. inż. Wiesława Starowicza. Wygłoszono referaty:

 • Tomasz Jemczura: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym na terenie Krakowa,
 • Renata Żochowska: Rola informacji pasażerskiej w kształtowaniu zachowań transportowych mieszkańców miast,
 • Aleksander Sobota: Kształtowanie standardów przewozowych w warunkach zmiany modelu organizacji rynku usług przewozowych realizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach
 • Bartłomiej Wiertel: SUMPy – czy chodzi tylko o finansowanie?
 • Andrzej Krych: Transformacja a otoczenie instytucjonalne w drodze do zrównoważonej mobilności,
 • Piotr Kisielewski: Praktyczne aspekty optymalizacji systemów komunikacji miejskiej.

Sesję II prowadził dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK. Wygłoszono referaty:

 • Peter Jancovic, Krzysztof Juszczak: Wyzwania multimodalnego Operatora kolejowoautobusowego na terenie województwa małopolskiego,
 • Agnieszka Steć: Wojewódzkie linie autobusowe,
 • Elżbieta Nowak, Dominik Witkowski, Piotr Bartczak, Damian Dratwa: Wykorzystanie kolei w aglomeracji łódzkiej,
 • Zofia Bryniarska: Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów komunikacji zbiorowej na linii Myślenice – Kraków,
 • Sabina Puławska-Obiedowska, Aleksandra Trzebunia, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin: Badanie znaczenia kolei w podróżach wewnątrzmiejskich na przykładzie rejonu osiedla Złocień w Krakowie,
 • Wojciech Bąkowski: Wpływ współczesnego stanu ilościowego i jakościowego zasobów na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w krajowym systemie PTZ,
 • Mariusz Dudek: Problemy obsługi transportem zbiorowym obszarów turystycznych na przykładzie Podtatrza.

Sesje zakończyły się ciekawą, ożywioną dyskusją i podsumowaniem tematyki pierwszego dnia obrad. W drugim dniu prelegenci wygłaszali referaty również podczas dwóch sesji, sesję III prowadziła dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska.

 • Arkadiusz Drabicki: Informacja o napełnieniu pasażerskim w czasie rzeczywistym i jej zastosowanie w miejskim transporcie zbiorowym,
 • Antoni Krawiec: Ocena informacji pasażerskiej w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie oraz propozycje jej zmian na podstawie wyników badań sondażowych,
 • Wojciech Szymalski: Wzbudzona mobilność – przypadek mostu i trasy łazienkowskiej w Warszawie.

Sesję IV prowadziła dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin.

 • Karol Gocyła, Wojciech Trzewik: Próba ujednolicenia definicji wiaty przystankowej i pokazanie różnorodności podejść w tym zakresie zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • Karol Żarski, Jacek Oskarbski: Rola stref przystankowych w pomiarze czasu przejazdu transportu zbiorowego,
 • Adam Kaniewski: Nowatorskie rozwiązania techniczne do zastosowania w wagonach tramwajowych,
 • Ziemowit Pliszewski: Doświadczenia w eksploatacji autobusów elektrycznych i wodorowych.

Zagadnienia przedstawione podczas konferencji  podsumowano podczas dyskusji końcowej, która odbyła się na zakończenie obrad. Jedną z najważniejszą kwestii, jaka wybrzmiała podczas dyskusji była konieczność odnalezienia się transportu publicznego w nowej rzeczywistości związanej z brakiem środków i kryzysem finansowym. Obecna sytuacja rynkowa uniemożliwia podnoszenie jakości zgodnie z oczekiwaniami pasażerów, czy inwestycje w nowoczesny tabor. Należy rozważnie dysponować środkami, których z roku na rok brakuje coraz więcej. Kila referatów odnosiło się do informacji pasażerskiej, która odpowiednio przygotowana może oddziaływać na popyt oraz optymalizację wykorzystania systemu transportu publicznego. Zwrócono uwagę, że to specjaliści od marketingu powinni zajmować się zagadnieniami informacją pasażerską, a taka interdyscyplinarna współpraca byłaby korzystna dla wszystkich interesariuszy. Część z referatów dotyczyła wprowadzania różnych usprawnień w transporcie publicznym, zasadne byłoby zatem podjąć również współpracę z ekonomistami, będącymi w stanie określić dokładniejsze koszty bądź korzyści wynikające z proponowanych rozwiązań, co przyczyniłoby się do ich większej aplikacyjności.

Referaty przygotowane na konferencję po zrecenzowaniu zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma Transport Miejski i Regionalny.

Oprócz przygotowania ciekawej tematyki konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, organizatorzy przygotowali bogaty program techniczno-integracyjny. W pierwszym dniu, pomiędzy sesjami merytorycznymi, uczestnicy mieli okazję zwiedzić obiekty Turon Areny Kraków. Przewodnikami po obiekcie byli: p. Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu Areny Kraków S.A. wraz z p. Hubertem Kapuścińskim – Głównym Specjalistą w Dziale Marketingu i Sprzedaży oraz p. Krystian Sobota – Dyrektor ds. Technicznych. Dla uczestników było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie – przedstawiciele obiektu opowiadali o przeznaczeniu obiektu, jego konstrukcji i szczegółach technicznych i architektonicznych, a najciekawsze informacje dotyczyły sposobu organizacji i wyzwań z tym związanych przy realizacji różnego typu imprez. Każde wydarzenie niesie ze sobą bardzo różne wymagania, wyzwania techniczne i organizacyjne, a zespół Tauron Areny i obiekt musi im sprostać.

Po zakończeniu obrad w pierwszym dniu uczestnicy zostali zaproszeni na powitalny poczęstunek w Malediva Cafe Bar, który położony jest w malowniczym miejscu na terenie Parku Lotników Polskich, wśród drzew, kwitnących łąk i uroczych jeziorek. Słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom, którzy spacerowali odpoczywając po pracowitym, intensywnym dniu obrad. Następnie uczestnicy udali się na uroczystą kolację w Kawiarni Małej Hali Tauron Areny. Podczas kolacji podano wspaniały tort z Logo konferencji uroczyście pokrojony przez Prezes Józefę Majerczak i Wiceprezesa Grzegorza Dyrkacza.

Dodatkową atrakcją i niespodzianką dla uczestników konferencji było to, że na bryle Tauron Areny Kraków, zarówno podczas rozpoczęcia konferencji, jak i podczas wieczornego spaceru po parku wyświetlało się logo Oddziału oraz logo i nazwa konferencji, co zrobiło bardzo duże wrażenie i zostało uwiecznione na wspólnym, grupowym zdjęciu uczestników na tle obiektu.

W drugim dniu konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę techniczną do zajezdni autobusowej MPK S.A. w Krakowie – Wola Duchacka, gdzie oprowadzani byli przez kierownika Zajezdni p. Marka Adamskiego i kierownika Stacji Obsługi p. Tomasza Moździerza. Odwiedzając poszczególne obiekty i hale zajezdni uczestnicy mieli okazję  zapoznać się z pracą Zajezdni i Stacji Obsługi, jak również zobaczyć nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania autobusów, w tym autobusów elektrycznych. W jednej z hal uczestnicy obejrzeli kolekcję zabytkowych, unikatowych historycznych autobusów MPK S.A. w Krakowie.

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.